Jeśli czujesz, że masz zaległości z matematyki ze szkoły średniej, nie rozumiesz zagadnień prezentowanych podczas zajęć, to kurs, który przygotowaliśmy jest właśnie dla Ciebie.

Zaległości ze szkoły średniej mogą stwarzać problemy w zrozumieniu nowych, trudniejszych tematów, co z kolei spowoduje problem z pozytywnym zakończeniem sesji egzaminacyjnej. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nie wszyscy, rozpoczynających naukę na I roku studiów, dysponują poziomem znajomości matematyki, który pozwala na efektywny udział w zajęciach.

Co możesz zrobić?

Kurs powtórzeniowy z matematyki, obejmujący materiał ze szkoły średniej jest tym, czego szukasz. Jego podstawowym celem jest powtórzenie materiału, niezbędnego do efektywnego udziału w zajęciach oraz pomoc w opanowaniu matematyki w tracie studiów na naszym Wydziale.

Korzyści:

Udział w kursie pozwoli Ci powtórzyć i przyswoić podstawowe zagadnienia z matematyki, których znajomość jest podstawowym wymogiem uczestnictwa w zajęciach. Dzięki udziałowi w kursie będzie Ci również łatwiej przygotować się do egzaminu. Dodatkowo, podczas trwania kursu otrzymasz dostęp do:
1. Materiałów wideo do wszystkich zagadnień (ponad 140 sekwencji wideo)
2. Teorii niezbędnej do prawidłowego rozwiązania zadań
3. Plansz do ćwiczeń
4. Testów sprawdzających wiedzę po każdym module – 6 testów po 15 zadań
5. 40 zadań do samodzielnego rozwiązania wraz z wzorcowymi rozwiązaniami opatrzonymi komentarzami prowadzących
6. Słownika pojęć kursu
7. Wsparcia merytorycznego i technologicznego autorów kursu – forum dyskusyjne
8. Interakcji między uczestnikami kursu – forum dyskusyjne

Program

Kurs powtórzeniowy będzie obejmował następujące tematy:
1. Logika i zbiory – 3 godz.
2. Liczby i wyrażenia algebraiczne – 3 godz.
3. Funkcje – 6 godz.
4. Ciągi – 3 godz.
5. Równania, nierówności i układy równań – 7 godz.
6. Prawdopodobieństwo i elementy statystyki – 5 godz.

Wymiar godzinowy kursu w trybie zdalnym: 27 godz. (odpowiada 30 godz. kursu w trybie stacjonarnym)

Zapisz się na kurs i utrwal wiedzę ze szkoły średniej.

Informacje organizacyjne

  • Start kursu: 1 kwietnia 2019 r. 
  • Kurs realizowany jest w formule e-learningowej. 
  • Cena: 150 zł
  • Prowadzący i autorzy kursu: dr Robert Kowalczyk (Wydział Matematyki i Informatyki UŁ), Cezary Obczyński (Politechnika Warszawska)
  • Zapisy na kurs i wpłaty przyjmowane będą do 29 marca 2019 r.
  • Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

    BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
    NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem MATEMATYKA 2019

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Ewelina Jaworska, tel. 42 635 63 41
e-mail: ewelina.jaworska@uni.lodz.pl