Finanse i inwestycje

 

 

Kierunek Finanse i inwestycje ma charakter bardzo praktyczny: oferuje wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych. W programie studiów oprócz przedmiotów finansowych znajdują się niezbędne dla finansistów przedmioty z zakresu rachunkowości. Będąc studentami tego kierunku poznacie rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych, systemy: bankowy, podatkowy i ubezpieczeniowy. Dzięki współpracy z praktykami, którzy reprezentują przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe i doradcze, zaznajomicie się z realiami zarządzania finansami i inwestycjami.

 

Kadra naukowa
Kierunek Finanse i inwestycje prowadzony jest przez Katedrę Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa reprezentowaną przez wybitnych ekspertów w dziedzinie finansowania i inwestycji w przedsiębiorstwach. Wśród nich m.in.:
Prof. zw. dr hab. Jerzy Różański, kierownik Katedry - członek zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki i recenzent NCN oraz członek Rady Naukowo-Programowej przy Marszałku Województwa Łódzkiego (obecnie Wojewódzkie Obserwatorium Terytorialne), były członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Wicepremierze - Ministrze Gospodarki, były członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. w 2016 roku Medal im. Adamieckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
Dr hab. Jakub Marszałek - prowadzi zajęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych oraz zarządzania ryzykiem w kraju oraz na zagranicznych uczelniach w Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Norwegii, Islandii, Czechach oraz na Litwie; uczestniczył m.in. w pracach zespołu szacującego zapotrzebowanie na kapitał oraz projektującego instrumenty wsparcia finansowego w programie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP; laureat wielu nagród – w tym nagród przyznawanych przez absolwentów Wydziału, nominowany do nagrody Komitetu Nauk o Finansach Państwowej Akademii Nauk oraz nagrody Beta.

Metodyka zajęć
W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych. Pozwalają one lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania finansami i podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia posiadanej wiedzy  poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II. Jest to gra finansowa oparta na realistycznym modelu zarządzania firmą, wykorzystywana między innymi na uczelniach niemieckich. Umożliwia szybkie zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia w środowisku wolnym od ryzyka.
 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Ekonomia

Podstawy rachunkowości

Finanse przedsiębiorstwa

Bankowość

Rynki finansowe

Finanse firm rodzinnych

Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi

Finansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich

Zarządzanie finansami osobistymi

 

Aktywność naszych studentów

 

Wszystkim zainteresowanym zgłębianiem wiedzy na temat finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego warto polecić Studenckie Koło Naukowe Strategiczny Stratolog. Koło działa przy Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa. W ramach swojej działalności organizuje między innymi TOP SIM Management challenge, projekt StratoWeek – cykl szkoleń z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, audytu oraz marketingu. www.stratolog.pl/

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci kierunku Finanse i inwestycje są przygotowani do pełnienia funkcji specjalistów w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami oraz w instytucjach finansowych (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie), w szczególności do pracy na stanowiskach: analityk giełdowy, analityk kredytowy, projektant pakietów usług finansowych, specjalista ds. factoringu, analityk finansowy, broker reasekuracyjny, pośrednik finansowy, dealer aktywów finansowych, makler papierów wartościowych, specjalista ds. bankowości.

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Finanse i inwestycje należy do grupy kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny finansów i rachunkowości. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Jerzy Różański
Koordynator kierunku: dr Paweł Sekuła
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Dorota Witkowska, dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ, Krzysztof Garbacz (praktyk)

 

Finanse i inwestycje

 

 

Kierunek Finanse i inwestycje ma charakter bardzo praktyczny: oferuje wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych. W programie studiów oprócz przedmiotów finansowych znajdują się niezbędne dla finansistów przedmioty z zakresu rachunkowości. Będąc studentami tego kierunku poznacie rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych, systemy: bankowy, podatkowy i ubezpieczeniowy. Dzięki współpracy z praktykami, którzy reprezentują przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe i doradcze, zaznajomicie się z realiami zarządzania finansami i inwestycjami.

 

Kadra naukowa
Kierunek Finanse i inwestycje prowadzony jest przez Katedrę Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa reprezentowaną przez wybitnych ekspertów w dziedzinie finansowania i inwestycji w przedsiębiorstwach. Wśród nich m.in.:
Prof. zw. dr hab. Jerzy Różański, kierownik Katedry - członek zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki i recenzent NCN oraz członek Rady Naukowo-Programowej przy Marszałku Województwa Łódzkiego (obecnie Wojewódzkie Obserwatorium Terytorialne), były członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Wicepremierze - Ministrze Gospodarki, były członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. w 2016 roku Medal im. Adamieckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
Dr hab. Jakub Marszałek - prowadzi zajęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych oraz zarządzania ryzykiem w kraju oraz na zagranicznych uczelniach w Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Norwegii, Islandii, Czechach oraz na Litwie; uczestniczył m.in. w pracach zespołu szacującego zapotrzebowanie na kapitał oraz projektującego instrumenty wsparcia finansowego w programie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP; laureat wielu nagród – w tym nagród przyznawanych przez absolwentów Wydziału, nominowany do nagrody Komitetu Nauk o Finansach Państwowej Akademii Nauk oraz nagrody Beta.

Metodyka zajęć
W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych. Pozwalają one lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania finansami i podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia posiadanej wiedzy  poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II. Jest to gra finansowa oparta na realistycznym modelu zarządzania firmą, wykorzystywana między innymi na uczelniach niemieckich. Umożliwia szybkie zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia w środowisku wolnym od ryzyka.
 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Ekonomia

Podstawy rachunkowości

Finanse przedsiębiorstwa

Bankowość

Rynki finansowe

Finanse firm rodzinnych

Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi

Finansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich

Zarządzanie finansami osobistymi

 

Aktywność naszych studentów

 

Wszystkim zainteresowanym zgłębianiem wiedzy na temat finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego warto polecić Studenckie Koło Naukowe Strategiczny Stratolog. Koło działa przy Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa. W ramach swojej działalności organizuje między innymi TOP SIM Management challenge, projekt StratoWeek – cykl szkoleń z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, audytu oraz marketingu. www.stratolog.pl/

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci kierunku Finanse i inwestycje są przygotowani do pełnienia funkcji specjalistów w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami oraz w instytucjach finansowych (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie), w szczególności do pracy na stanowiskach: analityk giełdowy, analityk kredytowy, projektant pakietów usług finansowych, specjalista ds. factoringu, analityk finansowy, broker reasekuracyjny, pośrednik finansowy, dealer aktywów finansowych, makler papierów wartościowych, specjalista ds. bankowości.

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Finanse i inwestycje należy do grupy kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny finansów i rachunkowości. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Jerzy Różański
Koordynator kierunku: dr Paweł Sekuła
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Dorota Witkowska, dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ, Krzysztof Garbacz (praktyk)

 Print