Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

 

 

Kierownik Studiów:

Dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Łódź, ul. J. Matejki 22/26, tel. 42 635 62 89 lub 609 117 609
Adres e-mail: justyna.danielewicz@uni.lodz.pl

 

Sekretariat Studiów:

Sekretariat studiów podyplomowych:

Marta Jasińska

Wydział Zarządzania, pok. 114 

ul. Matejki 22/26 

90-237 Łódź 

tel.: 0-42 635 62 57, mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Adresaci Studiów:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

 

Cel Studiów:

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

 

Program Studiów:

Łącznie 234 godzin zajęć dydaktycznych.

Po zakończeniu studiów, zdaniu egzaminów, uzyskaniu zaliczeń, słuchacz otrzymuje świadectwo (z godłem państwowym) ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą.

>>Pobierz program<<

 

Zajęcia na studiach podyplomowych w edycji roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w formie mieszanej.

 

Organizacja zajęć:

Studia trwają dwa semestry (od października do czerwca) i obejmują 234 godziny zajęć. Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdowym, w piątki w godzinach 16.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-16.00.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatkowo do pobrania

  

Koszt uczestnictwa:

3400 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru. Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 30 uczestników.

 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

 

 

Kierownik Studiów:

Dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Łódź, ul. J. Matejki 22/26, tel. 42 635 62 89 lub 609 117 609
Adres e-mail: justyna.danielewicz@uni.lodz.pl

 

Sekretariat Studiów:

Sekretariat studiów podyplomowych:

Marta Jasińska

Wydział Zarządzania, pok. 114 

ul. Matejki 22/26 

90-237 Łódź 

tel.: 0-42 635 62 57, mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Adresaci Studiów:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

 

Cel Studiów:

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

 

Program Studiów:

Łącznie 234 godzin zajęć dydaktycznych.

Po zakończeniu studiów, zdaniu egzaminów, uzyskaniu zaliczeń, słuchacz otrzymuje świadectwo (z godłem państwowym) ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą.

>>Pobierz program<<

 

Zajęcia na studiach podyplomowych w edycji roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w formie mieszanej.

 

Organizacja zajęć:

Studia trwają dwa semestry (od października do czerwca) i obejmują 234 godziny zajęć. Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdowym, w piątki w godzinach 16.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-16.00.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatkowo do pobrania

  

Koszt uczestnictwa:

3400 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru. Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 30 uczestników.

 

 Drukuj