Kolegium Dziekańskie

Dziekan Wydziału Zarządzania  

dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

 

Konsultacje dziekańskie:

poniedziałek 13.00-14.00

środa 9.00-10.00

pokój 11

 

     
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju  

prof. dr hab. Ewa Walińska

 

Konsultacje dziekańskie:

wtorek 9.00-10.00

pokój 10

 

 

     
Prodziekan ds. Studenckich i Internacjonalizacji Programów Kształcenia

 

 

dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Konsultacje dziekańskie:

Dyżury odbywają się w terminach dostępnych za pośrednictwem systemu rezerwacji online.

Proszę zarezerwować dogodny termin.

 

pokój 19

-----------------------------------------

Rejestracja na dyżur odbywa się drogą elektroniczną >>TUTAJ<<

------------------------------------------------

     
   
 

  

 

     

Pełnomocnicy Dziekana


Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą i Kontaktów z Otoczeniem

dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

 

   

Pełnomocnik Dziekana ds. Finansowych

dr Marcin Michalak

 
   

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Badań Naukowych

dr hab. T. Bartosz Kalinowski

 

   

Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Studenckich

dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ

 
   

Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia w Języku Angielskim

dr Jerzy S. Czarnecki

 
   

Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju Programów Edukacji Menedżerskiej

dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ

 
   

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Programów Wymiany Międzynarodowej

dr Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

 
   

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ

 
   

Kierownicy

Kierownik Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

Konsultacje:

piątek 9.00-10.00

pok. 10

w soboty, po wcześniejszym umówieniu (za pośrednictwem e-mail: ilona.swiatek@uni.lodz.pl)

 

 

 

   

Koordynatorzy

Koordynatorzy kierunkowi ds. ECTS na Wydziale Zarządzania:

 
   

Kierunek Zarządzanie i Grupa Kierunków Zarządzanie

dr Małgorzata Kołodziejczak

dr Paweł Kuźbik

 
   

Kierunek Finanse i Rachunkowość i Grupa Kierunków Finanse

dr hab. Jan Michalak

 
   

Kierunek Logistyka oraz studenci Erasmus przyjeżdżający na WZ

dr Agata Rudnicka-Reichel