Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność Menedżer finansowy

 

Program tej specjalności koncentruje się na problematyce z zakresu zarządzania portfelem inwestycji, szeroko rozumianego doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów wartościowych i prognozowania sytuacji na rynkach finansowych. Pozwala to na zdobycie wiedzy i umiejętności, które predysponują absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistów w instytucjach finansowych i doradczych oraz komórkach finansowych przedsiębiorstw. W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne, oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych, które pozwalają lepiej zrozumieć praktyczny mechanizm zarządzania inwestycjami i podejmowania decyzji finansowych. Program specjalności jest realizowany przy wsparciu praktyków z instytucji finansowych i doradczych. Specjalność jest szczególnie adresowana do osób, które planują w przyszłości uzyskać certyfikaty i licencje w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi.

Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA), ponieważ program nauczania obejmuje zagadnienia znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Portfel inwestycyjny
Inżynieria finansowa
Prawo finansowe
Strategie podatkowe
Kompetencje społeczno-psychologiczne doradcy finansowego
Analiza techniczna


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności Menedżer finansowy znajdują zatrudnienie jako eksperci w zakresie zarządzania finansami, w szczególności wykonując takie zawody jak: menedżer finansowy, analityk giełdowy, specjalista zarządzania ryzykiem, dealer aktywów finansowych.

  

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
Koordynator specjalności: dr Paweł Sekuła
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jerzy Różański, prof. dr hab. Dorota Witkowska, Krzysztof Garbacz (praktyk)

Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność Menedżer finansowy

 

Program tej specjalności koncentruje się na problematyce z zakresu zarządzania portfelem inwestycji, szeroko rozumianego doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów wartościowych i prognozowania sytuacji na rynkach finansowych. Pozwala to na zdobycie wiedzy i umiejętności, które predysponują absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistów w instytucjach finansowych i doradczych oraz komórkach finansowych przedsiębiorstw. W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne, oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych, które pozwalają lepiej zrozumieć praktyczny mechanizm zarządzania inwestycjami i podejmowania decyzji finansowych. Program specjalności jest realizowany przy wsparciu praktyków z instytucji finansowych i doradczych. Specjalność jest szczególnie adresowana do osób, które planują w przyszłości uzyskać certyfikaty i licencje w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi.

Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA), ponieważ program nauczania obejmuje zagadnienia znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Portfel inwestycyjny
Inżynieria finansowa
Prawo finansowe
Strategie podatkowe
Kompetencje społeczno-psychologiczne doradcy finansowego
Analiza techniczna


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności Menedżer finansowy znajdują zatrudnienie jako eksperci w zakresie zarządzania finansami, w szczególności wykonując takie zawody jak: menedżer finansowy, analityk giełdowy, specjalista zarządzania ryzykiem, dealer aktywów finansowych.

  

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
Koordynator specjalności: dr Paweł Sekuła
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jerzy Różański, prof. dr hab. Dorota Witkowska, Krzysztof Garbacz (praktyk)

 Drukuj