Zarządzanie, specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

 

Specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa jest szczególnie adresowana do osób, które chcą zajmować w przyszłości stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach działających na rynkach polskich lub międzynarodowych, a także tych, którzy swoje kariery zawodowe wiążą z prowadzeniem samodzielnej działalności biznesowej i są zainteresowane zdobyciem niezbędnej wiedzy z zakresu:
•    zarządzania strategicznego,
•    sposobów budowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw,
•    ładu korporacyjnego (corporate governance)
•    oraz kreowania wartości przedsiębiorstw.

Specjalność jest również zaprojektowana z myślą o osobach, które zamierzają kierować własnymi przedsiębiorstwami albo przedsiębiorstwami rodzinnymi i poszukują wzorców tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych oraz międzynarodowych.

Zajęcia na specjalności realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych wspólnie z menedżerami przedsiębiorstw.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Decyzje inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem w biznesie
Ekonomia sektorowa
Strategie rozwoju spółek i grup kapitałowych
Modelowanie i prognozowanie w biznesie
Raportowanie i relacje inwestorskie
Psychologia menedżerska
Zarządzanie firma rodzinną
TOP SIM


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach, a także pracy na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu analiz potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa i kreowaniem jego wartości. Studia na tej specjalności przygotowują również do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem strategicznym i analizami w biznesie.

 

  

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ
Koordynator specjalności: dr Aleksandra Majda
Członek Rady Programowej: prof. dr hab. Grzegorz Urbanek

Zarządzanie, specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

 

Specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa jest szczególnie adresowana do osób, które chcą zajmować w przyszłości stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach działających na rynkach polskich lub międzynarodowych, a także tych, którzy swoje kariery zawodowe wiążą z prowadzeniem samodzielnej działalności biznesowej i są zainteresowane zdobyciem niezbędnej wiedzy z zakresu:
•    zarządzania strategicznego,
•    sposobów budowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw,
•    ładu korporacyjnego (corporate governance)
•    oraz kreowania wartości przedsiębiorstw.

Specjalność jest również zaprojektowana z myślą o osobach, które zamierzają kierować własnymi przedsiębiorstwami albo przedsiębiorstwami rodzinnymi i poszukują wzorców tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych oraz międzynarodowych.

Zajęcia na specjalności realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych wspólnie z menedżerami przedsiębiorstw.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Decyzje inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem w biznesie
Ekonomia sektorowa
Strategie rozwoju spółek i grup kapitałowych
Modelowanie i prognozowanie w biznesie
Raportowanie i relacje inwestorskie
Psychologia menedżerska
Zarządzanie firma rodzinną
TOP SIM


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach, a także pracy na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu analiz potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa i kreowaniem jego wartości. Studia na tej specjalności przygotowują również do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem strategicznym i analizami w biznesie.

 

  

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ
Koordynator specjalności: dr Aleksandra Majda
Członek Rady Programowej: prof. dr hab. Grzegorz Urbanek

 Print