Jeśli:

 • Prowadzisz firmę i zastanawiasz się, jak stać się pracodawcą z wyboru;
 • A może zasilasz swoim potencjałem dział HR lub odpowiadasz za szeroko pojęte zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie;
 • Jesteś ciekaw najnowszych tendencji i wyzwań czekających branżę HR i chciałbyś wiedzieć, jak im podołać;
 • Chcesz dostosować politykę zarządzania personelem w twojej organizacji do potrzeb pracowników i sprostać ich oczekiwaniom, by stworzyć nową jakość zatrudnienia;
 • Wierzysz, że są sposoby na wygraną w walce o talenty;
 • Jesteś pasjonatem social media, marketingu i zarządzania i chciałbyś je wykorzystać w procesie zarządzania zasobami ludzkim firmy;
 • Jesteś świadom, że każde przedsięwzięcie wiąże się z kosztami, a odpowiednie gospodarowanie zasobami firmy jest w stanie zaważyć na skuteczności projektu;
 • Wierzysz, że marka to coś więcej niż tylko wizerunek firmy…

 

Zapraszamy na:

 

Podyplomowe Studia Employer Branding.

 

Kierownik studiów:

dr hab. Małgorzata Striker

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
pokój 341, III piętro
tel. (42) 635 62 93

 

Koordynator studiów:

Mgr Anna Krasnova

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
pokój 341, III piętro
tel. (42) 635 62 93

Mail: anna.krasnova@uni.lodz.pl

 

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką budowania marki pracodawcy, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie i zdobyć nowe umiejętności. W szczególności są to osoby, które:

              zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się budowaniem marki pracodawcy z wyboru,

              kierują działami HR lub EB albo zamierzają to robić,

              pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu zzl, w tym budowania marki pracodawcy z wyboru.

 

Cele studiów:

Przekazanie wiedzy na temat employer branding oraz kierunków rozwoju dyscypliny, rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami employer brandingu oraz budowania relacji interpersonalnych, w tym pracy zespołowej, kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z budowaniem marki pracodawcy.

 

 

Po zakończeniu studiów:

Twoja wiedza o zzl i employer branding będzie znaczenie bogatsza; zostaniesz wyposażony/a w wiedzę i umiejętności umożliwiające zarządzanie zasobami ludzkimi oraz identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą z ludźmi zgodnie z założeniami i współczesnymi trendami w zakresie budowania marki pracodawcy, a po zdobyciu doświadczenia będziesz mógł/mogła pełnić role specjalisty z zakresu Employer Branding w działach zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto będziesz mógł/mogła ubiegać się o pracę na takich stanowiskach jak: specjalista do spraw employer branding, specjalista do spraw budowania wizerunku pracodawcy, specjalista do spraw komunikacji HR, specjalista do spraw komunikacji i employer branding, specjalista do spraw implementacji i aktywacji employer branding, specjalista do spraw rekrutacji oraz employer branding, specjalista CSR&Employer Branding, specjalista do spraw marki pracodawcy, a także kreator strategii employer branding oraz kierownik do spraw employer branding.

 

Program studiów:

Program Studiów obejmuje 220 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących takich kwestii jak: podstawy employer branding; marketing w budowaniu marki pracodawcy; zarządzanie zasobami ludzkimi; planowanie działań w obszarze employer branding; kształtowanie employer value proposition (EVP) i jej komunikacja; strategia EB; wewnętrzny i zewnętrzny employer branding;  social media a employer branding; CSR w budowaniu marki pracodawcy; kontrolowanie siły marki pracodawcy (pomiar siły marki, monitoring mediów, ROI); trendy w employer branding, rozwój umiejętności interpersonalnych specjalisty do spraw EB.

Studia kończą się zaliczeniem praktycznym, polegającym na opracowaniu przez studentów strategii EB dla wybranej organizacji.

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.45–21.00 i w soboty w godzinach 09.00–15.45 w budynku Wydziału Zarządzania UŁ, przy ul. Matejki 22/26.

 

Czas trwania:

Studia trwają od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.  Zajęcia kończą się w czerwcu 2019 r.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja trwa od 1 lipca 2018 r. do 14 września 2018 r.

W miesiącu sierpniu 2018 r. dokumenty można przesyłać jedynie pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

 

Wymagane dokumenty:

 

Koszt uczestnictwa:

 

4.500 zł. płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru (+ opłata za świadectwo 30 zł).

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy jest złożenie kompletu dokumentów. Dokumenty można składać w pokoju 337 (sekretariat Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi), przesłać pocztą na adres Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub na adres mailowy anna.krasnova@uni.lodz.pl.

Informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach pracy sekretariatu. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania przesłane poczta elektroniczną.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 30 osób.

 

Sekretariat studiów:

Wydział Zarządzania UŁ 
ul. J. Matejki 22/26, 
sekretariat Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, III piętro, pokój 337, tel./fax (0-42) 635 52 34

 

Jeśli jeszcze się wahasz – napisz do nas lub zadzwoń – rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości:

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Cewińska – kierownik Katedry ZZL, tel. 602 777 082, joanna.cewinska@uni.lodz.pl
Mgr Anna Krasnova - koordynator, e-mail: anna.krasnova@uni.lodz.pl

Jeśli:

 • Prowadzisz firmę i zastanawiasz się, jak stać się pracodawcą z wyboru;
 • A może zasilasz swoim potencjałem dział HR lub odpowiadasz za szeroko pojęte zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie;
 • Jesteś ciekaw najnowszych tendencji i wyzwań czekających branżę HR i chciałbyś wiedzieć, jak im podołać;
 • Chcesz dostosować politykę zarządzania personelem w twojej organizacji do potrzeb pracowników i sprostać ich oczekiwaniom, by stworzyć nową jakość zatrudnienia;
 • Wierzysz, że są sposoby na wygraną w walce o talenty;
 • Jesteś pasjonatem social media, marketingu i zarządzania i chciałbyś je wykorzystać w procesie zarządzania zasobami ludzkim firmy;
 • Jesteś świadom, że każde przedsięwzięcie wiąże się z kosztami, a odpowiednie gospodarowanie zasobami firmy jest w stanie zaważyć na skuteczności projektu;
 • Wierzysz, że marka to coś więcej niż tylko wizerunek firmy…

 

Zapraszamy na:

 

Podyplomowe Studia Employer Branding.

 

Kierownik studiów:

dr hab. Małgorzata Striker

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
pokój 341, III piętro
tel. (42) 635 62 93

 

Koordynator studiów:

Mgr Anna Krasnova

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
pokój 341, III piętro
tel. (42) 635 62 93

Mail: anna.krasnova@uni.lodz.pl

 

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką budowania marki pracodawcy, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie i zdobyć nowe umiejętności. W szczególności są to osoby, które:

              zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się budowaniem marki pracodawcy z wyboru,

              kierują działami HR lub EB albo zamierzają to robić,

              pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu zzl, w tym budowania marki pracodawcy z wyboru.

 

Cele studiów:

Przekazanie wiedzy na temat employer branding oraz kierunków rozwoju dyscypliny, rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami employer brandingu oraz budowania relacji interpersonalnych, w tym pracy zespołowej, kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z budowaniem marki pracodawcy.

 

 

Po zakończeniu studiów:

Twoja wiedza o zzl i employer branding będzie znaczenie bogatsza; zostaniesz wyposażony/a w wiedzę i umiejętności umożliwiające zarządzanie zasobami ludzkimi oraz identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą z ludźmi zgodnie z założeniami i współczesnymi trendami w zakresie budowania marki pracodawcy, a po zdobyciu doświadczenia będziesz mógł/mogła pełnić role specjalisty z zakresu Employer Branding w działach zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto będziesz mógł/mogła ubiegać się o pracę na takich stanowiskach jak: specjalista do spraw employer branding, specjalista do spraw budowania wizerunku pracodawcy, specjalista do spraw komunikacji HR, specjalista do spraw komunikacji i employer branding, specjalista do spraw implementacji i aktywacji employer branding, specjalista do spraw rekrutacji oraz employer branding, specjalista CSR&Employer Branding, specjalista do spraw marki pracodawcy, a także kreator strategii employer branding oraz kierownik do spraw employer branding.

 

Program studiów:

Program Studiów obejmuje 220 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących takich kwestii jak: podstawy employer branding; marketing w budowaniu marki pracodawcy; zarządzanie zasobami ludzkimi; planowanie działań w obszarze employer branding; kształtowanie employer value proposition (EVP) i jej komunikacja; strategia EB; wewnętrzny i zewnętrzny employer branding;  social media a employer branding; CSR w budowaniu marki pracodawcy; kontrolowanie siły marki pracodawcy (pomiar siły marki, monitoring mediów, ROI); trendy w employer branding, rozwój umiejętności interpersonalnych specjalisty do spraw EB.

Studia kończą się zaliczeniem praktycznym, polegającym na opracowaniu przez studentów strategii EB dla wybranej organizacji.

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.45–21.00 i w soboty w godzinach 09.00–15.45 w budynku Wydziału Zarządzania UŁ, przy ul. Matejki 22/26.

 

Czas trwania:

Studia trwają od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.  Zajęcia kończą się w czerwcu 2019 r.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja trwa od 1 lipca 2018 r. do 14 września 2018 r.

W miesiącu sierpniu 2018 r. dokumenty można przesyłać jedynie pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

 

Wymagane dokumenty:

 

Koszt uczestnictwa:

 

4.500 zł. płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru (+ opłata za świadectwo 30 zł).

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy jest złożenie kompletu dokumentów. Dokumenty można składać w pokoju 337 (sekretariat Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi), przesłać pocztą na adres Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub na adres mailowy anna.krasnova@uni.lodz.pl.

Informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach pracy sekretariatu. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania przesłane poczta elektroniczną.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 30 osób.

 

Sekretariat studiów:

Wydział Zarządzania UŁ 
ul. J. Matejki 22/26, 
sekretariat Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, III piętro, pokój 337, tel./fax (0-42) 635 52 34

 

Jeśli jeszcze się wahasz – napisz do nas lub zadzwoń – rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości:

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Cewińska – kierownik Katedry ZZL, tel. 602 777 082, joanna.cewinska@uni.lodz.pl
Mgr Anna Krasnova - koordynator, e-mail: anna.krasnova@uni.lodz.pl

 Print