ERASMUS

 

Dokumenty prawne: 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ numer 14/2014 z dnia 1.10.2014 r. w sprawie obsługi studentów uczestniczących w ProgramieERASMUS i innych programach mobilnościowych na Wydziale Zarządzania UŁ od roku akademickiego 2014/2015

Uchwała nr 5/JK/2013 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersyetetu Łódzkiego w prawie zasad dyplomowania studentów Wydziału Zarządzania UŁ uczestniczących w programie Erasmus i innych programach mobilności studenckiej

 

Pozostałe dokumenty:

Przydatne linki:

BWZ

Informacje o uczelniach partnerskich (Infosheets)

Komunikaty:

REKRUTACJA ERASMUS+ 2020/2021!!!

I etap online:  13.01.2020 (od godz. 12:00) – 17.02.2020 (do godz. 12:00) – złożenie wniosku zgłoszeniowego w USOSWeb (ścieżka dostępu: po zalogowaniu się na stronie USOSweb UŁ, należy wejść w zakładkę Dla Studentów> Wymiana studencka> Oferty wyjazdów i wybrać swój Wydział, aby zobaczyć listę ofert mobilności dostępnych dla studentów danego wydziału.