Szkolenie "Autoprezentacja bez tajemnic"

 

O szkoleniu

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu efektywnego komunikowania się z innymi osobami, jednostkami i grupami. Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnicy podniosą swoje kompetencje komunikacyjne.
Zdobędą wiedzę i rozwiną umiejętność efektywnego i skutecznego przekazywania komunikatów w wymiarze werbalnym
i niewerbalnym. Ważnym elementem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności słuchania wśród uczestników.
W trakcie szkolenia zastosowane zostaną takie metody pracy jak: prezentacja multimedialna,
praca w parach, praca w grupach, burza mózgów oraz zapis na DVD

 

 

Program szkolenia

 

Komunikacja werbalna
Zasady budowania efektywnych komunikatów werbalnych
1 h
Komunikacja niewerbalna
Komunikaty niewerbalne : gesty, mimika, postawa, tempo mówienia, intonacja, wygląd.
1 h
Rola słuchania w procesie komunikowania się
Bariery słuchania, sposoby ich pokonania, zasady aktywnego słuchania.
1 h
Błędy komunikacji.
Przykłady najczęściej popełnianych błędów komunikacyjnych oraz ich skutki dla budowania relacji.
1 h

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby licealistów, którzy przygotowują się do matury. Zdobyte w trakcie szkolenia umiejętności pozwolą im na jak najlepsze przygotowanie się do wszelkich ustnych egzaminów.
Zapisz się na szkolenie

 

Prowadzący

 

mgr Justyna Kliombka-Jarzyna

 

 Psycholog, trener kompetencji społecznych, manager z 16-letnim doświadczeniem.

 Pracuje warsztatowo nad rozwijaniem kompetencji managerskich, ze szczególnym                      uwzględnieniem budowania pozycji lidera w organizacji. Jest Koordynatorem zespołu ds.            szkoleń HRP Group. Od 13 lat prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów wszystkich typów wraz z    podyplomowymi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania                Uniwersytetu Łódzkiego. Ilość zrealizowanych godzin szkoleniowych: 17 280 m.in. z zakresu      komunikacji, budowania zespołów, zarządzania konfliktami, radzenia sobie ze stresem oraz          przedsiębiorczości. Jest również autorem szkoleń video – video castów. Ponadto zajmuje się        doradztwem zawodowym.

 

Szkolenie "Autoprezentacja bez tajemnic"

 

O szkoleniu

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu efektywnego komunikowania się z innymi osobami, jednostkami i grupami. Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnicy podniosą swoje kompetencje komunikacyjne.
Zdobędą wiedzę i rozwiną umiejętność efektywnego i skutecznego przekazywania komunikatów w wymiarze werbalnym
i niewerbalnym. Ważnym elementem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności słuchania wśród uczestników.
W trakcie szkolenia zastosowane zostaną takie metody pracy jak: prezentacja multimedialna,
praca w parach, praca w grupach, burza mózgów oraz zapis na DVD

 

 

Program szkolenia

 

Komunikacja werbalna
Zasady budowania efektywnych komunikatów werbalnych
1 h
Komunikacja niewerbalna
Komunikaty niewerbalne : gesty, mimika, postawa, tempo mówienia, intonacja, wygląd.
1 h
Rola słuchania w procesie komunikowania się
Bariery słuchania, sposoby ich pokonania, zasady aktywnego słuchania.
1 h
Błędy komunikacji.
Przykłady najczęściej popełnianych błędów komunikacyjnych oraz ich skutki dla budowania relacji.
1 h

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby licealistów, którzy przygotowują się do matury. Zdobyte w trakcie szkolenia umiejętności pozwolą im na jak najlepsze przygotowanie się do wszelkich ustnych egzaminów.
Zapisz się na szkolenie

 

Prowadzący

 

mgr Justyna Kliombka-Jarzyna

 

 Psycholog, trener kompetencji społecznych, manager z 16-letnim doświadczeniem.

 Pracuje warsztatowo nad rozwijaniem kompetencji managerskich, ze szczególnym                      uwzględnieniem budowania pozycji lidera w organizacji. Jest Koordynatorem zespołu ds.            szkoleń HRP Group. Od 13 lat prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów wszystkich typów wraz z    podyplomowymi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania                Uniwersytetu Łódzkiego. Ilość zrealizowanych godzin szkoleniowych: 17 280 m.in. z zakresu      komunikacji, budowania zespołów, zarządzania konfliktami, radzenia sobie ze stresem oraz          przedsiębiorczości. Jest również autorem szkoleń video – video castów. Ponadto zajmuje się        doradztwem zawodowym.

 

 Drukuj