Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania powstała by pomagać obecnym i przyszłym Doktorantom i Doktorantkom Wydziału Zarządzania. Głównym zadaniem członków Rady jest reprezentowanie Doktorantów na Radzie Wydziału i przed Kolegium Dziekańskim, dbając o nasze prawa jako Doktorantów. Działamy dla naszego wspólnego dobra, pomagamy sobie wzajemnie w rozwoju naukowym i dydaktycznym.

Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie, uwagi, opinie, pomysły ze strony wszystkich Doktorantów. Pracujemy w systemie projektowym, realizując własne przedsięwzięcia, jak i współpracując Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Doktorantów. Zapraszamy do współpracy wszystkich Doktorantów i Doktorantki, którzy będą chcieli zaangażować się w realizowane projekty.

Informujemy, że istnieje możliwość współpracy jako członek wspierający. Członek wspierający Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ma prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady z głosem doradczym, zgłaszać wnioski oraz uczestniczyć we wszystkich projektach realizowanych przez Radę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.

Skład Rady Samorządu Doktorantów  -  Aktualności  -  Kontakt z nami  -  Pliki do pobrania

Ewelina Niedzielska
Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kierunku Etnologia oraz Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku Zarządzanie biznesem. Od 2015 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania.

Zainteresowania naukowe:
 • Finanse behawioralne,
 • Struktura wynagrodzeń menedżerskich,
 • Bankructwo i upadłość przedsiębiorstw,
 • Sektor MŚP.

mail: ewelina.niedzielska@unilodz.eu

Paulina Kwiatkowska
V-ce Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwentka Zarządzania Biznesem oraz Edukacji Dorosłych na Uniwersytecie Łódzkim.
Od 2015 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, pisząca pracę doktorską w Katerze Zarządzania. Certyfikowany artcoach oraz trener I stopnia. Manager d.s. promocji słuchowiska wielkoobsadowego "Kim jest Max Winckler?"

Zainteresowania naukowe:
 • Coaching dla artystów,
 • Kreatywność w biznesie,
 • Zarządzanie projektami,
 • Marketing

mail: paulina.kwiatkowska@unilodz.eu

Tomasz Piotrowski

Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego: kierunek – Geografia, specjalizacja: Kształtowanie i Ochrona Środowiska Geograficznego. Absolwent Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium”: studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania - „Menedżer w Oświacie”. Od 2015 roku doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ.

Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Zaangażowanie pracowników,
 • Pracoholizm,
 • Dydaktyka.

mail: topio@interia.pl

Aron-Axel Wadlewski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Delegat na Radę Wydziału, Członek Komisji Stypendialno-Socjalnej, Członek Komisji Doktoranckiej.

Absolwent Wydziału Zarządzania - Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2013 roku uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu. Założyciel Studenckiego Koła Naukowego ManageTeaM działającego przy Katedrze Zarządzania UŁ.

Zainteresowania naukowe:
 • Współczesne koncepcje zarządzania,
 • Współczesne Koncepcje marketingu,
 • Badania marketingowe.

mail: aron.wadlewski@gmail.com

 

Łukasz Wichulski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Członek Komisji Stypendialno-Socjalnej. Absolwent Wydziału Zarządzania i Organizacji Politechniki Łódzkiej na kierunku zarządzanie o specjalizacji inżynieria biomedyczna oraz kierunku Coaching biznesowy w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Od 2016 roku doktorant w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na WZ. Coach, Menedżer w sektorze sprzedaży.
 
Zainteresowania naukowe:
 • Coaching biznesowy
 • Coachingowe podejście do zarządzania
 • Coaching w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w sektorze usług medycznych
 • Zarządzanie w ujęciu systemowym.

mail: lucke.wichulski@gmail.com

Łukasz Borowiecki
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania UŁ
 
Absolwent studiów magisterskich Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku: "Zarządzanie" - specjalność: "Logistyka w zarządzaniu" - 2011 r.
Od 2007 r. - związany z Kołem Naukowym Logistyki "Uni-Logistics" na Wydziale Zarządzania UŁ.
Od 2012 r. doktorant Wydziału Zarządzania - Katedra Logistyki.
 
Zainteresowania naukowe:
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu organizacją
 • Nowe koncepcje marketingu
 • Telekomunikacja

Mateusz Dudkiewicz

Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Wydziałowej i Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, 
Delegat na Radę Wydziału. 
 
Absolwent Wydziału Zarządzania - Uniwersytety Łódzkiego - specjalność Marketing. 
Od 2015 roku uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu. 
 
Zainteresowania naukowe 
 • Zarządzanie Jednostkami Samorządu Terytorialnego
 • Marketing Miejsca 
 • Zarządzanie publiczne przez sieć współpracy. 
 

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania powstała by pomagać obecnym i przyszłym Doktorantom i Doktorantkom Wydziału Zarządzania. Głównym zadaniem członków Rady jest reprezentowanie Doktorantów na Radzie Wydziału i przed Kolegium Dziekańskim, dbając o nasze prawa jako Doktorantów. Działamy dla naszego wspólnego dobra, pomagamy sobie wzajemnie w rozwoju naukowym i dydaktycznym.

Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie, uwagi, opinie, pomysły ze strony wszystkich Doktorantów. Pracujemy w systemie projektowym, realizując własne przedsięwzięcia, jak i współpracując Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Doktorantów. Zapraszamy do współpracy wszystkich Doktorantów i Doktorantki, którzy będą chcieli zaangażować się w realizowane projekty.

Informujemy, że istnieje możliwość współpracy jako członek wspierający. Członek wspierający Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ma prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady z głosem doradczym, zgłaszać wnioski oraz uczestniczyć we wszystkich projektach realizowanych przez Radę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.

Skład Rady Samorządu Doktorantów  -  Aktualności  -  Kontakt z nami  -  Pliki do pobrania

Ewelina Niedzielska
Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na kierunku Etnologia oraz Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku Zarządzanie biznesem. Od 2015 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania.

Zainteresowania naukowe:
 • Finanse behawioralne,
 • Struktura wynagrodzeń menedżerskich,
 • Bankructwo i upadłość przedsiębiorstw,
 • Sektor MŚP.

mail: ewelina.niedzielska@unilodz.eu

Paulina Kwiatkowska
V-ce Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
 
Absolwentka Zarządzania Biznesem oraz Edukacji Dorosłych na Uniwersytecie Łódzkim.
Od 2015 roku doktorantka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, pisząca pracę doktorską w Katerze Zarządzania. Certyfikowany artcoach oraz trener I stopnia. Manager d.s. promocji słuchowiska wielkoobsadowego "Kim jest Max Winckler?"

Zainteresowania naukowe:
 • Coaching dla artystów,
 • Kreatywność w biznesie,
 • Zarządzanie projektami,
 • Marketing

mail: paulina.kwiatkowska@unilodz.eu

Tomasz Piotrowski

Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego: kierunek – Geografia, specjalizacja: Kształtowanie i Ochrona Środowiska Geograficznego. Absolwent Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium”: studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania - „Menedżer w Oświacie”. Od 2015 roku doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ.

Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Zaangażowanie pracowników,
 • Pracoholizm,
 • Dydaktyka.

mail: topio@interia.pl

Aron-Axel Wadlewski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Delegat na Radę Wydziału, Członek Komisji Stypendialno-Socjalnej, Członek Komisji Doktoranckiej.

Absolwent Wydziału Zarządzania - Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2013 roku uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu. Założyciel Studenckiego Koła Naukowego ManageTeaM działającego przy Katedrze Zarządzania UŁ.

Zainteresowania naukowe:
 • Współczesne koncepcje zarządzania,
 • Współczesne Koncepcje marketingu,
 • Badania marketingowe.

mail: aron.wadlewski@gmail.com

 

Łukasz Wichulski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Członek Komisji Stypendialno-Socjalnej. Absolwent Wydziału Zarządzania i Organizacji Politechniki Łódzkiej na kierunku zarządzanie o specjalizacji inżynieria biomedyczna oraz kierunku Coaching biznesowy w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Od 2016 roku doktorant w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na WZ. Coach, Menedżer w sektorze sprzedaży.
 
Zainteresowania naukowe:
 • Coaching biznesowy
 • Coachingowe podejście do zarządzania
 • Coaching w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w sektorze usług medycznych
 • Zarządzanie w ujęciu systemowym.

mail: lucke.wichulski@gmail.com

Łukasz Borowiecki
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania UŁ
 
Absolwent studiów magisterskich Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku: "Zarządzanie" - specjalność: "Logistyka w zarządzaniu" - 2011 r.
Od 2007 r. - związany z Kołem Naukowym Logistyki "Uni-Logistics" na Wydziale Zarządzania UŁ.
Od 2012 r. doktorant Wydziału Zarządzania - Katedra Logistyki.
 
Zainteresowania naukowe:
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu organizacją
 • Nowe koncepcje marketingu
 • Telekomunikacja

Mateusz Dudkiewicz

Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Wydziałowej i Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, 
Delegat na Radę Wydziału. 
 
Absolwent Wydziału Zarządzania - Uniwersytety Łódzkiego - specjalność Marketing. 
Od 2015 roku uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu. 
 
Zainteresowania naukowe 
 • Zarządzanie Jednostkami Samorządu Terytorialnego
 • Marketing Miejsca 
 • Zarządzanie publiczne przez sieć współpracy.