Gospodarka przestrzenna

 

 

Studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna kształcą specjalistów w zakresie kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju gospodarczego, formułowania zasad polityki przestrzennej i środowiskowej na wszystkich szczeblach zarządzania, podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących zagadnień zarządzania miastem i regionem oraz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wiedza przyswajana przez studentów ma charakter wielodyscyplinarny (przyrodniczy, społeczny, ekonomiczny). Program studiów magisterskich kładzie nacisk na prezentację uwarunkowań, procesów i efektów zagospodarowania przestrzeni w ścisłym powiązaniu z praktyką podejmowania decyzji na różnych poziomach władzy samorządowej. Dzięki temu absolwenci uzyskują  specjalistyczną wiedzę z planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego i kształtowania środowiska zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i ochrony środowiska.

Kierunek Gospodarka przestrzenna prowadzony jest wspólnie przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Zagospodarowanie przestrzeni polskich miast
Fizjografia urbanistyczna
Ochrona własności intelektualnej z elementami BHP i ergonomii
Zastosowanie komputerów w planowaniu przestrzennym
Marketing terytorialny


Możliwości zatrudnienia


Studia magisterskie na kierunku Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie niezbędnego poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności i kompetencji praktycznych koniecznych do podjęcia bezpośrednio po uzyskaniu magisterium zatrudnienia w takich miejscach jak urzędy terenowej administracji lokalnej i regionalnej, instytucje samorządowe, agendy instytucji międzynarodowych, firmy publiczne i prywatne podejmujące działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni, biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych.

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie lub 1,5-roczne)

Orientacyjny limit miejsc 120 (min. 30)

 

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu na studia 2-letnie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

O przyjęcie na studia 1,5-roczne mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geoinformacji, geomonitoringu, turystki, ochrony środowsika, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

Orientacyjny limit miejsc 60 (min. 30)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.
 

 

Plan studiów stacjonarnych 1,5-rocznych

Plan studiów stacjonarnych 2-letnich

 

Przyjmowanie dokumentów:

Dokumenty od kandydatów przyjmuje Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. Gabriela Narutowicza 88  90-139 Łódź

Tel.: (48) (42) 665 59 00

http://www.gp.geo.uni.lodz.pl/

 

Nasi studenci polecają:

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

Studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna kształcą specjalistów w zakresie kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju gospodarczego, formułowania zasad polityki przestrzennej i środowiskowej na wszystkich szczeblach zarządzania, podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących zagadnień zarządzania miastem i regionem oraz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wiedza przyswajana przez studentów ma charakter wielodyscyplinarny (przyrodniczy, społeczny, ekonomiczny). Program studiów magisterskich kładzie nacisk na prezentację uwarunkowań, procesów i efektów zagospodarowania przestrzeni w ścisłym powiązaniu z praktyką podejmowania decyzji na różnych poziomach władzy samorządowej. Dzięki temu absolwenci uzyskują  specjalistyczną wiedzę z planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego i kształtowania środowiska zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i ochrony środowiska.

Kierunek Gospodarka przestrzenna prowadzony jest wspólnie przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Zagospodarowanie przestrzeni polskich miast
Fizjografia urbanistyczna
Ochrona własności intelektualnej z elementami BHP i ergonomii
Zastosowanie komputerów w planowaniu przestrzennym
Marketing terytorialny


Możliwości zatrudnienia


Studia magisterskie na kierunku Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie niezbędnego poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności i kompetencji praktycznych koniecznych do podjęcia bezpośrednio po uzyskaniu magisterium zatrudnienia w takich miejscach jak urzędy terenowej administracji lokalnej i regionalnej, instytucje samorządowe, agendy instytucji międzynarodowych, firmy publiczne i prywatne podejmujące działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni, biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych.

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie lub 1,5-roczne)

Orientacyjny limit miejsc 120 (min. 30)

 

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu na studia 2-letnie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

O przyjęcie na studia 1,5-roczne mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geoinformacji, geomonitoringu, turystki, ochrony środowsika, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

Orientacyjny limit miejsc 60 (min. 30)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.
 

 

Plan studiów stacjonarnych 1,5-rocznych

Plan studiów stacjonarnych 2-letnich

 

Przyjmowanie dokumentów:

Dokumenty od kandydatów przyjmuje Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. Gabriela Narutowicza 88  90-139 Łódź

Tel.: (48) (42) 665 59 00

http://www.gp.geo.uni.lodz.pl/

 

Nasi studenci polecają:

 

 

 Drukuj