Podyplomowe Studia Zarządzanie procesami logistycznymi

 

Charakterystyka i cel studiów:

Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw.

Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.

 

Adresaci studiów:

Pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki oraz osoby chcące podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz).

 

Program studiów:

Program zajęć składa się z następujących bloków tematycznych:

 

1.    ZARZĄDZANIE OPERACJAMI LOGISTYCZNYMI (6 pkt. ECTS)
•    logistyka zaopatrzenia
•    logistyka produkcji
•    logistyka magazynowania i zarządzania zapasami
•    zarządzanie łańcuchem dostaw
•    zarządzanie projektami logistycznymi

2.    WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH (4 pkt. ECTS)
•    strategie logistyczne przedsiębiorstw
•    strategie zarządzania jakością w logistyce
•    ryzyko w logistyce
•    uwarunkowania prawne i finansowe w logistyce

3.    INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA (3 pkt. ECTS)
•    infrastruktura liniowa
•    infrastruktura punktowa
•    infrastruktura komunikacyjna

4.    TRANSPORT I SPEDYCJA (4 pkt. ECTS)
•    transport wewnętrzny
•    transport multimodalny
•    transport międzynarodowy i spedycja

5.    SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE (6 pkt. ECTS)
•    systemy informatyczne wspomagające procesy logistyczne
•    modelowanie i symulacje w logistyce

6.    E-LOGISTYKA (4 pkt. ECTS)
•    elektroniczne giełdy transportowe
•    technologie systemów magazynowania
•    systemy automatycznej identyfikacji
•    elektroniczne systemy bezpieczeństwa w logistyce

7.    MARKETING W LOGISTYCE (5 pkt. ECTS)
•    badania potrzeb i oczekiwań klientów
•    zarządzanie marketingowo-logistyczne
•    negocjacje w logistyce

8.    LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA (4 pkt. ECTS)
•    logistyka dystrybucji
•    zarządzanie logistyką sprzedaży
•    logistyka in-store
•    strategie obsługi klienta

9.    LOGISTYKA MIEJSKA I EKOLOGISTYKA (3 pkt. ECTS)
•    logistyka miejska
•    logistyka zwrotna i opakowania
•    podstawy ekologistyki

10.    SEMINARIUM (5 pkt. ECTS)
11.    WIZYTA STUDYJNA W FIRMIE LOGISTYCZNEJ

 

Łącznie blisko 200 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie).

 

Opłata za studia:

3900 zł (możliwość płatności w ratach) + 30 zł (opłata za dyplom)

Z Kartą Absolwenta UŁ rabat 10%!

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 trwa do 30 września 2019 r.
Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowo do pobrania

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów na Wydziale Zarządzania UŁ, pok. 114 ul. J. Matejki 22/26 (po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

 

Warunki ukończenia studiów:

Wniesienie obowiązkowych opłat, złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu końcowego uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów (z godłem państwowym).

 

Kontakt:

Katedra Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Sekretariat (pok. 114): czynny godz. 9.00 - 15.00 (przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny) Marta Jasińska tel.: +48 42 635 62 57 e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl.

 

Kierownik Studiów (pok. 228): Dr Mariusz Woźniakowski tel.: +48 42 635 51 10 e-mail: mariusz.wozniakowski@uni.lodz.pl

Podyplomowe Studia Zarządzanie procesami logistycznymi

 

Charakterystyka i cel studiów:

Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw.

Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.

 

Adresaci studiów:

Pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki oraz osoby chcące podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz).

 

Program studiów:

Program zajęć składa się z następujących bloków tematycznych:

 

1.    ZARZĄDZANIE OPERACJAMI LOGISTYCZNYMI (6 pkt. ECTS)
•    logistyka zaopatrzenia
•    logistyka produkcji
•    logistyka magazynowania i zarządzania zapasami
•    zarządzanie łańcuchem dostaw
•    zarządzanie projektami logistycznymi

2.    WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH (4 pkt. ECTS)
•    strategie logistyczne przedsiębiorstw
•    strategie zarządzania jakością w logistyce
•    ryzyko w logistyce
•    uwarunkowania prawne i finansowe w logistyce

3.    INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA (3 pkt. ECTS)
•    infrastruktura liniowa
•    infrastruktura punktowa
•    infrastruktura komunikacyjna

4.    TRANSPORT I SPEDYCJA (4 pkt. ECTS)
•    transport wewnętrzny
•    transport multimodalny
•    transport międzynarodowy i spedycja

5.    SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE (6 pkt. ECTS)
•    systemy informatyczne wspomagające procesy logistyczne
•    modelowanie i symulacje w logistyce

6.    E-LOGISTYKA (4 pkt. ECTS)
•    elektroniczne giełdy transportowe
•    technologie systemów magazynowania
•    systemy automatycznej identyfikacji
•    elektroniczne systemy bezpieczeństwa w logistyce

7.    MARKETING W LOGISTYCE (5 pkt. ECTS)
•    badania potrzeb i oczekiwań klientów
•    zarządzanie marketingowo-logistyczne
•    negocjacje w logistyce

8.    LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA (4 pkt. ECTS)
•    logistyka dystrybucji
•    zarządzanie logistyką sprzedaży
•    logistyka in-store
•    strategie obsługi klienta

9.    LOGISTYKA MIEJSKA I EKOLOGISTYKA (3 pkt. ECTS)
•    logistyka miejska
•    logistyka zwrotna i opakowania
•    podstawy ekologistyki

10.    SEMINARIUM (5 pkt. ECTS)
11.    WIZYTA STUDYJNA W FIRMIE LOGISTYCZNEJ

 

Łącznie blisko 200 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie).

 

Opłata za studia:

3900 zł (możliwość płatności w ratach) + 30 zł (opłata za dyplom)

Z Kartą Absolwenta UŁ rabat 10%!

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 trwa do 30 września 2019 r.
Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowo do pobrania

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów na Wydziale Zarządzania UŁ, pok. 114 ul. J. Matejki 22/26 (po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

 

Warunki ukończenia studiów:

Wniesienie obowiązkowych opłat, złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu końcowego uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów (z godłem państwowym).

 

Kontakt:

Katedra Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Sekretariat (pok. 114): czynny godz. 9.00 - 15.00 (przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny) Marta Jasińska tel.: +48 42 635 62 57 e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl.

 

Kierownik Studiów (pok. 228): Dr Mariusz Woźniakowski tel.: +48 42 635 51 10 e-mail: mariusz.wozniakowski@uni.lodz.pl

 Drukuj