Rachunkowość

 


 

Informacje ogólne

 

Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Akredytacja, jaką uzyskał Wydział Zarządzania UŁ, zwalnia absolwentów I stopnia kierunku  Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6 w ramach kwalifikacji ACCA.

 

Obecnie prowadzimy dwa akredytowane kierunki: na I stopniu (Rachunkowość) i II stopniu (Finanse i Rachunkowość), a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egazminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

 

ACCA - Association of Chartered Certified Accountants (Międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości) jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości.

 

Dowiedz się więcej: Prestiżowa kwalifikacja ACCA - warunki dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ

 

Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek umożliwia kształcenie specjalistów średniego szczebla, posiadających wiedzę o zasadach i metodach rachunkowości. Kierunek Rachunkowość na studiach I stopnia jest kierunkiem unikatowym, ponieważ w odróżnieniu od kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno programy studiów, jak i charakter zajęć i praktyk zawodowych są nastawione przede wszystkim na przyswajanie wiedzy z zakresu rachunkowości. Kształcenie na tym kierunku ma zdecydowanie charakter praktyczny ze szczególnym uwzględnieniem aspektu podatków oraz ubezpieczeń społecznych, przygotowujący do wykonywania zawodu księgowego w podmiotach gospodarczych.

Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę o formach prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawach prawnych działalności gospodarczej, zasadach sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarną wiedzę na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie. Praktyki zawodowe odbywane w toku studiów pozwolą na weryfikację uzyskanej wiedzy z zakresu prowadzenia rachunkowości różnych podmiotów gospodarczych.

 

Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. rachunkowości finansowej, ds. rachunkowości podatkowej, ds. rachunkowości zarządczej/controllingu, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego.
 

Poszukiwani księgowi do pracy w centrach usługowych

 

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania należy do jednych z najlepszych w tej tematyce ośrodków naukowo-badawczych w kraju i jest znana również za granicą. W środowisku naukowym podkreśla się w szczególności znaczenie Katedry Rachunkowości WZ dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości polskiej. Katedra, określana często mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, jest nie tylko „kuźnią” kadry naukowej, ale także motorem zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości.

 

  

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (3-letnie licencjackie)

 

Orientacyjny limit miejsc - 90 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
Język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
Matematyka
Geografia
Historia
Informatyka

3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Matematyka
Geografia
Historia
WOS
Informatyka
Fizyka i astronomia
Biologia
Chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

 

GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny finansów i rachunkowości. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

 

Zasady rekrutacji:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Rachunkowość.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]


Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek
Koordynator kierunku: dr Michał Wiatr
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Ewa Walińska, prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta, Zbigniew Czupryniak (praktyk)

Rachunkowość

 


 

Informacje ogólne

 

Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Akredytacja, jaką uzyskał Wydział Zarządzania UŁ, zwalnia absolwentów I stopnia kierunku  Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6 w ramach kwalifikacji ACCA.

 

Obecnie prowadzimy dwa akredytowane kierunki: na I stopniu (Rachunkowość) i II stopniu (Finanse i Rachunkowość), a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egazminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

 

ACCA - Association of Chartered Certified Accountants (Międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości) jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości.

 

Dowiedz się więcej: Prestiżowa kwalifikacja ACCA - warunki dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ

 

Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek umożliwia kształcenie specjalistów średniego szczebla, posiadających wiedzę o zasadach i metodach rachunkowości. Kierunek Rachunkowość na studiach I stopnia jest kierunkiem unikatowym, ponieważ w odróżnieniu od kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno programy studiów, jak i charakter zajęć i praktyk zawodowych są nastawione przede wszystkim na przyswajanie wiedzy z zakresu rachunkowości. Kształcenie na tym kierunku ma zdecydowanie charakter praktyczny ze szczególnym uwzględnieniem aspektu podatków oraz ubezpieczeń społecznych, przygotowujący do wykonywania zawodu księgowego w podmiotach gospodarczych.

Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę o formach prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawach prawnych działalności gospodarczej, zasadach sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarną wiedzę na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie. Praktyki zawodowe odbywane w toku studiów pozwolą na weryfikację uzyskanej wiedzy z zakresu prowadzenia rachunkowości różnych podmiotów gospodarczych.

 

Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. rachunkowości finansowej, ds. rachunkowości podatkowej, ds. rachunkowości zarządczej/controllingu, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego.
 

Poszukiwani księgowi do pracy w centrach usługowych

 

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania należy do jednych z najlepszych w tej tematyce ośrodków naukowo-badawczych w kraju i jest znana również za granicą. W środowisku naukowym podkreśla się w szczególności znaczenie Katedry Rachunkowości WZ dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości polskiej. Katedra, określana często mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, jest nie tylko „kuźnią” kadry naukowej, ale także motorem zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości.

 

  

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (3-letnie licencjackie)

 

Orientacyjny limit miejsc - 90 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
Język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
Matematyka
Geografia
Historia
Informatyka

3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Matematyka
Geografia
Historia
WOS
Informatyka
Fizyka i astronomia
Biologia
Chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

 

GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny finansów i rachunkowości. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

 

Zasady rekrutacji:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Rachunkowość.

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]


Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek
Koordynator kierunku: dr Michał Wiatr
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Ewa Walińska, prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta, Zbigniew Czupryniak (praktyk)

 Print