Kierunek: ZARZĄDZANIE

Specjalność: INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

·        Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50 (min. 35)

Na specjalności Informatyka w zarządzaniu studenci pracują z wieloma narzędziami informatycznymi np. systemem baz danych ORACLE, systemami zintegrowanymi zarządzania: IFS, MS NAVISION, SYMFONIA, systemem klasy Business Intelligence SAS. Zajęcia na specjalności odbywają się w nowocześnie urządzonych laboratoriach komputerowych. Do dyspozycji studentów jest ponad 200 stanowisk komputerowych

Przekazywana wiedza - program:

Program specjalności Informatyka w zarządzaniu przygotowuje do czynnego udziału w  tworzeniu nowoczesnych informatycznych systemów zarządzania i administrowaniu tymi systemami.

Zajęcia poświęcone są głównie takim zagadnieniom, jak:

·     architektura systemów komputerowych,

·     programowanie w wybranych językach, technologie internetowe - przede wszystkim w zakresie WWW,

·     bazy danych i hurtownie danych, analiza, projektowanie oraz wdrażanie systemów informatycznych,

·     systemy przetwarzania transakcji i informacyjne systemy zarządzania, systemy wspomagania decyzji,

·     narzędzia sztucznej inteligencji,

·     zarządzanie projektem informatycznym,

·     społeczeństwo informacyjne.

Program specjalności jest ukierunkowany na zapewnienie Absolwentowi praktycznych umiejętności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Jest kształtowana przez przedmioty ogólne i podstawowe, a także kierunkowe i specjalnościowe. Wykształcenie Absolwenta obejmuje wiedzę zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości, marketingu, jak i informatyki. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzaniu jego zasobami, w tym zasobami IT oraz planowania strategii rozwoju.

Możliwość zatrudnienia: Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, bankach, urzędach państwowych i w innych jednostkach, w których są użytkowane lub wdrażane systemy informatyczne. Zdobyta w czasie studiów wiedza umożliwia Absolwentom zatrudnienie również w firmach projektujących i wdrażających systemy informatyczne. Absolwent będzie przygotowany do pracy na następujących stanowiskach:

  • analityk i projektant systemów informatycznych,
  • programista,
  • administrator sieci,
  • administrator baz danych,
  • konsultant - wdrożeniowiec systemu informatycznego.

Istnieje możliwość otrzymania certyfikatów ukończenia kursów w programie certyfikacyjnym firmy Microsoft, przygotowujących do zdawania egzaminów: certyfikowany specjalista Microsoft - MCP (Microsoft Certified Professional) oraz certyfikowany inżynier systemów Microsoft - MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer). 

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu
zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu
Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski)
2
maksymalnie jeden (wymagany)
matematyka, informatyka
3
maksymalnie dwa (nie wymagane)
matematyka, fizyka i astronomia, informatyka

 ► Ogólne zasady przyjęć i przeliczania punktów

 

Plan studiów