Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

90-237 Łódź
ul. Matejki 22/26
 

rekrutacja

Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. rekrutacji i monitorowania karier

obsługa toku wszystkich typów i kierunków studiów
praktyki studenckie

Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta
Sekcja studiów stacjonarnych
Sekcja studiów niestacjonarnych

finanse
zamówienia publiczne

Biuro Dziekana
Stanowisko ds. finansowych

sprawy nauki i współpracy z zagranicą

Dział Nauki i Studiów Doktoranckich
dyplomy

Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta
Stanowisko ds. dyplomów

ERASMUS
CAMPUS EUROPAE
współpraca z zagranicą
strona www w j.angielskim
obsługa gości zagranicznych realizujących program 60 godz. zajęć
wsparcie dla zagranicznych studentów
 

Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta
Stanowisko ds. internacjonalizacji

reklama na terenie WZ UŁ
organizacja wydarzeń
promocja
kontakty z biznesem
wynajem sal
kontakt dla mediów

Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. promocji i kontaktów z biznesem

stan techniczny i sanitarny budynku, remonty
teren zewnętrzny, parkingi
elektryczność, hydraulika
naprawy sprzętu i mebli
obsługa szatni
przygotowanie sal wykładowych
obieg korespondencji
obsługa audio-wizualna

Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. gospodarczych

jakość kształcenia
plany i programy studiów
ankiety

Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta
Sekcja ds. monitorowania jakości kształcenia

rozkłady zajęć
obsługa systemu USOS

Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta
Sekcja ds. planowania procesu dydaktycznego

zmiany na stronach www
sieć przewodowa i bezprzewodowa w budynku Wydziału Zarządzania (podłączanie, konfiguracja, uprawnienia)
oprogramowanie w pracowniach komputerowych i kioskach internetowych
instalacja i konfiguracja oprogramowania na wydziałowych komputerach
program licencjonowania MSDN AA
Microsoft IT Academy
oprogramowanie SAS

Sekcja ds. informatyki

 

Zobacz także:
Władze Wydziału Zarządzania
Struktura Wydziału
Wyszukiwarka pracowników