Logistyka w biznesie, specjalność Informatyka w logistyce

 

 

Specjalność Informatyka w logistyce adresowany jest do osób zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi informatycznych w obszarze logistyki. Narzędzia te dają możliwość kreowania nowych twórczych rozwiązań wpływając na efektywność całej organizacji.

 

Specjalność kształci specjalistów, którzy potrafią wykorzystać informatyczną infrastrukturę przedsiębiorstwa do usprawniania, optymalizowania i obsługi procesów logistycznych. Studia dostarczają kompleksowej wiedzy o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi IT w logistyce. Studenci pracują w laboratoriach komputerowych na oprogramowaniu wspierającym poszczególne kursy, nabywając tym samym praktycznych umiejętności w posługiwaniu się konkretnymi aplikacjami. Kadra naukowa specjalności to doświadczeni pracownicy, z dorobkiem naukowym z zakresu wykorzystania narzędzi i systemów informatycznych w zarządzaniu i logistyce, a także zapewniania bezpieczeństwa i ochrony danych.
 

Absolwenci tej specjalności posiadają dobrą znajomość funkcjonowania systemów teleinformatycznych i są przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w strukturach sieciowych oraz zastosowania najnowszych narzędzi zarządzania łańcuchami logistycznymi.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

 • Bazy danych i ochrona danych
 • Komputerowe systemy modelowania i optymalizacji
 • Systemy informatyczne wspomagające obsługę procesów
 • Strategie informatyzacji
 • Systemy Business Intelligence
 • Grafika użytkowa w logistyce
 • Systemy telekomunikacyjne w logistyce


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych w podmiotach gospodarczych, w których zaimplementowano procesy logistyczne. Specjalność przygotowuje logistyków o wysokich kwalifikacjach w zakresie informatyki. Połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki oraz informatyki daje dodatkowe atuty na rynku pracy i ułatwia (po kilkuletniej praktyce zawodowej) zatrudnienie na stanowiskach specjalistów, menedżerów i analityków w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz w jednostkach sektora publicznego.

 

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Witold Bartkiewicz
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ; dr Zbigniew Gontar, Marek Wierzbicki (praktyk), Agnieszka Żak (praktyk)

Logistyka w biznesie, specjalność Informatyka w logistyce

 

 

Specjalność Informatyka w logistyce adresowany jest do osób zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi informatycznych w obszarze logistyki. Narzędzia te dają możliwość kreowania nowych twórczych rozwiązań wpływając na efektywność całej organizacji.

 

Specjalność kształci specjalistów, którzy potrafią wykorzystać informatyczną infrastrukturę przedsiębiorstwa do usprawniania, optymalizowania i obsługi procesów logistycznych. Studia dostarczają kompleksowej wiedzy o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi IT w logistyce. Studenci pracują w laboratoriach komputerowych na oprogramowaniu wspierającym poszczególne kursy, nabywając tym samym praktycznych umiejętności w posługiwaniu się konkretnymi aplikacjami. Kadra naukowa specjalności to doświadczeni pracownicy, z dorobkiem naukowym z zakresu wykorzystania narzędzi i systemów informatycznych w zarządzaniu i logistyce, a także zapewniania bezpieczeństwa i ochrony danych.
 

Absolwenci tej specjalności posiadają dobrą znajomość funkcjonowania systemów teleinformatycznych i są przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w strukturach sieciowych oraz zastosowania najnowszych narzędzi zarządzania łańcuchami logistycznymi.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

 • Bazy danych i ochrona danych
 • Komputerowe systemy modelowania i optymalizacji
 • Systemy informatyczne wspomagające obsługę procesów
 • Strategie informatyzacji
 • Systemy Business Intelligence
 • Grafika użytkowa w logistyce
 • Systemy telekomunikacyjne w logistyce


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych w podmiotach gospodarczych, w których zaimplementowano procesy logistyczne. Specjalność przygotowuje logistyków o wysokich kwalifikacjach w zakresie informatyki. Połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki oraz informatyki daje dodatkowe atuty na rynku pracy i ułatwia (po kilkuletniej praktyce zawodowej) zatrudnienie na stanowiskach specjalistów, menedżerów i analityków w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz w jednostkach sektora publicznego.

 

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Witold Bartkiewicz
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ; dr Zbigniew Gontar, Marek Wierzbicki (praktyk), Agnieszka Żak (praktyk)

 Drukuj