Zarządzanie, specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi adresowana jest przede wszystkim do osób, które planują kierować działami HR w przedsiębiorstwach rodzimych lub międzynarodowych, do osób, które chcą pracować w firmach konsultingowych świadczących usługi w zakresie HR, do osób planujących założenie własnej firmy, a także tych, którzy pełnią stanowiska kierownicze w różnych organizacjach.


Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyposażenie w złożone kompetencje potrzebne menedżerom HR i wysokiej klasy konsultantom. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat roli menedżera i działu HR w organizacji i strategii, a także na temat programów oraz globalnych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi. Poznają sposoby zarządzania wizerunkiem firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, wykorzystując w tym celu różnorodne narzędzia biznesowe. Dodatkowo uczestnictwo w zajęciach utrwali w nich świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, pozwoli nabyć umiejętności samodzielnego uczenia siebie i inspirowania do nauki innych.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Strategie i programy zarządzania zasobami ludzkimi
Koszty pracy i controlling personalny
Budowanie marki pracodawcy
Stosunki pracy
Rozwój umiejętności kierowniczych


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności są przygotowywani do pełnienia ról menedżerskich w departamentach HR, świadczenia złożonych usług z zakresu doradztwa personalnego oraz pracy na stanowiskach kierowniczych w różnego typu organizacjach. W szczególności są przygotowani do wykonywania zawodów: kierownika działu kadrowo-płacowego, kierownika działu szkoleń, kierownika działu zarządzania zasobami ludzkimi, kierownika przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, specjalisty ds. kultury organizacyjnej, specjalisty ds. zarządzania talentami. Opis tych i innych zawodów zamieściliśmy w zakładce Kariera HR. Zapraszamy do przeczytania.

 

  

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr Marzena Syper-Jędrzejak
Koordynator specjalności: dr Lena Grzesiak
Członkowie Rady Programowej: dr Zdzisław Chmal, dr Anna Michałkiewicz

Zarządzanie, specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi adresowana jest przede wszystkim do osób, które planują kierować działami HR w przedsiębiorstwach rodzimych lub międzynarodowych, do osób, które chcą pracować w firmach konsultingowych świadczących usługi w zakresie HR, do osób planujących założenie własnej firmy, a także tych, którzy pełnią stanowiska kierownicze w różnych organizacjach.


Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyposażenie w złożone kompetencje potrzebne menedżerom HR i wysokiej klasy konsultantom. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat roli menedżera i działu HR w organizacji i strategii, a także na temat programów oraz globalnych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi. Poznają sposoby zarządzania wizerunkiem firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, wykorzystując w tym celu różnorodne narzędzia biznesowe. Dodatkowo uczestnictwo w zajęciach utrwali w nich świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, pozwoli nabyć umiejętności samodzielnego uczenia siebie i inspirowania do nauki innych.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Strategie i programy zarządzania zasobami ludzkimi
Koszty pracy i controlling personalny
Budowanie marki pracodawcy
Stosunki pracy
Rozwój umiejętności kierowniczych


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności są przygotowywani do pełnienia ról menedżerskich w departamentach HR, świadczenia złożonych usług z zakresu doradztwa personalnego oraz pracy na stanowiskach kierowniczych w różnego typu organizacjach. W szczególności są przygotowani do wykonywania zawodów: kierownika działu kadrowo-płacowego, kierownika działu szkoleń, kierownika działu zarządzania zasobami ludzkimi, kierownika przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, specjalisty ds. kultury organizacyjnej, specjalisty ds. zarządzania talentami. Opis tych i innych zawodów zamieściliśmy w zakładce Kariera HR. Zapraszamy do przeczytania.

 

  

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr Marzena Syper-Jędrzejak
Koordynator specjalności: dr Lena Grzesiak
Członkowie Rady Programowej: dr Zdzisław Chmal, dr Anna Michałkiewicz

 Drukuj