Na Wydziale Zarządzania funkcjonują następujące koła naukowe:

 

Akty prawne

 

Aktualności

  • Sigma

         W dniu 28.04.2022 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton pt. "Informacja biznesowa w dobie kryzysu", której organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA

     sprawozdanie

  • ManageTeaM

         W dniu 27.04.2021 odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza w obszarze Zarządzania, Ekonomii, Marketingu i Socjologii w perspektywie wielokulturowości, której organizatorem było Studenckie Koła Naukowe ManageTeaM.

     sprawozdanie

  • Sigma Maraton 

         W dniach 24-25.03.2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON pt. "Rachunkowość wobec wyzwań XXI wieku", której organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA.

     sprawozdanie

Archiwum