Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania powstała by pomagać obecnym i przyszłym Doktorantom i Doktorantkom Wydziału Zarządzania. Głównym zadaniem członków Rady jest reprezentowanie Doktorantów na Radzie Wydziału i przed Kolegium Dziekańskim, dbając o nasze prawa jako Doktorantów. Działamy dla naszego wspólnego dobra, pomagamy sobie wzajemnie w rozwoju naukowym i dydaktycznym.

Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie, uwagi, opinie, pomysły ze strony wszystkich Doktorantów. Pracujemy w systemie projektowym, realizując własne przedsięwzięcia, jak i współpracując Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Doktorantów. Zapraszamy do współpracy wszystkich Doktorantów i Doktorantki, którzy będą chcieli zaangażować się w realizowane projekty.

Informujemy, że istnieje możliwość współpracy jako członek wspierający. Członek wspierający Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ma prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady z głosem doradczym, zgłaszać wnioski oraz uczestniczyć we wszystkich projektach realizowanych przez Radę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.

Skład Rady Samorządu Doktorantów  -  Aktualności  -  Kontakt z nami  -  Pliki do pobrania

Ewelina Niedzielska
Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kierunku Etnologia oraz Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku Zarządzanie biznesem. Od 2015 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania.

Zainteresowania naukowe:
 • Finanse behawioralne,
 • Struktura wynagrodzeń menedżerskich,
 • Bankructwo i upadłość przedsiębiorstw,
 • Sektor MŚP.

mail: ewelina.niedzielska@unilodz.eu

Paulina Kwiatkowska
V-ce Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwentka Zarządzania Biznesem oraz Edukacji Dorosłych na Uniwersytecie Łódzkim.
Od 2015 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, pisząca pracę doktorską w Katerze Zarządzania. Certyfikowany artcoach oraz trener I stopnia. Manager d.s. promocji słuchowiska wielkoobsadowego "Kim jest Max Winckler?"

Zainteresowania naukowe:
 • Coaching dla artystów,
 • Kreatywność w biznesie,
 • Zarządzanie projektami,
 • Marketing

mail: paulina.kwiatkowska@unilodz.eu

Karina Skrabulska
Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Absolwentka Wydziału Zarządzania UŁ na kierunkach: Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie. Od 2017 roku uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UŁ. 

Zainteresowania naukowe: 

 • Sektor MŚP, 
 • Przedsiębiorczość, 
 • Funkcjonowanie firm rodzinnych.

 

mail: karina.skrabulska@interia.pl

Katarzyna Kępa
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Członek Komisji Stypendialno- Socjalnej, Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Absolwentka Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2017 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania. Swoją pracę doktorską pisze w Katedrze Rachunkowości. 

Zainteresowania naukowe:
  • rachunkowość finansowa,
  • polityka rachunkowości,
  • sprawozdawczość finansowa według MSSF.

mail: katarzyna.kepa@uni.lodz.pl

Marta Baraniak
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2015 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, a od 2016 roku asystent w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa.
 
Zainteresowania naukowe:
  • Działalność innowacyjna gospodarstw rolnych
  • Finansowanie działalności innowacyjnej
  • Inwestycje MŚP
  • Fundusze europejskie.

mail: marta.baraniak@uni.lodz.pl

Emilia Pietrzak

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na kierunku International Marketing.

Pełniła funkcję Przewodniczącej WRSS WSMiP. Pełni funkcję Senatora UŁ oraz Wiceprzewodniczącej URSS UŁ. W 2014 roku dostała Wyróżnienie Rektora za działalność na rzecz i dobra studentów UŁ, a w 2017 roku Medal za działalność studencką na UŁ. Od  października 2017 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania.

Zainteresowania naukowe:

 • budowanie marki pracodawcy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zachowania konsumenckie
 • zarządzanie projektami
 • komunikacja marketingowa
 

Mateusz Dudkiewicz

Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Wydziałowej i Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, 
Delegat na Radę Wydziału. 
 
Absolwent Wydziału Zarządzania - Uniwersytety Łódzkiego - specjalność Marketing. 
Od 2015 roku uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu. 
 
Zainteresowania naukowe 
 • Zarządzanie Jednostkami Samorządu Terytorialnego
 • Marketing Miejsca 
 • Zarządzanie publiczne przez sieć współpracy. 
 

 

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania powstała by pomagać obecnym i przyszłym Doktorantom i Doktorantkom Wydziału Zarządzania. Głównym zadaniem członków Rady jest reprezentowanie Doktorantów na Radzie Wydziału i przed Kolegium Dziekańskim, dbając o nasze prawa jako Doktorantów. Działamy dla naszego wspólnego dobra, pomagamy sobie wzajemnie w rozwoju naukowym i dydaktycznym.

Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie, uwagi, opinie, pomysły ze strony wszystkich Doktorantów. Pracujemy w systemie projektowym, realizując własne przedsięwzięcia, jak i współpracując Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Doktorantów. Zapraszamy do współpracy wszystkich Doktorantów i Doktorantki, którzy będą chcieli zaangażować się w realizowane projekty.

Informujemy, że istnieje możliwość współpracy jako członek wspierający. Członek wspierający Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ma prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady z głosem doradczym, zgłaszać wnioski oraz uczestniczyć we wszystkich projektach realizowanych przez Radę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.

Skład Rady Samorządu Doktorantów  -  Aktualności  -  Kontakt z nami  -  Pliki do pobrania

Ewelina Niedzielska
Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kierunku Etnologia oraz Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku Zarządzanie biznesem. Od 2015 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania.

Zainteresowania naukowe:
 • Finanse behawioralne,
 • Struktura wynagrodzeń menedżerskich,
 • Bankructwo i upadłość przedsiębiorstw,
 • Sektor MŚP.

mail: ewelina.niedzielska@unilodz.eu

Paulina Kwiatkowska
V-ce Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwentka Zarządzania Biznesem oraz Edukacji Dorosłych na Uniwersytecie Łódzkim.
Od 2015 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, pisząca pracę doktorską w Katerze Zarządzania. Certyfikowany artcoach oraz trener I stopnia. Manager d.s. promocji słuchowiska wielkoobsadowego "Kim jest Max Winckler?"

Zainteresowania naukowe:
 • Coaching dla artystów,
 • Kreatywność w biznesie,
 • Zarządzanie projektami,
 • Marketing

mail: paulina.kwiatkowska@unilodz.eu

Karina Skrabulska
Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Absolwentka Wydziału Zarządzania UŁ na kierunkach: Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie. Od 2017 roku uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UŁ. 

Zainteresowania naukowe: 

 • Sektor MŚP, 
 • Przedsiębiorczość, 
 • Funkcjonowanie firm rodzinnych.

 

mail: karina.skrabulska@interia.pl

Katarzyna Kępa
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Członek Komisji Stypendialno- Socjalnej, Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Absolwentka Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2017 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania. Swoją pracę doktorską pisze w Katedrze Rachunkowości. 

Zainteresowania naukowe:
  • rachunkowość finansowa,
  • polityka rachunkowości,
  • sprawozdawczość finansowa według MSSF.

mail: katarzyna.kepa@uni.lodz.pl

Marta Baraniak
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2015 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, a od 2016 roku asystent w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa.
 
Zainteresowania naukowe:
  • Działalność innowacyjna gospodarstw rolnych
  • Finansowanie działalności innowacyjnej
  • Inwestycje MŚP
  • Fundusze europejskie.

mail: marta.baraniak@uni.lodz.pl

Emilia Pietrzak

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na kierunku International Marketing.

Pełniła funkcję Przewodniczącej WRSS WSMiP. Pełni funkcję Senatora UŁ oraz Wiceprzewodniczącej URSS UŁ. W 2014 roku dostała Wyróżnienie Rektora za działalność na rzecz i dobra studentów UŁ, a w 2017 roku Medal za działalność studencką na UŁ. Od  października 2017 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania.

Zainteresowania naukowe:

 • budowanie marki pracodawcy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zachowania konsumenckie
 • zarządzanie projektami
 • komunikacja marketingowa
 

Mateusz Dudkiewicz

Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Wydziałowej i Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, 
Delegat na Radę Wydziału. 
 
Absolwent Wydziału Zarządzania - Uniwersytety Łódzkiego - specjalność Marketing. 
Od 2015 roku uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu. 
 
Zainteresowania naukowe 
 • Zarządzanie Jednostkami Samorządu Terytorialnego
 • Marketing Miejsca 
 • Zarządzanie publiczne przez sieć współpracy.