Rachunkowość i zarządzanie finansami

 

 

Kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji, zarządzania finansami lub doradztwa finansowego. Jeśli chcesz współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zarządzać finansami przedsiębiorstw lub budować własną karierę w zawodzie biegłego rewidenta, doradcy finansowego czy controllera, ten kierunek jest dla Ciebie. W zależności od specjalności, jaką wybierzesz, zapoznasz się z problematyką rachunkowości finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów wartościowych, prognozowania sytuacji na rynkach finansowych, tworzenia raportów i analiz biznesowych.
Wiele zajęć ma charakter praktyczny z wykorzystaniem programów komputerowych, zadań projektowych, case study.


Doświadczona i wyspecjalizowana kadra
Katedra Rachunkowości prowadząca kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami to zespół wielu ekspertów i doświadczonych specjalistów w zakresie opracowywania i wdrażania systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz projektantami systemów controllingu/rachunkowości zarządczej w prężnie działających przedsiębiorstwach. Wykładowcy przedmiotów to autorzy oryginalnych podręczników akademickich i zbiorów zadań wykorzystywanych na zajęciach, którzy stale pracują nad udoskonalaniem procesu dydaktycznego. Przekazują wiedzę i dzielą się doświadczeniem, uwzględniając aktualne regulacje prawne i środowiskowe, a także najnowsze światowe koncepcje i metody. Podobnie, pracownicy Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, odpowiedzialni za specjalność Doradca finansowy, mają swą naukową i zawodową renomę.

Akredytacja ACCA

Akredytacja Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na Wydziale Zarządzania UŁ zwalnia absolwentów II stopnia kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami, którzy zaliczyli przedmioty operacyjna rachunkowość zarządcza i strategiczna rachunkowość zarządcza, z egzaminów: F1, F2, F3, F4, F5, F7 w ramach kwalifikacji ACCA.
Dzięki akredytacji na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami, studenci Wydziału Zarządzania UŁ mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

Inne certyfikaty
Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA), ponieważ program nauczania obejmuje zagadnienia znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Absolwenci są również przygotowani pod kątem merytorycznym do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności:
CMA - Certified Management Accountant
CPA - Certified Public Accountant
CFA - Certified Financial Analyst


Specjalności


MENEDŻER FINANSOWY
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w zawodach, w których wymagana jest specjalistyczna wiedza w zakresie finansów i rachunkowości: specjalista do spraw księgowości i rachunkowości, doradca finansowo/inwestycyjny (po spełnieniu innych wymogów określonych dla tego zawodu), analityk finansowy w przedsiębiorstwach, główny księgowy, kierownik biura rachunkowego, biegły rewident (po spełnieniu innych wymogów, określonych dla tego zawodu), specjalista do spraw controllingu/rachunkowości zarządczej, specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej, specjalista do spraw rachunkowości podatkowej, kierownik działu finansowego, analityk giełdowy, analityk kredytowy, projektant pakietów usług finansowych, specjalista do spraw factoringu, specjalista do spraw finansów. W połączeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci kierunku są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Są także predysponowani do rozpoczęcia pracy naukowej w zakresie finansów, w tym rachunkowości na wyższych uczelniach i w innych ośrodkach naukowo-badawczych.

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 110 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 90 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Na podstawie złożenia wymaganyuch dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.


Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski
Koordynator kierunku: dr Przemysław Czajor
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jerzy Różański, dr Paweł Sekuła, prof. dr hab. Irena Sobańska, prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta, prof. nadzw. dr hab. Przemysław Kabalski

 

Opinia o kierunku Finanse i rachunkowość od firmy PGE Obrót S.A

 

 Nasi studenci polecają:

 

 

 

Rachunkowość i zarządzanie finansami

 

 

Kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji, zarządzania finansami lub doradztwa finansowego. Jeśli chcesz współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zarządzać finansami przedsiębiorstw lub budować własną karierę w zawodzie biegłego rewidenta, doradcy finansowego czy controllera, ten kierunek jest dla Ciebie. W zależności od specjalności, jaką wybierzesz, zapoznasz się z problematyką rachunkowości finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów wartościowych, prognozowania sytuacji na rynkach finansowych, tworzenia raportów i analiz biznesowych.
Wiele zajęć ma charakter praktyczny z wykorzystaniem programów komputerowych, zadań projektowych, case study.


Doświadczona i wyspecjalizowana kadra
Katedra Rachunkowości prowadząca kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami to zespół wielu ekspertów i doświadczonych specjalistów w zakresie opracowywania i wdrażania systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz projektantami systemów controllingu/rachunkowości zarządczej w prężnie działających przedsiębiorstwach. Wykładowcy przedmiotów to autorzy oryginalnych podręczników akademickich i zbiorów zadań wykorzystywanych na zajęciach, którzy stale pracują nad udoskonalaniem procesu dydaktycznego. Przekazują wiedzę i dzielą się doświadczeniem, uwzględniając aktualne regulacje prawne i środowiskowe, a także najnowsze światowe koncepcje i metody. Podobnie, pracownicy Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, odpowiedzialni za specjalność Doradca finansowy, mają swą naukową i zawodową renomę.

Akredytacja ACCA

Akredytacja Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na Wydziale Zarządzania UŁ zwalnia absolwentów II stopnia kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami, którzy zaliczyli przedmioty operacyjna rachunkowość zarządcza i strategiczna rachunkowość zarządcza, z egzaminów: F1, F2, F3, F4, F5, F7 w ramach kwalifikacji ACCA.
Dzięki akredytacji na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami, studenci Wydziału Zarządzania UŁ mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

Inne certyfikaty
Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA), ponieważ program nauczania obejmuje zagadnienia znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Absolwenci są również przygotowani pod kątem merytorycznym do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności:
CMA - Certified Management Accountant
CPA - Certified Public Accountant
CFA - Certified Financial Analyst


Specjalności


MENEDŻER FINANSOWY
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w zawodach, w których wymagana jest specjalistyczna wiedza w zakresie finansów i rachunkowości: specjalista do spraw księgowości i rachunkowości, doradca finansowo/inwestycyjny (po spełnieniu innych wymogów określonych dla tego zawodu), analityk finansowy w przedsiębiorstwach, główny księgowy, kierownik biura rachunkowego, biegły rewident (po spełnieniu innych wymogów, określonych dla tego zawodu), specjalista do spraw controllingu/rachunkowości zarządczej, specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej, specjalista do spraw rachunkowości podatkowej, kierownik działu finansowego, analityk giełdowy, analityk kredytowy, projektant pakietów usług finansowych, specjalista do spraw factoringu, specjalista do spraw finansów. W połączeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci kierunku są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Są także predysponowani do rozpoczęcia pracy naukowej w zakresie finansów, w tym rachunkowości na wyższych uczelniach i w innych ośrodkach naukowo-badawczych.

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 110 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 90 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Na podstawie złożenia wymaganyuch dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.


Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski
Koordynator kierunku: dr Przemysław Czajor
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jerzy Różański, dr Paweł Sekuła, prof. dr hab. Irena Sobańska, prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta, prof. nadzw. dr hab. Przemysław Kabalski

 

Opinia o kierunku Finanse i rachunkowość od firmy PGE Obrót S.A

 

 Nasi studenci polecają:

 

 

 Drukuj