Na Wydziale Zarządzania funkcjonują następujące koła naukowe:

oraz:

 

Akty prawne

 

Aktualności

 • Konferencja Kół Naukowych Wydziału Zarządzania UŁ pt. KOŁOmania.WZ 

        W dniu 26 kwietnia 2018 r. na Wydziale Zarządzania UŁ odbyła się Konferencja Kół Naukowych pt. KOŁOmania.WZ.

   sprawozdanie

 • Akademia Rachunkowości SIGMA

   Akademia Rachunkowości SIGMA to projekt, w którym przedstawiciele łódzkich firm prowadzą praktyczne warsztaty połączone z wykładem wprowadzającym dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

   sprawozdanie

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Creative Vibes Kreatywność w rozwoju ścieżki kariery

      W dniach 11-12 maja 2018 r. na Wydziale Zarządzania UŁ odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CREATIVE VIBES Kreatywność w rozoju ścieżki kariery.    

   sprawozdanie

 • Happy FEIMday

   sprawozdanie

 • Stratotrade

   sprawozdanie

 • Dzień z Nordeą - I Konferencja Naukowa

   W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyła się Konferencja Naukowa Dzień z Nordeą, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Stratolog.

    sprawozdanie

 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON

   W dniach 11 - 13.04.2018 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON pt. Zawód księgowego i biegłego rewidenta - ewolucja czy rewolucja?, której organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA.

   sprawozdanie

 • Pizza z FEIMem

   W dniu 15 marca 2018 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fascynacji Ekspansją Internetowych Mediów. Głównym założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy z tematów social media i zarządzanie poprzez warsztaty z zaproszonymi gośćmi oraz szkolenia, panele dyskusyjne ze specjalistami z branży.              Projekt Pizza z FEIMem realizowane było we współpracy koła oraz Katedry Informatyki i partnerów: Fiero Pizza i Red Bull. Członkowie koła zdobyli doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu tego typu szkoleń oraz nawiązali cenne kontakty i wzmocnili umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy spotkania, studenci Uniwersytetu Łódzkiego, mogli wymienić poglądy, zdobyć nowe umiejętności oraz oderwać się od akademickiej rutyny.

 • Sigma Maraton

   W dniach 5-7 kwietnia 2017 r. odbyła się kolejna, VII Konferencja Sigma Maraton nt. Różne kraje - ta sama rachunkowość?, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA. Podczas otwarcia konferencji głos zabrali: Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego prof. nadzw. dr hab. Tomasz Cieślak oraz opiekun naukowy koła prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek. Również podczas otwarcia swoje referaty zaprezentowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA powiązane z tematem konferencji. Następnie uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w gościnnym wykładzie Davida Aleksandra pt. The reality of numbers, and the number of realities. Następnego dnia odbyła się najważniejsza część konferencji. Już z samego rana 8 drużyn z całej Polski wprowadziło uczestników w niuanse rachunkowości różnych krajów. Poruszone zostały kwestie związane z rachunkowością w różnych kulturach i krajach, takich jak kraje arabskie czy Chiny. Część referatów została zwieńczona wystąpieniem członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, traktującym o zawodzie biegłego rewidenta. Następnie po krótkiej przerwie nastąpiło ogłoszenie wyników:

 

I miejsce - Joanna Parysek i Błażej Karolewicz (przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości KONTO z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

II miejsce -  Wioletta Czech i Monika Słowik (przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości RACHMISTRZ z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

III miejsce - Marlena Pabian oraz Daniel Pauluk (przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego AUDYTOR z Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie)

   Ostatniego dnia konferencji, goście oraz gospodarze, wzięli udział w grze planszowej Cash Flow. Gra ma za zadanie uczyć inwestowania oraz podejmowania poprawnych decyzji w ciągle zmieniających się warunkach gospodarczych. Nagrodą dla zwycięzców były dwa powerbanki ufundowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Łodzi. Konferencję zakończył krótki wykład członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce próbujący odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule konferencji Różne kraje - ta sama rachunkowość?. Zwieńczeniem konferencji było wydanie publikacji, zawierającej referaty uczestników.

 •  Happy FEIMday!

   W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbyło sie spotkanie Happy FEIMday!.

 •  I Konferencja Naukowa pt. Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódż chroni pieszych.

   W dniu 23 maja 2017 r. odbyła się I konferencja Naukowa pt. Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki Uni-Logistics. Celem konferencji było przedstawienie problematyki jaka występuje w ruchu drogowym. Goścmi konferencji byli: Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Komendant Miejski Policji w Łodzi, przedstawiciele wojska i Straży Miejskiej, Urzędów, Samorządów, przedstawiciele firm, wykładowcy akademiccy, pracownicy Uczelni. przedstawiciele szkół, doktoranci oraz studenci.

 •  Dlaczego mężczyzni nie chcą płakać, a kobiety przyznać racji?

   W dniu 8 listopada 2017 r. w godz. 16.00-20.00 odbyło się otwarte spotkanie, które miało na celu podjęcie dyskusji na temat różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną i odpowiedzi na pytania: ile prawdy kryje sie w stereotypach oraz czy mają one wpływ na postrzegane płci przeciwnej? Jako eksperci zostali zaproszeni: Krzysztof Klajs oraz Natalia Hofman. Pierwszy z gości, Krzysztof Klajs - specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta superwizor, Dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, przeprowadził warsztat nt. Płeć, stereotypy, lęki - perspektywa psychologiczna. Drugi gość, Natalia Hofman - psycholog, trener, specjalista w zakresie komunikacji niewerbalnej i psychologii kłamstwa, przeprowadziła warsztat nt. Jak ciało zdradza myśli, czyli o relacjach, kłamstwie i mowie ciała. Wydarzenie zakończyła dyskusja moderowana przez dr Jaolantę Bieńkowską na temat wpływu stereotypów na postrzeganie płci przeciwnej. W spotkaniu organizowanym przez grupę Kameleon wzięły udział 43 osoby.

 •  Excel yourself with PWC

   W dniu 20 listopada 2017 r. odbyło sie szkolenie realizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fascynacji Ekspansją Internetowych Mediów FEIM wspólnie z PWC Polska oraz Higher Polska. Podczas trzygodzinnego spotkania zaprezentowane zostały możliwości programu Excel, zarówne to, które studenci mieli okazję poznać w poprzednich latach edukacji, jak i inne funkcje wykorzystywane w firmach. W szkoleniu wzięło udział około 70 osób.

 • Akademia Wiedzy BSS

   W dniu 27 listopada 2017 r. odbyło się dwugodzinne szkolenie nt. Praktyka rachunkowości okiem Menadżera.  Szkolenie to jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach cyklu szkoleń Akademia Wiedzy BSS. Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę Business Support Solution SA przy wsparciu Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości Sigma. Tematyka szkolenia obejmowała wprowadzenie do podstaw rachunkowości, m.in. elementy sprawozdań finansowych zasadę księgowania na kontach, nadrzędne zasady rachunkowości oraz objaśnienie pozycji bilansowych i rachunku zysków i strat. Szkolenie zakończono krótkim case study, w którym nagrodzono dwie osoby, które najlepiej rozwiązały zadanie. Nagrody obejmowałyu bony odpowiedno o wartości 200zł oraz 100zł. Ponadto każdy z uczestników otrzymał zestaw upominkowy od firmy BSS. Co istotne, studenci zainteresowani odbyciem obowiązkowej praktyki zawodowej w ramach zajęć prowadzonych na drugim roku studiów mieli możliwość dowiedzenia się o warunkach odbycia takich praktyk oraz ogólnej działalności firmy BSS. W spotkaniu wzięło udział 30 osób kirunków Finanse oraz rachunkowość ze szystkich lat studiów.

 •  Projekt Stratoweek

   W dniach 28-29 listopada 2017 r. odbyły się spotkania w ramach Projektu Stratoweek zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Stratolog. Pierwsze spotkanie nt  Inwestowanie w pigułce poprowadził Paweł Salamucha - przedstawiciel Elitarnego Klubu Giełdowego - osoba pełna zaangażowania i posiadająca szeroką wiedzę na temat inwestowania na giełdzie. Drugie spotkanie nt. mBank - Badanie jakości obsługi w banku poprowadziła Marta Górecka-Sentkowska, która opowiedziała jak wygląda badanie odsługi w banku oraz przybliżyła działanie takich narzędzi jak NPS, Mystery Shopper czy Benchmark. W szkoleniu wzięło udział 50 osób z Wydziału Zarządzania UŁ.

 

 

Archiwum