Sieć eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej Wi-Fi na terenie Wydziału Zarządzania, w innych budynkach UŁ oraz w ogromnej liczbie lokalizacji akademickich na całym świecie.

Z regulaminem eduroam można zapoznać się na stronie www.eduroam.pl/regulamin/

 

Jak uzyskać dostęp do sieci eduroam?

Studenci, którzy chcą uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej eduroam muszą w pierwszej kolejności przeprowadzić aktywację konta w Active Directory. Dzięki temu uzyskają identyfikator i hasło, za pomocą których będą mogli zalogować się do sieci eduroam.

Studenci, którzy przeprowadzili już aktywację konta w Active Directory (logują się do USOSa nie za pomocą numeru PESEL tylko za pomocą loginu „imie.nazwisko@unilodz.eu) mogą przejść do sekcji Jak podłączyć się do sieci eduroam?.

 

Pracownicy posiadają konta w Active Directory (nie przeprowadzają ich aktywacji) i mogą przejść do sekcji Jak podłączyć się do sieci eduroam?.

 

Jak dokonać aktywacji konta w Active Directory?
(dotyczy wyłącznie studentów)

UWAGA: Przed przystąpieniem do aktywacji proszę upewnić się czy mają Państwo podany prawidłowy prywatny adres e-mail w USOSie. Jest on niezbędny dla prawidłowego przebiegu procedury! Jeżeli nie, proszę dokonać zmiany w dziekanacie Wydziału.

1) Proszę wejść na stronę Centralnego Systemu Logowania (CSL): https://logowanie.uni.lodz.pl

2) Następnie na stronie głównej CSL proszę kliknąć w link: „Aktywuj konto”

3) Proszę zalogować się na swoje dotychczasowe konto w Centralnym Systemie Logowania. Identyfikatorem jest numer PESEL.

4) Po poprawnej weryfikacji wyświetli się informacja z identyfikatorem w systemie Active Directory.

UWAGA: Bardzo ważne, aby zapamiętać wyświetlany w tym miejscu nowy, nadany przez system, identyfikator. Identyfikator ten będzie służył od teraz do logowania zamiast numeru PESEL. Ma on zwykle postać: imie.nazwiskoXYZ@unilodz.eu (gdzie XYZ jest dodatkową liczbą).

W tym kroku należy również ustalić nowe hasło. Musi ono spełniać poniższe warunki:

  • Nie może zawierać identyfikatora ani jego części dłuższej niż dwa kolejne znaki;
  • Musi składać się z co najmniej 8 znaków; 
  • Musi zawierać znaki z trzech spośród następujących kategorii:
    •         wielkie litery angielskie (od A do Z),
    •         małe litery angielskie (od a do z),
    •         cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9).


5) Jeśli wszelkie mailingi mają być przysyłane na nowy adres mailowy (taki sam jak lidentyfikator w Active Directory) proszę zaznaczyć kratkę Chcę aby mój email w domenie Active Directory był domyślnym adresem do wysyłania mailingów.

6) Aby aktywować konto w Active Directory, proszę zapoznać się z regulaminem oraz zaakceptować jego warunki zaznaczając ostatnią kratkę pod polem powtórnego hasła, a następnie nacisnąć przycisk Zatwierdź.

UWAGA: Zmiany mogą być widoczne ze sporym – nawet godzinnym – opóźnieniem. Od tej chwili będą się Państwo logowali do sieci eduroam, jak również USOSWEB, za pomocą nazwy użytkownika (identyfikatora) i hasła utworzonego w Active Directory. Logowanie za pomocą PESEL zostanie zablokowane.

  

Jak podłączyć się do sieci eduroam?

1) Proszę wejść na stronę: http://eduroam.uni.lodz.pl/. W sekcjach "Konfiguracja Eduroam - manualna" oraz "Konfiguracja Eduroam - instalator" zamieszczone są instrukcje podłączenia systemu Windows, Android, Apple i Linux do sieci eduRoam.
 

 

Po pomyślnej aktywacji konta w Active Directory istnieje również możliwość zalogowania się do usługi Office 365 dla studentów .

W tym celu proszę wejść na stronę outlook.com/unilodz.eu i zalogować się za pomocą identyfikatora i hasła Active Directory. Przy pierwszym logowaniu rozpoczyna się proces tworzenia nowego profilu i przydzielania przestrzeni dyskowej w chmurze SkyDrive. Czas pełnej aktywacji konta i uruchomienia wszystkich usług nie powinien być dłuższy niż 5 godzin – zazwyczaj wynosi kilkanaście minut.

 

Pracownicy mogą skorzystać z usługi Office 365 dla pracowników UŁ.

Więcej informacji można uzyskać na stronie o365.uni.lodz.pl