Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie publiczne

 

Celem studiów na specjalności Zarządzanie publiczne jest kształcenie menedżerów, doradców oraz konsultantów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit. Studenci zdobywają ekspercką wiedzę w dziedzinie zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Poznają między innymi innowacyjne instrumenty zarządzania organizacjami publicznymi, praktyczne rozwiązania w zakresie współpracy międzysektorowej, współczesne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Ważnym elementem studiów jest wykształcenie profesjonalnych umiejętności przygotowujących do pracy w podstawowych organizacjach publicznych, takich jak urzędy, ale też w przedsiębiorstwach publicznych czy organizacjach non-profit. Zajęcia wyposażają studenta w kompetencje niezbędne do budowania zorientowanej na sukces ścieżki kariery w sferze administracji publicznej, m.in. poprzez ciągłe rozwijanie własnego kapitału intelektualnego.


Wybrane przemioty realizowane w trakcie studiów


Zarządzanie rozwojem lokalnym
Strategiczne zarządzanie finansami w sektorze publicznym
Komunikacja i negocjacje
Polityka innowacyjna
Zarzadzanie kryzysowe
Zarządzanie projektami zintegrowanymi
Marketing w sektorze publicznym i społecznym


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz w jej jednostkach organizacyjnych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej.

 

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rutkowski
Koordynator specjalności: dr Beata Banachowicz
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Tadeusz Markowski, prof. nadzw. dr hab. Danuta Stawasz

Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie publiczne

 

Celem studiów na specjalności Zarządzanie publiczne jest kształcenie menedżerów, doradców oraz konsultantów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit. Studenci zdobywają ekspercką wiedzę w dziedzinie zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Poznają między innymi innowacyjne instrumenty zarządzania organizacjami publicznymi, praktyczne rozwiązania w zakresie współpracy międzysektorowej, współczesne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Ważnym elementem studiów jest wykształcenie profesjonalnych umiejętności przygotowujących do pracy w podstawowych organizacjach publicznych, takich jak urzędy, ale też w przedsiębiorstwach publicznych czy organizacjach non-profit. Zajęcia wyposażają studenta w kompetencje niezbędne do budowania zorientowanej na sukces ścieżki kariery w sferze administracji publicznej, m.in. poprzez ciągłe rozwijanie własnego kapitału intelektualnego.


Wybrane przemioty realizowane w trakcie studiów


Zarządzanie rozwojem lokalnym
Strategiczne zarządzanie finansami w sektorze publicznym
Komunikacja i negocjacje
Polityka innowacyjna
Zarzadzanie kryzysowe
Zarządzanie projektami zintegrowanymi
Marketing w sektorze publicznym i społecznym


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz w jej jednostkach organizacyjnych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej.

 

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rutkowski
Koordynator specjalności: dr Beata Banachowicz
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Tadeusz Markowski, prof. nadzw. dr hab. Danuta Stawasz

 Drukuj