Logistyka w biznesie

 

 

Studia II stopnia na kierunku Logistyka w biznesie na Wydziale Zarządzania UŁ realizują autorski program kształcenia oparty na amerykańskich i zachodnioeuropejskich wzorcach. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odpowiadające współczesnym wymaganiom logistycznego rynku pracy. Pod okiem doświadczonych praktyków realizują projekty, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

 

Głównym celem studiów magisterskich na kierunku Logistyka w biznesie jest kształcenie operacyjnej kadry menedżerskiej dla potrzeb sektora przemysłowego i usługowego, a także jednostek sektora publicznego w zakresie procesów logistycznych. Program studiów obejmuje współczesną wiedzę na temat zarządzania procesami w ramach łańcucha dostaw przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik organizacyjnych. Jednocześnie każdy student uczestniczy w zajęciach rozwijających kompetencje miękkie, takie jak komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, zarządzanie projektami. Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie są wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im zatrudnienie na stanowiskach menedżerów operacyjnych w procesach realizowanych w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw.

 

Akredytacja ELA

Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać stosowne doświadczenie zawodowe, mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician (minimum 2 lata na samodzielnym stanowisku w logistyce) oraz European Senior Logistician (minimum 5 lat na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w logistyce).

Czytaj więcej...


Specjalności:

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.


INFORMATYKA W LOGISTYCE
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie znajdują pracę w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w centrach logistycznych, w firmach spedycyjno-transportowych. Są przygotowani do objęcia takich stanowisk jak: menedżer ds. logistyki, menedżer ds. zakupów, menedżer ds. dystrybucji, menedżer ds. spedycji, menedżer ds. procesów magazynowych, menedżer ds. rozwoju dostawców, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. planowania i zarządzania przepływami materiałowymi, specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw, specjalista ds. IT w logistyce, specjalista do spraw zarządzania bezpieczeństwem w logistyce.

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (dzienne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 80 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków: Lingwistyka dla biznesu, Logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków: Lingwistyka dla biznesu, Logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 70 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków: Lingwistyka dla biznesu, Logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków: Lingwistyka dla biznesu, Logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Koordynator kierunku: dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ; dr Agata Rudnicka-Reichel, dr Grażyna Wieteska, Grzegorz Lichocik (praktyk), Jakub Mikołajczyk (praktyk)

 

Logistyka w biznesie

 

 

Studia II stopnia na kierunku Logistyka w biznesie na Wydziale Zarządzania UŁ realizują autorski program kształcenia oparty na amerykańskich i zachodnioeuropejskich wzorcach. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odpowiadające współczesnym wymaganiom logistycznego rynku pracy. Pod okiem doświadczonych praktyków realizują projekty, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

 

Głównym celem studiów magisterskich na kierunku Logistyka w biznesie jest kształcenie operacyjnej kadry menedżerskiej dla potrzeb sektora przemysłowego i usługowego, a także jednostek sektora publicznego w zakresie procesów logistycznych. Program studiów obejmuje współczesną wiedzę na temat zarządzania procesami w ramach łańcucha dostaw przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik organizacyjnych. Jednocześnie każdy student uczestniczy w zajęciach rozwijających kompetencje miękkie, takie jak komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, zarządzanie projektami. Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie są wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im zatrudnienie na stanowiskach menedżerów operacyjnych w procesach realizowanych w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw.

 

Akredytacja ELA

Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać stosowne doświadczenie zawodowe, mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician (minimum 2 lata na samodzielnym stanowisku w logistyce) oraz European Senior Logistician (minimum 5 lat na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w logistyce).

Czytaj więcej...


Specjalności:

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.


INFORMATYKA W LOGISTYCE
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie znajdują pracę w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w centrach logistycznych, w firmach spedycyjno-transportowych. Są przygotowani do objęcia takich stanowisk jak: menedżer ds. logistyki, menedżer ds. zakupów, menedżer ds. dystrybucji, menedżer ds. spedycji, menedżer ds. procesów magazynowych, menedżer ds. rozwoju dostawców, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. planowania i zarządzania przepływami materiałowymi, specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw, specjalista ds. IT w logistyce, specjalista do spraw zarządzania bezpieczeństwem w logistyce.

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (dzienne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 80 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków: Lingwistyka dla biznesu, Logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków: Lingwistyka dla biznesu, Logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 70 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków: Lingwistyka dla biznesu, Logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków: Lingwistyka dla biznesu, Logistyka - realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi - realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Koordynator kierunku: dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ; dr Agata Rudnicka-Reichel, dr Grażyna Wieteska, Grzegorz Lichocik (praktyk), Jakub Mikołajczyk (praktyk)

 Drukuj