Podyplomowe Studia Rachunkowości i Zarządzania Finansowego

 

Organizator:

Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 259
e-mail: wzrach@uni.lodz.pl
tel. 42 635 52 24
fax 42 635 53 10

 

Sekretariat studiów:

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 114
tel. 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Kierownik studiów:

prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski, pok. 158
tel. 42 635 50 73
e-mail: radoslaw.ignatowski@uni.lodz.pl

 

Adresaci studiów:

Osoby posiadające ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu, zainteresowane rachunkowością oraz finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zarobkowych lub innych instytucji. Preferowane jest wykształcenie ekonomiczne, ale zapraszamy także tych, którzy chcą poznać tajniki wiedzy księgowego, nie mając przygotowania ekonomicznego. Wasza determinacja oraz nasza wiedza i doświadczenie pomoże Wam w nadrobieniu zaległości.

 

Cel studiów:

Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego.

W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.

 

Świadectwo ukończenia studiów:

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studium, zdaniu egzaminów, uzyskaniu zaliczeń z pozostałych przedmiotów, słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowości i Zarządzania Finansowego.

 

Program Studiów:

- Rachunkowość finansowa (z rachunkowością podatkową), w tym:

 • Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa

- Rachunkowość zarządcza (z rachunkiem kosztów), w tym:

 • Operacyjna rachunkowość zarządcza
 • Stategiczna rachunkowość zarządcza

- Analiza sprawozdań finansowych

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

- Prawo gospodarcze i prawo podatkowe

- Zarządzanie finansami

- Podstawy ewidencji podatkowej i księgowej małych przedsiębiorstw

Łącznie 276 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Wykładowcy:

Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ oraz eksperci i specjaliści z innych dziedzin spoza Katedry, posiadający dużą wiedzę, doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne:

 • prof. dr hab. Irena Sobańska
 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Wydział Prawa i Administracji)
 • prof. dr hab. Jerzy Gajdka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 • prof. dr hab. Ewa Walińska
 • prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski
 • dr Anna Rzetelska (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr Dariusz Strzelec (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr Lucyna Kopczyńska
 • dr hab. Przemysław Kabalski
 • dr Jacek Kalinowski
 • dr Maciej Frendzel
 • dr Agnieszka Wencel
 • dr Ewelina Zarzycka
 • dr Jan Michalak
 • dr Michał Wiatr
 • dr hab. Mikołaj Turzyński
 • dr Przemysław Czajor
 • dr Marcin Michalak

 

Organizacja zajęć:

Rozpoczęcie studiów: początek roku akademickiego (zwykle II dekada października). Studia są 2-semestralne. Generalnie zajęcia odbywają się trzy razy w miesiącu: 4 godziny w piątki 16.00-19.30 i 8 godzin w soboty 8.00-15.00. Szanujemy święta, czas wielkich majówek i długich weekendów.

 

Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowo do pobrania

 

Koszt uczestnictwa:

5 800 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia (+ odrębnie opłata za świadectwo ukończenia Studium 30 zł).

 

Strona internetowa studiów:

Zobacz stonę studiów podyplomowych, organizowanych przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania na:
http://wz2.uni.lodz.pl/rk/

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Zarządzania Finansowego

 

Organizator:

Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 259
e-mail: wzrach@uni.lodz.pl
tel. 42 635 52 24
fax 42 635 53 10

 

Sekretariat studiów:

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 114
tel. 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Kierownik studiów:

prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski, pok. 158
tel. 42 635 50 73
e-mail: radoslaw.ignatowski@uni.lodz.pl

 

Adresaci studiów:

Osoby posiadające ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu, zainteresowane rachunkowością oraz finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zarobkowych lub innych instytucji. Preferowane jest wykształcenie ekonomiczne, ale zapraszamy także tych, którzy chcą poznać tajniki wiedzy księgowego, nie mając przygotowania ekonomicznego. Wasza determinacja oraz nasza wiedza i doświadczenie pomoże Wam w nadrobieniu zaległości.

 

Cel studiów:

Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego.

W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.

 

Świadectwo ukończenia studiów:

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studium, zdaniu egzaminów, uzyskaniu zaliczeń z pozostałych przedmiotów, słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowości i Zarządzania Finansowego.

 

Program Studiów:

- Rachunkowość finansowa (z rachunkowością podatkową), w tym:

 • Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa

- Rachunkowość zarządcza (z rachunkiem kosztów), w tym:

 • Operacyjna rachunkowość zarządcza
 • Stategiczna rachunkowość zarządcza

- Analiza sprawozdań finansowych

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

- Prawo gospodarcze i prawo podatkowe

- Zarządzanie finansami

- Podstawy ewidencji podatkowej i księgowej małych przedsiębiorstw

Łącznie 276 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Wykładowcy:

Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ oraz eksperci i specjaliści z innych dziedzin spoza Katedry, posiadający dużą wiedzę, doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne:

 • prof. dr hab. Irena Sobańska
 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Wydział Prawa i Administracji)
 • prof. dr hab. Jerzy Gajdka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 • prof. dr hab. Ewa Walińska
 • prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski
 • dr Anna Rzetelska (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr Dariusz Strzelec (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr Lucyna Kopczyńska
 • dr hab. Przemysław Kabalski
 • dr Jacek Kalinowski
 • dr Maciej Frendzel
 • dr Agnieszka Wencel
 • dr Ewelina Zarzycka
 • dr Jan Michalak
 • dr Michał Wiatr
 • dr hab. Mikołaj Turzyński
 • dr Przemysław Czajor
 • dr Marcin Michalak

 

Organizacja zajęć:

Rozpoczęcie studiów: początek roku akademickiego (zwykle II dekada października). Studia są 2-semestralne. Generalnie zajęcia odbywają się trzy razy w miesiącu: 4 godziny w piątki 16.00-19.30 i 8 godzin w soboty 8.00-15.00. Szanujemy święta, czas wielkich majówek i długich weekendów.

 

Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowo do pobrania

 

Koszt uczestnictwa:

5 800 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia (+ odrębnie opłata za świadectwo ukończenia Studium 30 zł).

 

Strona internetowa studiów:

Zobacz stonę studiów podyplomowych, organizowanych przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania na:
http://wz2.uni.lodz.pl/rk/

 Drukuj