Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

Wydział Zarządzania jako pierwszy w Polsce wprowadził do oferty studiów kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi.


Na kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach.

 

Będziemy wspólnie uczyć się:

• jak pozyskiwać kandydatów do pracy,

• w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych,

• jak wynagradzać i oceniać pracowników,

• jak zachęcać do rozwoju,

• jak prowadzić obsługę administracyjną kadr,

• jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa,

• jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób.

 

Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Rekrutacja i selekcja

Ocenianie i wynagradzanie

Rozwój i szkolenie

Obsługa administracyjna kadr

Prawo pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Aktywność naszych studentów

 

Przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Personalni personalni.wz.uni.lodz.pl/
Mamy nadzieję na wspólną pracę w Kole, Wasz udział w badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry, współpracę przy pisaniu artykułów naukowych i ich publikowaniu. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje różnych form aktywności, które pomagają nam rozwijać się, dostarczają niezapomnianych wrażeń i dają wiele satysfakcji.

 

Możliwości zatrudnienia

 

Po trzech latach nauki będziecie przygotowani do pracy w różnych zawodach. Są to między innymi (alfabetycznie): analityk pracy, broker edukacyjny, doradca personalny, konsultant ds. kariery, pośrednik pracy, pracownik do spraw obsługi płacowej, pracownik do spraw osobowych, specjalista ds. kadr, specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista ds. rozwoju zawodowego i/lub szkoleń. Opis tych i innych zawodów zamieściliśmy  w zakładce Kariera HR. Zapraszamy do przeczytania.

 

 

 

  

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)


STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi należy do grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.


 

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Izabela Różańska-Bińczyk
Członkowie Rady Programowej: dr Wojciech Ulrych

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

Wydział Zarządzania jako pierwszy w Polsce wprowadził do oferty studiów kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi.


Na kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach.

 

Będziemy wspólnie uczyć się:

• jak pozyskiwać kandydatów do pracy,

• w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych,

• jak wynagradzać i oceniać pracowników,

• jak zachęcać do rozwoju,

• jak prowadzić obsługę administracyjną kadr,

• jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa,

• jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób.

 

Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Rekrutacja i selekcja

Ocenianie i wynagradzanie

Rozwój i szkolenie

Obsługa administracyjna kadr

Prawo pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Aktywność naszych studentów

 

Przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Personalni personalni.wz.uni.lodz.pl/
Mamy nadzieję na wspólną pracę w Kole, Wasz udział w badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry, współpracę przy pisaniu artykułów naukowych i ich publikowaniu. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje różnych form aktywności, które pomagają nam rozwijać się, dostarczają niezapomnianych wrażeń i dają wiele satysfakcji.

 

Możliwości zatrudnienia

 

Po trzech latach nauki będziecie przygotowani do pracy w różnych zawodach. Są to między innymi (alfabetycznie): analityk pracy, broker edukacyjny, doradca personalny, konsultant ds. kariery, pośrednik pracy, pracownik do spraw obsługi płacowej, pracownik do spraw osobowych, specjalista ds. kadr, specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista ds. rozwoju zawodowego i/lub szkoleń. Opis tych i innych zawodów zamieściliśmy  w zakładce Kariera HR. Zapraszamy do przeczytania.

 

 

 

  

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)


STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi należy do grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.


 

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Izabela Różańska-Bińczyk
Członkowie Rady Programowej: dr Wojciech Ulrych

 Drukuj