Dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania UŁ?

 

Badania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych dowodzą, iż większość osób kończących kierunki ekonomiczne nie ma problemu z zatrudnieniem, a ich średni czas poszukiwania pracy jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku ogółu absolwentów. Zapotrzebowanie na absolwentów takich kierunków jak zarządzanie, logistyka czy finanse i rachunkowość potwierdza także liczba ofert pracy.

 

NASZE SUKCESY


Kategoria A


Wydział Zarządzania UŁ otrzymał kategorię A w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017, dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym nasz Wydział utrzymał wysoką pozycję wśród najlepszych jednostek naukowych w kraju.

 

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

W 2013 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Zarządzania UŁ najwyższą – wyróżniającą ocenę instytucjonalną. To pierwsza tak wysoka ocena w Polsce wśród wydziałów z obszaru nauk społecznych. W ocenie PKA podkreślono kompleksowość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jego dojrzałą strukturę organizacyjną. Wyróżniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, przedstawicielami rynku pracy, w tym w szczególności prestiżowymi firmami regionu łódzkiego.

 

Akredytacje na Wydziale Zarządzania UŁ


W 2013 roku Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Obecnie prowadzimy dwa akredytowane kierunki: na I stopniu (Rachunkowość) i II stopniu (Finanse i Rachunkowość), a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów oraz uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach. Akredytacja ta zwalnia absolwentów I stopnia kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6 w ramach kwalifikacji ACCA, a absolwentów II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy zaliczyli przedmioty operacyjna rachunkowość zarządcza i strategiczna rachunkowość zarządcza z egzaminów F1, F2, F3, F4, F5, F7 w ramach kwalifikacji ACCA.


Specjalność Zarządzanie projektami otrzymała prestiżową akredytację IPMA-Student przyznawaną przez Stowarzyszenie International Project Management Association Polska. Studenci, którzy zaliczyli objęte akredytacją przedmioty, mogą ubiegać się o certyfikat w zakresie zarządzania projektami.

 

STUDIA PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB RYNKU PRACY

 

System szkolnictwa wyższego a rynek pracy

 

Rynek pracy wymaga od absolwentów studiów coraz większej elastyczności. Dotychczasowa obowiązująca państwowa lista kierunków studiów nie była wystarczająco dobrą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz na aspiracje edukacyjne młodzieży. Wskazuje na to chociażby duża liczba studentów studiujących dwa kierunki. Dlatego też wprowadzono zmiany prawne i możliwość tworzenia programów przez uczelnie. Każda szkoła wyższa powinna dostosować swoją ofertę do zmieniających się wymagań rynku pracy poprzez identyfikację tych wymagań (określenie efektów kształcenia), zaprojektowanie programów kształcenia, a następnie skuteczne monitorowanie rynku pracy oraz wprowadzanie korekt do programów studiów.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z pierwszych w Polsce skorzystał z tej możliwości i podjął się trudnego zadania zmiany programów studiów oraz ich dopasowania do wymagań rynku pracy. W tym celu powołano zespół specjalistów, który przez 6 miesięcy przygotowywał nową ofertę programową, analizował programy uczelni europejskich i amerykańskich, jak również nawiązał współpracę z wieloma instytucjami i firmami z otoczenia biznesowego, aby wspólnie z praktykami określić potrzeby pracodawców.


Kluczowe cechy nowych programów Wydziału Zarządzania UŁ:

 • opracowane pod kątem przygotowania do zawodu;
 • konsultowane z partnerami biznesowymi;
 • formy kształcenia dostosowane do współczesnych czasów:
  • większa interaktywność,
  • większe zaangażowanie studenta i nauczyciela,
  • ograniczenie form wykładowych na rzecz dyskusyjnych, prezentacyjnych, gier symulacyjnych;
 • zamiast „wysłuchaj i powtórz” wprowadzamy model „zrozum i zrób”;
 • nacisk na zajęcia kształtujące konkretne umiejętności;
 • Bussiness English w programie studiów;
 • nowy przedmiot w I semestrze studiów: „Kształtowanie umiejętności profesjonalnych” – dostarczenie narzędzi, które ułatwią studiowanie i korzystanie z aktywnych elementów programu:
  • ścieżki rozwoju zawodowego,
  • zarządzanie czasem,
  • techniki komunikacji w biznesie;
 • proponowany studentom szeroki zakres wyboru przedmiotów w trakcie studiów upodabnia program studiów do programów w uczelniach krajów anglosaskich, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością;
 • zapewnienie stałego dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy poprzez włączanie przedstawicieli pracodawców do Rad Kierunków, które nadzorują programy;
 • przygotowanie absolwenta do aktywnego zaistnienia na rynku pracy.


Nowa koncepcja programowa Wydziału Zarządzania UŁ to niewątpliwie zmiana fundamentalna. Jej adaptacja przyniesie ważne dla nas wszystkich efekty – w postaci studiów o lepszych programach, a co za tym idzie - wyższej satysfakcji studentów i zwiększenie konkurencyjności absolwentów Wydziału na rynku pracy, jak również zaspokojenie zapotrzebowania pracodawców na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

 

Szkolenia


Oferujemy szeroką gamę szkoleń. Naszą rozpoznawalność zawdzięczamy wybitnym ekspertom naukowym, współpracy z sektorem biznesowym i instytucjami publicznymi.

 

Zajęcia pozanaukowe


Na wydziale aktywnie działa aż 12 kół naukowych. Każdy może wybrać spośród nich coś dla siebie i być częścią z nich. Jest to szansa na nabranie praktycznych umiejętności, pogłębienie wiedzy i poszerzenie bazy kontaktów. Studenci z wyższych roczników chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z młodymi kolegami. Czytaj więcej...

Dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania UŁ?

 

Badania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych dowodzą, iż większość osób kończących kierunki ekonomiczne nie ma problemu z zatrudnieniem, a ich średni czas poszukiwania pracy jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku ogółu absolwentów. Zapotrzebowanie na absolwentów takich kierunków jak zarządzanie, logistyka czy finanse i rachunkowość potwierdza także liczba ofert pracy.

 

NASZE SUKCESY


Kategoria A


Wydział Zarządzania UŁ otrzymał kategorię A w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017, dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym nasz Wydział utrzymał wysoką pozycję wśród najlepszych jednostek naukowych w kraju.

 

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

W 2013 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Zarządzania UŁ najwyższą – wyróżniającą ocenę instytucjonalną. To pierwsza tak wysoka ocena w Polsce wśród wydziałów z obszaru nauk społecznych. W ocenie PKA podkreślono kompleksowość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jego dojrzałą strukturę organizacyjną. Wyróżniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, przedstawicielami rynku pracy, w tym w szczególności prestiżowymi firmami regionu łódzkiego.

 

Akredytacje na Wydziale Zarządzania UŁ


W 2013 roku Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Obecnie prowadzimy dwa akredytowane kierunki: na I stopniu (Rachunkowość) i II stopniu (Finanse i Rachunkowość), a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów oraz uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach. Akredytacja ta zwalnia absolwentów I stopnia kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6 w ramach kwalifikacji ACCA, a absolwentów II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy zaliczyli przedmioty operacyjna rachunkowość zarządcza i strategiczna rachunkowość zarządcza z egzaminów F1, F2, F3, F4, F5, F7 w ramach kwalifikacji ACCA.


Specjalność Zarządzanie projektami otrzymała prestiżową akredytację IPMA-Student przyznawaną przez Stowarzyszenie International Project Management Association Polska. Studenci, którzy zaliczyli objęte akredytacją przedmioty, mogą ubiegać się o certyfikat w zakresie zarządzania projektami.

 

STUDIA PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB RYNKU PRACY

 

System szkolnictwa wyższego a rynek pracy

 

Rynek pracy wymaga od absolwentów studiów coraz większej elastyczności. Dotychczasowa obowiązująca państwowa lista kierunków studiów nie była wystarczająco dobrą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz na aspiracje edukacyjne młodzieży. Wskazuje na to chociażby duża liczba studentów studiujących dwa kierunki. Dlatego też wprowadzono zmiany prawne i możliwość tworzenia programów przez uczelnie. Każda szkoła wyższa powinna dostosować swoją ofertę do zmieniających się wymagań rynku pracy poprzez identyfikację tych wymagań (określenie efektów kształcenia), zaprojektowanie programów kształcenia, a następnie skuteczne monitorowanie rynku pracy oraz wprowadzanie korekt do programów studiów.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z pierwszych w Polsce skorzystał z tej możliwości i podjął się trudnego zadania zmiany programów studiów oraz ich dopasowania do wymagań rynku pracy. W tym celu powołano zespół specjalistów, który przez 6 miesięcy przygotowywał nową ofertę programową, analizował programy uczelni europejskich i amerykańskich, jak również nawiązał współpracę z wieloma instytucjami i firmami z otoczenia biznesowego, aby wspólnie z praktykami określić potrzeby pracodawców.


Kluczowe cechy nowych programów Wydziału Zarządzania UŁ:

 • opracowane pod kątem przygotowania do zawodu;
 • konsultowane z partnerami biznesowymi;
 • formy kształcenia dostosowane do współczesnych czasów:
  • większa interaktywność,
  • większe zaangażowanie studenta i nauczyciela,
  • ograniczenie form wykładowych na rzecz dyskusyjnych, prezentacyjnych, gier symulacyjnych;
 • zamiast „wysłuchaj i powtórz” wprowadzamy model „zrozum i zrób”;
 • nacisk na zajęcia kształtujące konkretne umiejętności;
 • Bussiness English w programie studiów;
 • nowy przedmiot w I semestrze studiów: „Kształtowanie umiejętności profesjonalnych” – dostarczenie narzędzi, które ułatwią studiowanie i korzystanie z aktywnych elementów programu:
  • ścieżki rozwoju zawodowego,
  • zarządzanie czasem,
  • techniki komunikacji w biznesie;
 • proponowany studentom szeroki zakres wyboru przedmiotów w trakcie studiów upodabnia program studiów do programów w uczelniach krajów anglosaskich, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością;
 • zapewnienie stałego dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy poprzez włączanie przedstawicieli pracodawców do Rad Kierunków, które nadzorują programy;
 • przygotowanie absolwenta do aktywnego zaistnienia na rynku pracy.


Nowa koncepcja programowa Wydziału Zarządzania UŁ to niewątpliwie zmiana fundamentalna. Jej adaptacja przyniesie ważne dla nas wszystkich efekty – w postaci studiów o lepszych programach, a co za tym idzie - wyższej satysfakcji studentów i zwiększenie konkurencyjności absolwentów Wydziału na rynku pracy, jak również zaspokojenie zapotrzebowania pracodawców na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

 

Szkolenia


Oferujemy szeroką gamę szkoleń. Naszą rozpoznawalność zawdzięczamy wybitnym ekspertom naukowym, współpracy z sektorem biznesowym i instytucjami publicznymi.

 

Zajęcia pozanaukowe


Na wydziale aktywnie działa aż 12 kół naukowych. Każdy może wybrać spośród nich coś dla siebie i być częścią z nich. Jest to szansa na nabranie praktycznych umiejętności, pogłębienie wiedzy i poszerzenie bazy kontaktów. Studenci z wyższych roczników chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z młodymi kolegami. Czytaj więcej...

 Print