Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie Rektora nr 60 z dnia 08.05.2019 r. (załącznik do zarządzenia TUTAJ)

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 wynosi:

  • 4 400 zł za I rok (2 200 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
  • 4 000 zł za II i III rok (2 000 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
  • 4 600 zł za I rok  (2 300 zł za semestr)  na 2-letnich studiach niestacjonarnych II stopnia
  • 4 200 zł za II  rok  (2 100 zł za semestr)  na 2-letnich studiach niestacjonarnych II stopnia

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 wynosi:

1 500 zł za semestr na 3-letnich studiach stacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku angielskim

1 600 zł za semestr na 2-letnich studiach stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim 

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 600 zł.

Maksymalna opłata przy powtarzaniu kilku przedmiotów ustalona przez Dziekana wynosi 3 000 zł

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2019/2020 - studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi 600 zł (za jeden przedmiot w ciągu semestru). 

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ  Zarządzenie Rektora nr 59 z 07.05.2019 (załącznik 1 do zarządzenia TUTAJ, załącznik 2 do zarządzenia TUTAJ)

2 500 euro na wszystkich kierunkach. 

Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach 

 

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie Rektora nr 97 z dnia 23.04.2018 r. zmienione Zarządzeniem Rektora nr 131 z dnia 24.09.2018 r.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 wynosi:

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2018/2019 wynosi:

  • 1.500,00 zł za semestr na 3-letnich studiach stacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku angielskim. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach. Załącznik nr 17 do Zarządzenia Rektora nr 131
  • 1.600,00 zł za semestr na 2-letnich studiach stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim. Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach. Załącznik nr 17 do Zarządzenia Rektora nr 131.

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 500,00 złZałącznik nr 16 do Zarządzenia Rektora nr 131.

Opłatę należy wnieść do 15 grudnia w semestrze zimowym, do 15 maja w semestrze letnim.

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2018/2019 - studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi 500,00 zł (za jeden przedmiot w ciągu semestru). Załącznik nr 15 do Zarządzenia Rektora nr 131.

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ od roku akademickiego 2014/2015 zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 99 z dnia 10.05.2018 r. wynosi: