Jeśli czujesz, że masz zaległości z matematyki ze szkoły średniej, nie rozumiesz zagadnień prezentowanych podczas zajęć, to kurs, który przygotowaliśmy jest właśnie dla Ciebie. Zaległości ze szkoły średniej mogą stwarzać problemy w zrozumieniu nowych, trudniejszych tematów, co z kolei spowoduje problem z pozytywnym zakończeniem sesji egzaminacyjnej. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nie wszyscy, rozpoczynających naukę na I roku studiów, dysponują poziomem znajomości matematyki, który pozwala na efektywny udział w zajęciach.

Co możesz zrobić?

Kurs powtórzeniowy z matematyki, obejmujący materiał ze szkoły średniej jest tym, czego szukasz. Jego podstawowym celem jest powtórzenie materiału, niezbędnego do efektywnego udziału w zajęciach oraz pomoc w opanowaniu matematyki w tracie studiów na naszym Wydziale.

Korzyści

Udział w kursie pozwoli Ci powtórzyć i przyswoić podstawowe zagadnienia z matematyki, których znajomość jest podstawowym wymogiem uczestnictwa w zajęciach. Dzięki udziałowi w kursie będzie Ci również łatwiej przygotować się do egzaminu. Dodatkowo, podczas trwania kursu otrzymasz dostęp do:
1. Materiałów wideo do wszystkich zagadnień (ponad 140 sekwencji wideo)
2. Teorii niezbędnej do prawidłowego rozwiązania zadań
3. Plansz do ćwiczeń
4. Testów sprawdzających wiedzę po każdym module – 6 testów po 15 zadań
5. 40 zadań do samodzielnego rozwiązania wraz z wzorcowymi rozwiązaniami opatrzonymi komentarzami prowadzących
6. Słownika pojęć kursu
7. Wsparcia merytorycznego i technologicznego autorów kursu – forum dyskusyjne
8. Interakcji między uczestnikami kursu – forum dyskusyjne
 

Program

I. Logika i zbiory - 3 godz.
1. Elementy logiki, kwantyfikatory.
2. Zbiory i operacje na nich.
3. Przedziały otwarte i domknięte.
4. Wyznaczanie podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych spełniających określone warunki.

II. Liczby i wyrażenia algebraiczne – 3 godz.
1. Liczby naturalne - zasada indukcji matematycznej.
2. Liczby rzeczywiste - potęgi i logarytmy.
3. Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie.

III. Funkcje – 6 godz.
1. Definicja funkcji, dziedzina i przeciwdziedzina.
2. Przykłady funkcji. Wykres funkcji.
3. Monotoniczność i różnowartościowość funkcji.
4. Wartość najmniejsza i największa funkcji. Miejsce zerowe funkcji.
5. Działania na funkcjach. Funkcje parzyste i nieparzyste.
6. Funkcje elementarne (własności i wykresy):
• liniowa,
• kwadratowa,
• homograficzna,
• wykładnicza,
• logarytmiczna,
• trygonometryczne.

IV. Ciągi – 3 godz.
1. Pojęcie ciągu liczbowego, wyraz ogólny ciągu.
2. Monotoniczność i ograniczoność ciągu.
3. Ciąg arytmetyczny i geometryczny.

V. Równania, nierówności i układy równań – 7 godz.
1. Równania i nierówności - metody rozwiązywania.
2. Rozwiązywanie równań i nierówności liniowych, kwadratowych, wielomianowych i wymiernych.
3. Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych.
4. Rozwiązywanie równań i nierówności trygonometrycznych.
5. Rozwiązywanie układów równań - wprowadzenie.
6. Rozwiązywanie układów równań liniowych.
7. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych.

VI. Prawdopodobieństwo i elementy statystyki – 5 godz.
1. Elementy kombinatoryki: reguła mnożenia i dodawania, permutacje, wariacje, kombinacje.
2. Definicja prawdopodobieństwa i jego własności. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń elementarnych.
3. Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite. Niezależność zdarzeń losowych.
4. Zmienna losowa: wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe.
5. Podstawowe pojęcia statystyczne (średnia arytmetyczna, mediana, dominanta).

Wymiar godzinowy kursu w trybie zdalnym: 27 godz. (odpowiada 30 godz. kursu w trybie stacjonarnym)

Informacje organizacyjne

 • Start kursu: 27 września 2021
 • Kurs realizowany jest w formule e-learningowej. 
 • Materiały są stopniowo udostępniane na platformie e-Campus (Moodle). Aby uzyskać dostęp do materiałów kolejnego moduł uczestnik kursu musi podejść do testu kończącego poprzedni moduł.
 • Nie ma narzuconych godzin spotkań on-line.
 • Kurs można realizować we własnym tempie.
 • Materiały są dostępne dla uczestników kursu przez cały semestr na platformie Moodle
 • Cena: 150 zł
 • Prowadzący i autorzy kursu: dr Robert Kowalczyk (Wydział Matematyki i Informatyki UŁ)
 • Zapisy na kurs i wpłaty przyjmowane będą do: 20 września 2021
 • Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

  BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
  NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem MATEMATYKA 2021

ZAREJESTRUJ SIĘ NA KURS

Dodatkowych informacji udziela:

Ilona Talsma, tel.: 42 635 53 68
e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl

Zbigniew Mikurenda
e-mail: zbigniew.mikurenda@uni.lodz.pl