Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania powstała by pomagać obecnym i przyszłym Doktorantom i Doktorantkom Wydziału Zarządzania. Głównym zadaniem członków Rady jest reprezentowanie Doktorantów na Radzie Wydziału i przed Kolegium Dziekańskim, dbając o nasze prawa jako Doktorantów. Działamy dla naszego wspólnego dobra, pomagamy sobie wzajemnie w rozwoju naukowym i dydaktycznym.

Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie, uwagi, opinie, pomysły ze strony wszystkich Doktorantów. Pracujemy w systemie projektowym, realizując własne przedsięwzięcia, jak i współpracując Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Doktorantów. Zapraszamy do współpracy wszystkich Doktorantów i Doktorantki, którzy będą chcieli zaangażować się w realizowane projekty.

Informujemy, że istnieje możliwość współpracy jako członek wspierający. Członek wspierający Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ma prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady z głosem doradczym, zgłaszać wnioski oraz uczestniczyć we wszystkich projektach realizowanych przez Radę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.

Skład Rady Samorządu Doktorantów  -  Aktualności  -  Kontakt z nami  -  Pliki do pobrania

Katarzyna Kępa
Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
Przedstawiciel Komisji Stypendialno- Socjalnej dla Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
Przedstawiciel Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
 
Absolwentka Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2016 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, a od 2017 roku asystent w Katedrze Rachunkowości.

Zainteresowania naukowe: 
 • prace badawczo – rozwojowe,
 • rachunkowość finansowa,
 • polityka rachunkowości,
 • sprawozdawczość finansowa według MSSF.

mail: katarzyna.kepa@uni.lodz.pl

Emilian Gwiaździński
V-ce Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwent kierunku zarządzanie o specjalności Marketing na Wydziale Zarządzania UŁ. Laureat nagrody za najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019. W 2017 roku dostał Wyróżnienie Rektora za działalność na rzecz i dobro UŁ. Swoją pracę doktorską pisze w katedrze Marketingu.

Zainteresowania naukowe:
 • Ekosystem Internet of Things,
 • Artificial Intelligence,
 • Nowoczesne technologie w marketingu,
 • Badania marketingowe.

mail: emilian.gwiazdzinski@gmail.com

Karina Skrabulska
Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwentka Wydziału Zarządzania UŁ na kierunkach: Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie. Od 2017 roku uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UŁ. 
 
 
Zainteresowania naukowe:
 • Sektor MŚP,
 • Przedsiębiorczość,
 • Funkcjonowanie firm rodzinnych.

mail: karina.skrabulska@interia.pl

Milena Le Viet
Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Pełniła funkcję v-ce przewodniczącej Samorządu Studentów oraz senatora w PWSFTviT.

Od 2018 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, pisząca pracę doktorską w Katedrze Marketingu.

Zainteresowania naukowe: 

 • Digital Marketing,
 • Kinematografia,
 • Zarządzanie projektem filmowym. 

mail: milena.leviet@o2.pl

Kamil Podsiadły 

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego 
Przedstawiciel Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
 
Absolwent Wydziału Zarządzania na kierunku Zarządzanie spec. Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa. 
Od 2017 roku doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania. 
Swoją pracę doktorską pisze w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej.
 
Zainteresowania naukowe: 
 • outsourcing,
 • rozwój organizacji,
 • wykorzystywanie rozwiązań sieciowych w organizacjach,
 • struktury sieciowe organizacji.

mail: podsiadly.kamil@gmail.com

Gabriela Klimecka

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Przedstawiciel Komisji Stypendialno- Socjalnej dla Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Zarządzanie spec. Marketing. Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe. Od  października 2018 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania. Otwarta i gadatliwa z zamiłowania event planner, chętna do współpracy i rozwiązywaniu problemów z jakimi zmagają się doktoranci.

Zainteresowania naukowe:

 • marketing
 • neuromarketing
 • zachowania konsumenckie
 • manipulacja

mail: gabrysia.klimecka@gmail.com

Emilia Pietrzak

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na kierunku International Marketing.

Pełniła funkcję Przewodniczącej WRSS WSMiP. Pełni funkcję Senatora UŁ oraz Wiceprzewodniczącej URSS UŁ. W 2014 roku dostała Wyróżnienie Rektora za działalność na rzecz i dobra studentów UŁ, a w 2017 roku Medal za działalność studencką na UŁ. Od  października 2017 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania.

Zainteresowania naukowe:

 • budowanie marki pracodawcy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zachowania konsumenckie
 • zarządzanie projektami
 • komunikacja marketingowa
 

 

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania powstała by pomagać obecnym i przyszłym Doktorantom i Doktorantkom Wydziału Zarządzania. Głównym zadaniem członków Rady jest reprezentowanie Doktorantów na Radzie Wydziału i przed Kolegium Dziekańskim, dbając o nasze prawa jako Doktorantów. Działamy dla naszego wspólnego dobra, pomagamy sobie wzajemnie w rozwoju naukowym i dydaktycznym.

Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie, uwagi, opinie, pomysły ze strony wszystkich Doktorantów. Pracujemy w systemie projektowym, realizując własne przedsięwzięcia, jak i współpracując Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Doktorantów. Zapraszamy do współpracy wszystkich Doktorantów i Doktorantki, którzy będą chcieli zaangażować się w realizowane projekty.

Informujemy, że istnieje możliwość współpracy jako członek wspierający. Członek wspierający Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ma prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady z głosem doradczym, zgłaszać wnioski oraz uczestniczyć we wszystkich projektach realizowanych przez Radę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.

Skład Rady Samorządu Doktorantów  -  Aktualności  -  Kontakt z nami  -  Pliki do pobrania

Katarzyna Kępa
Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
Przedstawiciel Komisji Stypendialno- Socjalnej dla Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
Przedstawiciel Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
 
Absolwentka Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2016 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, a od 2017 roku asystent w Katedrze Rachunkowości.

Zainteresowania naukowe: 
 • prace badawczo – rozwojowe,
 • rachunkowość finansowa,
 • polityka rachunkowości,
 • sprawozdawczość finansowa według MSSF.

mail: katarzyna.kepa@uni.lodz.pl

Emilian Gwiaździński
V-ce Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwent kierunku zarządzanie o specjalności Marketing na Wydziale Zarządzania UŁ. Laureat nagrody za najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019. W 2017 roku dostał Wyróżnienie Rektora za działalność na rzecz i dobro UŁ. Swoją pracę doktorską pisze w katedrze Marketingu.

Zainteresowania naukowe:
 • Ekosystem Internet of Things,
 • Artificial Intelligence,
 • Nowoczesne technologie w marketingu,
 • Badania marketingowe.

mail: emilian.gwiazdzinski@gmail.com

Karina Skrabulska
Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwentka Wydziału Zarządzania UŁ na kierunkach: Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie. Od 2017 roku uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UŁ. 
 
 
Zainteresowania naukowe:
 • Sektor MŚP,
 • Przedsiębiorczość,
 • Funkcjonowanie firm rodzinnych.

mail: karina.skrabulska@interia.pl

Milena Le Viet
Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Pełniła funkcję v-ce przewodniczącej Samorządu Studentów oraz senatora w PWSFTviT.

Od 2018 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, pisząca pracę doktorską w Katedrze Marketingu.

Zainteresowania naukowe: 

 • Digital Marketing,
 • Kinematografia,
 • Zarządzanie projektem filmowym. 

mail: milena.leviet@o2.pl

Kamil Podsiadły 

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego 
Przedstawiciel Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
 
Absolwent Wydziału Zarządzania na kierunku Zarządzanie spec. Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa. 
Od 2017 roku doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania. 
Swoją pracę doktorską pisze w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej.
 
Zainteresowania naukowe: 
 • outsourcing,
 • rozwój organizacji,
 • wykorzystywanie rozwiązań sieciowych w organizacjach,
 • struktury sieciowe organizacji.

mail: podsiadly.kamil@gmail.com

Gabriela Klimecka

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Przedstawiciel Komisji Stypendialno- Socjalnej dla Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Zarządzanie spec. Marketing. Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe. Od  października 2018 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania. Otwarta i gadatliwa z zamiłowania event planner, chętna do współpracy i rozwiązywaniu problemów z jakimi zmagają się doktoranci.

Zainteresowania naukowe:

 • marketing
 • neuromarketing
 • zachowania konsumenckie
 • manipulacja

mail: gabrysia.klimecka@gmail.com

Emilia Pietrzak

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na kierunku International Marketing.

Pełniła funkcję Przewodniczącej WRSS WSMiP. Pełni funkcję Senatora UŁ oraz Wiceprzewodniczącej URSS UŁ. W 2014 roku dostała Wyróżnienie Rektora za działalność na rzecz i dobra studentów UŁ, a w 2017 roku Medal za działalność studencką na UŁ. Od  października 2017 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania.

Zainteresowania naukowe:

 • budowanie marki pracodawcy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zachowania konsumenckie
 • zarządzanie projektami
 • komunikacja marketingowa