Rachunkowość i zarządzanie finansami

 

Kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym przed kadrą zarządzającą podmiotami gospodarczymi i dostarczycielami kapitału w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym. Stanowi ważne ogniwo w tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy, podlegającej globalizacji.
Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami na tym poziomie studiów zapewniają przygotowanie absolwentów do kierowania zespołami problemowymi, współuczestniczenia w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, do zarządzania finansami przedsiębiorstw i ich inwestycjami oraz do doradztwa finansowego. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają także podstawy do budowy własnej kariery zawodowej w zakresie wykonywania zawodów związanych z obszarowym profilem kształcenia, w tym specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, głównego księgowego, kontrolera finansowego, doradcy finansowego, analityka rynku kapitałowego lub dyrektora finansowego.

 

Doświadczona i wyspecjalizowana kadra
Katedra Rachunkowości prowadząca kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami to zespół wielu ekspertów i doświadczonych specjalistów w zakresie opracowywania i wdrażania systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz projektantami systemów controllingu/rachunkowości zarządczej w prężnie działających przedsiębiorstwach. Wykładowcy przedmiotów to autorzy oryginalnych podręczników akademickich i zbiorów zadań wykorzystywanych na zajęciach, którzy stale pracują nad udoskonalaniem procesu dydaktycznego. Przekazują wiedzę i dzielą się doświadczeniem, uwzględniając aktualne regulacje prawne i środowiskowe, a także najnowsze światowe koncepcje i metody. Podobnie, pracownicy Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, odpowiedzialni za specjalność Menedżer finansowy, mają swą naukową i zawodową renomę.

 

Akredytacja ACCA

Dzięki akredytacji na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami studenci Wydziału Zarządzania UŁ mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach. Certyfikat ACCA to jeden z najbardziej prestiżowych dyplomów potwierdzających kwalifikacje z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, honorowany na całym świecie.

 

Studenci kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami bez względu na moduł  uzyskują zwolnienia z 4 egzaminów: Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW). Mogą także skorzystać z Programu Accelerate pozwalającego na rejestrację w ACCA ze zniżką opłaty za zwolnienia i zwolnieniem z pierwszej opłaty rocznej. 

Więcej informacji na stronie: https://accapolska.pl/39742-acca-accelerate-scholarship

 

Sprawdź, jakie są warunki kwalifikacji ACCA dla studentów! czytaj więcej...

 

Inne certyfikaty
Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA), ponieważ program nauczania obejmuje zagadnienia znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Absolwenci są również przygotowani pod kątem merytorycznym do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności:
CMA - Certified Management Accountant
CPA - Certified Public Accountant
CFA - Certified Financial Analyst


Specjalności


MENEDŻER FINANSOWY
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING

RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości lub wykonywania zawodu biegłego rewidenta, lub doradcy finansowego (po spełnieniu innych, branżowych wymogów). Będą także przygotowani do projektowania systemów informacyjnych wspierających zarządzanie finansami przedsiębiorstw i budowy strategii finansowych w realizacji całościowych strategii rozwojowych przedsiębiorstw.
Absolwenci kierunku będą także predysponowani do kontynuacji pracy naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub dyscyplinie ekonomia i finanse, na wyższych uczelniach i w innych ośrodkach naukowo-badawczych.

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 110 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 90 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Na podstawie złożenia wymaganyuch dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.


Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Przemysław Czajor
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jerzy Różański, prof. dr hab. Irena Sobańska, prof. dr hab. Anna Szychta, dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ, dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ, dr Paweł Sekuła

 

Rachunkowość i zarządzanie finansami

 

Kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym przed kadrą zarządzającą podmiotami gospodarczymi i dostarczycielami kapitału w dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym. Stanowi ważne ogniwo w tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy, podlegającej globalizacji.
Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami na tym poziomie studiów zapewniają przygotowanie absolwentów do kierowania zespołami problemowymi, współuczestniczenia w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, do zarządzania finansami przedsiębiorstw i ich inwestycjami oraz do doradztwa finansowego. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają także podstawy do budowy własnej kariery zawodowej w zakresie wykonywania zawodów związanych z obszarowym profilem kształcenia, w tym specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, głównego księgowego, kontrolera finansowego, doradcy finansowego, analityka rynku kapitałowego lub dyrektora finansowego.

 

Doświadczona i wyspecjalizowana kadra
Katedra Rachunkowości prowadząca kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami to zespół wielu ekspertów i doświadczonych specjalistów w zakresie opracowywania i wdrażania systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz projektantami systemów controllingu/rachunkowości zarządczej w prężnie działających przedsiębiorstwach. Wykładowcy przedmiotów to autorzy oryginalnych podręczników akademickich i zbiorów zadań wykorzystywanych na zajęciach, którzy stale pracują nad udoskonalaniem procesu dydaktycznego. Przekazują wiedzę i dzielą się doświadczeniem, uwzględniając aktualne regulacje prawne i środowiskowe, a także najnowsze światowe koncepcje i metody. Podobnie, pracownicy Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, odpowiedzialni za specjalność Menedżer finansowy, mają swą naukową i zawodową renomę.

 

Akredytacja ACCA

Dzięki akredytacji na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami studenci Wydziału Zarządzania UŁ mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach. Certyfikat ACCA to jeden z najbardziej prestiżowych dyplomów potwierdzających kwalifikacje z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, honorowany na całym świecie.

 

Studenci kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami bez względu na moduł  uzyskują zwolnienia z 4 egzaminów: Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW). Mogą także skorzystać z Programu Accelerate pozwalającego na rejestrację w ACCA ze zniżką opłaty za zwolnienia i zwolnieniem z pierwszej opłaty rocznej. 

Więcej informacji na stronie: https://accapolska.pl/39742-acca-accelerate-scholarship

 

Sprawdź, jakie są warunki kwalifikacji ACCA dla studentów! czytaj więcej...

 

Inne certyfikaty
Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA), ponieważ program nauczania obejmuje zagadnienia znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.
Absolwenci są również przygotowani pod kątem merytorycznym do ubiegania się o certyfikaty z zakresu rachunkowości zarządczej, a w szczególności:
CMA - Certified Management Accountant
CPA - Certified Public Accountant
CFA - Certified Financial Analyst


Specjalności


MENEDŻER FINANSOWY
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING

RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości lub wykonywania zawodu biegłego rewidenta, lub doradcy finansowego (po spełnieniu innych, branżowych wymogów). Będą także przygotowani do projektowania systemów informacyjnych wspierających zarządzanie finansami przedsiębiorstw i budowy strategii finansowych w realizacji całościowych strategii rozwojowych przedsiębiorstw.
Absolwenci kierunku będą także predysponowani do kontynuacji pracy naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub dyscyplinie ekonomia i finanse, na wyższych uczelniach i w innych ośrodkach naukowo-badawczych.

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 110 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 90 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Na podstawie złożenia wymaganyuch dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.


Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Przemysław Czajor
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jerzy Różański, prof. dr hab. Irena Sobańska, prof. dr hab. Anna Szychta, dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ, dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ, dr Paweł Sekuła

 Drukuj