Rachunkowość i zarządzanie finansami

 

Kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym przed kadrą zarządzającą podmiotami gospodarczymi i dostarczycielami kapitału w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym. Stanowi ważne ogniwo w tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy, podlegającej globalizacji.
Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami na tym poziomie studiów zapewniają przygotowanie absolwentów do kierowania zespołami problemowymi, współuczestniczenia w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, do zarządzania finansami przedsiębiorstw i ich inwestycjami oraz do doradztwa finansowego. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają także podstawy do budowy własnej kariery zawodowej w zakresie wykonywania zawodów związanych z obszarowym profilem kształcenia, w tym specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, głównego księgowego, kontrolera finansowego, doradcy finansowego, analityka rynku kapitałowego lub dyrektora finansowego.

 

Doświadczona i wyspecjalizowana kadra
Katedra Rachunkowości prowadząca kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami to zespół wielu ekspertów i doświadczonych specjalistów w zakresie opracowywania i wdrażania systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz projektantami systemów controllingu/rachunkowości zarządczej w prężnie działających przedsiębiorstwach. Wykładowcy przedmiotów to autorzy oryginalnych podręczników akademickich i zbiorów zadań wykorzystywanych na zajęciach, którzy stale pracują nad udoskonalaniem procesu dydaktycznego. Przekazują wiedzę i dzielą się doświadczeniem, uwzględniając aktualne regulacje prawne i środowiskowe, a także najnowsze światowe koncepcje i metody. Podobnie, pracownicy Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, odpowiedzialni za specjalność Menedżer finansowy, mają swą naukową i zawodową renomę.

 

Akredytacja ACCA

Dzięki akredytacji na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami studenci Wydziału Zarządzania UŁ mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach. Certyfikat ACCA to jeden z najbardziej prestiżowych dyplomów potwierdzających kwalifikacje z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, honorowany na całym świecie.

 

Studenci kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami bez względu na moduł  uzyskują zwolnienia z 4 egzaminów: Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW). Mogą także skorzystać z Programu Accelerate pozwalającego na rejestrację w ACCA ze zniżką opłaty za zwolnienia i zwolnieniem z pierwszej opłaty rocznej. 

Więcej informacji na stronie: https://accapolska.pl/39742-acca-accelerate-scholarship

 

Sprawdź, jakie są warunki kwalifikacji ACCA dla studentów! czytaj więcej...

 

Inne certyfikaty
Osoby, które ukończą kurs "Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics" uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert pod patronatem IBM Polska. Ponadto absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA), ponieważ program nauczania obejmuje zagadnienia znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Absolwenci są również przygotowani pod kątem merytorycznym do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności:
CMA - Certified Management Accountant
CPA - Certified Public Accountant
CFA - Certified Financial Analyst


Specjalności:

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.


MENEDŻER FINANSOWY
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING

RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości lub wykonywania zawodu biegłego rewidenta, lub doradcy finansowego (po spełnieniu innych, branżowych wymogów). Będą także przygotowani do projektowania systemów informacyjnych wspierających zarządzanie finansami przedsiębiorstw i budowy strategii finansowych w realizacji całościowych strategii rozwojowych przedsiębiorstw.
Absolwenci kierunku będą także predysponowani do kontynuacji pracy naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub dyscyplinie ekonomia i finanse, na wyższych uczelniach i w innych ośrodkach naukowo-badawczych.

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 110 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 90 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Na podstawie złożenia wymaganyuch dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.


Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Przemysław Czajor
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jerzy Różański, prof. dr hab. Irena Sobańska, prof. dr hab. Anna Szychta, dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ, dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ, dr Paweł Sekuła

 Drukuj