Wykaz nauczycieli akademickich pełniących funkcje opiekuna kierunkowego

 studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019

 

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich jest dr hab. Beata Glinkowska-Krauze

L.p.

Opiekun

Kierunek i tryb studiów

1

mgr Katarzyna Ciach

1.    Rachunkowość – stacjonarne

2.    Rachunkowość – niestacjonarne

3.    Analityka biznesu – stacjonarne

4.    Analityka biznesu – niestacjonarne

2

dr Marzena Syper-Jędrzejak

1.    Marketing – stacjonarne  

2.    Marketing – niestacjonarne

3.    Logistyka – stacjonarne

4.    Logistyka – niestacjonarne

3

dr Wojciech Ulrych

1.    Business Management – stacjonarne

2.    Management and Finance – stacjonarne

3.    Zarządzanie zasobami ludzkimi – stacjonarne

4.    Zarządzanie zasobami ludzkimi – niestacjonarne

5.    Zarządzanie publiczne – stacjonarne

6.    Zarządzanie publiczne – niestacjonarne

4

dr hab. Beata Glinkowska-Krauze

1.    Zarządzanie – stacjonarne

2.    Zarządzanie – niestacjonarne

3.    Finanse i inwestycje – stacjonarne

4.    Finanse i inwestycje – niestacjonarne

5.    Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami – stacjonarne

6.    Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami – niestacjonarne

Obsługa administracyjna praktyk studenckich:
mgr Justyna Babińska
Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta
Wydział Zarządzania
pok. 18, tel. 42 635-47-16
e-mail: babinska@uni.lodz.pl