Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2022/2023

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie nr 88 Rektora UŁ z dnia 14.04.2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2022/2023

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

 • 4 600 zł za I rok (2 300 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4 400 zł za II rok (2 200 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4 000 zł za III rok (bez kierunku cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie) (2 000 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4 400 zł za III rok dla kierunku cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie (2 200 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4 800 zł za I rok  (2 400 zł za semestr)  na 2-letnich studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 4 600 zł za II  rok  (2 300 zł za semestr)  na 2-letnich studiach niestacjonarnych II stopnia

ZAŁĄCZNIK NR 11 - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

Wysokości opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2022/2023 ustalone są w załączniku nr 17 do Zarządzenie nr 88 Rektora UŁ z dnia 14.04.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 17 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM 2022-2023

 

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 600 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 16 POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW 2022-2023

 

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2022/2023 - studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi 600 zł (za jeden przedmiot w ciągu semestru). 

ZAŁĄCZNIK NR 15 ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW 2022-2023

 

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ  określa Zarządzenie nr 106 z 9.05.2022 r

załącznik nr 1.pdf

załącznik nr 2.pdf

 

Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach 

 

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie nr 149 Rektora UŁ z dnia 15.05.2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2021/2022

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

 • 4 400 zł za I rok (2 200 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4 000 zł za II i III rok (2 000 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4 600 zł za I rok  (2 300 zł za semestr)  na 2-letnich studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 4 200 zł za II  rok  (2 100 zł za semestr)  na 2-letnich studiach niestacjonarnych II stopnia

ZAŁĄCZNIK NR 11 - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

1 500 zł za semestr na 3-letnich studiach stacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku angielskim

1 600 zł za semestr na 2-letnich studiach stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim 

ZAŁĄCZNIK NR 17 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM 2021-2022

 

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 600 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 16 POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW 2021-2022

 

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2021/2022 - studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi 600 zł (za jeden przedmiot w ciągu semestru). 

ZAŁĄCZNIK NR 15 ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW 2021-2022

 

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ  określa Zarządzenie nr 127 z 29.05.2020 (tekst jednolity po zmianach)

załącznik nr 1.pdf

załącznik nr 2.pdf

 

Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach

 

 Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie nr 125 Rektora UŁ z dnia 26.05.2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2020/ 2021 oraz Zarządzenie nr 186 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.09.2020 r. (ze zmianami)

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

 • 4 400 zł za I rok (2 200 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4 000 zł za II i III rok (2 000 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4 600 zł za I rok  (2 300 zł za semestr)  na 2-letnich studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 4 200 zł za II  rok  (2 100 zł za semestr)  na 2-letnich studiach niestacjonarnych II stopnia

ZAŁĄCZNIK NR 11 - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

1 500 zł za semestr na 3-letnich studiach stacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku angielskim

1 600 zł za semestr na 2-letnich studiach stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim 

ZAŁĄCZNIK NR 17 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM 2020-2020

 

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 600 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 16 POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW 2020-2021

 

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2020/2021 - studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi 600 zł (za jeden przedmiot w ciągu semestru). 

ZAŁĄCZNIK NR 15 ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW 2020-2021

 

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ  określa Zarządzenie nr 127 Rektora UŁ z dnia 29.05.2020 r.

załącznik nr 1.pdf (177 kB)

załącznik nr 2.pdf (132 kB)

 

Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach

 

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie Rektora nr 60 z dnia 08.05.2019 r. (załącznik do zarządzenia TUTAJ)

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 wynosi:

 • 4 400 zł za I rok (2 200 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4 000 zł za II i III rok (2 000 zł za semestr) na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia
 • 4 600 zł za I rok  (2 300 zł za semestr)  na 2-letnich studiach niestacjonarnych II stopnia
 • 4 200 zł za II  rok  (2 100 zł za semestr)  na 2-letnich studiach niestacjonarnych II stopnia

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 wynosi:

1 500 zł za semestr na 3-letnich studiach stacjonarnych I stopnia prowadzonych w języku angielskim

1 600 zł za semestr na 2-letnich studiach stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim 

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 600 zł.

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2019/2020 - studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi 600 zł (za jeden przedmiot w ciągu semestru). 

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ  Zarządzenie Rektora nr 59 z 07.05.2019 (załącznik 1 do zarządzenia TUTAJ, załącznik 2 do zarządzenia TUTAJ)

2 500 euro na wszystkich kierunkach. 

Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach