Podyplomowe Studia Rachunkowości i Zarządzania Finansowego

 

 

Organizator:

Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 259
e-mail: wzrach@uni.lodz.pl
tel. 42 635 52 24
fax 42 635 53 10

 

Sekretariat studiów:

Marta Jasińska

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 114
tel. 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Kierownik studiów:

prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski, pok. 158
tel. 42 635 50 73
e-mail: radoslaw.ignatowski@uni.lodz.pl

 

Adresaci studiów:

Osoby posiadające ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu, zainteresowane rachunkowością oraz finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zarobkowych lub innych instytucji. Preferowane jest wykształcenie ekonomiczne, ale zapraszamy także tych, którzy chcą poznać tajniki wiedzy księgowego, nie mając przygotowania ekonomicznego. Wasza determinacja oraz nasza wiedza i doświadczenie pomoże Wam w nadrobieniu zaległości.

 

Cel studiów:

Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego.

W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.

 

Świadectwo ukończenia studiów:

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studiów, zdaniu egzaminów, uzyskaniu zaliczeń z pozostałych przedmiotów, słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowości i Zarządzania Finansowego.

 

 

Podstawą oceny końcowej jest średnia ważona punktami ECTS z przedmiotów kończących się egzaminem (E).

 

Program Studiów:

- Rachunkowość finansowa (z rachunkowością podatkową), w tym:

 • Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (E, 9 pkt ects)
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa

- Rachunkowość zarządcza  (E, 7 pkt ects), obejmujące:

 • operacyjną rachunkowość zarządczą, w tym rachunek kosztów
 • elementy strategicznej rachunkowości zarządczej

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  (E, 7 pkt ects)

- Podstawy ewidencji podatkowej i księgowej małych przedsiębiorstw

- Analiza sprawozdań finansowych  (E, 6 pkt ects)

- Zarządzanie finansami  (E, 9 pkt ects)

- Prawo gospodarcze

- Prawo podatkowe, obejmujące m.in.:

 • ordynacja podatkowa
 • podatek dochodowy i VAT, w tym rozwiązania w zakresie modelu podzielonej płatności (split payment),
 • jednolity pakiet kontrolny (JPK),
 • raportowanie schematów podatkowych (MDR).

 

 

Łącznie 276 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Wykładowcy:

Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ oraz eksperci i specjaliści z innych dziedzin spoza Katedry, posiadający bogatą wiedzę, doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne:

 • prof. dr hab. Ewa Walińska
 • prof. dr hab. Irena Sobańska
 • prof. dr hab. Jerzy Gajdka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 • prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski
 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Kabalski
 • prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Turzyński
 • dr hab. Ewelina Zarzycka
 • dr Przemysław Czajor
 • dr Anna Rzetelska
 • dr Maciej Frendzel
 • dr Jacek Kalinowski
 • dr Jan Michalak
 • dr Marcin Michalak
 • dr Małgorzata Sęk (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr Agnieszka Wencel
 • dr Michał Wiatr
 • Kacper Sołoniewicz (spoza UŁ, doradca podatkowy)

 

Organizacja zajęć:

Rozpoczęcie studiów: początek roku akademickiego (zwykle II dekada października). Studia są 2-semestralne. Generalnie zajęcia odbywają się trzy razy w miesiącu: 4 godziny w piątki 16.00-19.30 i 8 godzin w soboty 8.00-15.00. Szanujemy święta, czas wielkich majówek i długich weekendów.

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

Koszt uczestnictwa:

5 800 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia.

 

Strona internetowa studiów:

Zobacz stonę studiów podyplomowych, organizowanych przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania na:
http://wz2.uni.lodz.pl/rk/

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Zarządzania Finansowego

 

 

Organizator:

Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 259
e-mail: wzrach@uni.lodz.pl
tel. 42 635 52 24
fax 42 635 53 10

 

Sekretariat studiów:

Marta Jasińska

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 114
tel. 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Kierownik studiów:

prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski, pok. 158
tel. 42 635 50 73
e-mail: radoslaw.ignatowski@uni.lodz.pl

 

Adresaci studiów:

Osoby posiadające ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu, zainteresowane rachunkowością oraz finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zarobkowych lub innych instytucji. Preferowane jest wykształcenie ekonomiczne, ale zapraszamy także tych, którzy chcą poznać tajniki wiedzy księgowego, nie mając przygotowania ekonomicznego. Wasza determinacja oraz nasza wiedza i doświadczenie pomoże Wam w nadrobieniu zaległości.

 

Cel studiów:

Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego.

W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.

 

Świadectwo ukończenia studiów:

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studiów, zdaniu egzaminów, uzyskaniu zaliczeń z pozostałych przedmiotów, słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowości i Zarządzania Finansowego.

 

 

Podstawą oceny końcowej jest średnia ważona punktami ECTS z przedmiotów kończących się egzaminem (E).

 

Program Studiów:

- Rachunkowość finansowa (z rachunkowością podatkową), w tym:

 • Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (E, 9 pkt ects)
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa

- Rachunkowość zarządcza  (E, 7 pkt ects), obejmujące:

 • operacyjną rachunkowość zarządczą, w tym rachunek kosztów
 • elementy strategicznej rachunkowości zarządczej

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  (E, 7 pkt ects)

- Podstawy ewidencji podatkowej i księgowej małych przedsiębiorstw

- Analiza sprawozdań finansowych  (E, 6 pkt ects)

- Zarządzanie finansami  (E, 9 pkt ects)

- Prawo gospodarcze

- Prawo podatkowe, obejmujące m.in.:

 • ordynacja podatkowa
 • podatek dochodowy i VAT, w tym rozwiązania w zakresie modelu podzielonej płatności (split payment),
 • jednolity pakiet kontrolny (JPK),
 • raportowanie schematów podatkowych (MDR).

 

 

Łącznie 276 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Wykładowcy:

Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ oraz eksperci i specjaliści z innych dziedzin spoza Katedry, posiadający bogatą wiedzę, doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne:

 • prof. dr hab. Ewa Walińska
 • prof. dr hab. Irena Sobańska
 • prof. dr hab. Jerzy Gajdka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 • prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski
 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Kabalski
 • prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Turzyński
 • dr hab. Ewelina Zarzycka
 • dr Przemysław Czajor
 • dr Anna Rzetelska
 • dr Maciej Frendzel
 • dr Jacek Kalinowski
 • dr Jan Michalak
 • dr Marcin Michalak
 • dr Małgorzata Sęk (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr Agnieszka Wencel
 • dr Michał Wiatr
 • Kacper Sołoniewicz (spoza UŁ, doradca podatkowy)

 

Organizacja zajęć:

Rozpoczęcie studiów: początek roku akademickiego (zwykle II dekada października). Studia są 2-semestralne. Generalnie zajęcia odbywają się trzy razy w miesiącu: 4 godziny w piątki 16.00-19.30 i 8 godzin w soboty 8.00-15.00. Szanujemy święta, czas wielkich majówek i długich weekendów.

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

Koszt uczestnictwa:

5 800 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia.

 

Strona internetowa studiów:

Zobacz stonę studiów podyplomowych, organizowanych przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania na:
http://wz2.uni.lodz.pl/rk/

 Drukuj