Oferta edukacyjna na rok akademicki 2019/2020
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

 

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2019/2020
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

 

 Print   
 Zarządzanie    Rachunkowość i zarządzanie finansami
Specjalności wybierane w trakcie studiów:   Specjalności wybierane w trakcie studiów:
 Marketing    Menedżer finansowy
       
 Przedsiębiorczość i doradztwo   biznesowe    Rachunkowość i sprawozdawczość   finansowa
       
 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa    Rachunkowość z akredytacją ACCA
       
 Zarządzanie zasobami ludzkimi    Rachunkowość zarządcza/controlling
           
 Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)    Logistyka w biznesie
Specjalności wybierane w trakcie studiów:   Specjalności wybierane w trakcie studiów:
 Zarządzanie firmą    Informatyka w logistyce
       
 Zarządzanie zasobami IT    Zarządzanie łańcuchem dostaw

 

 

 Kierunki w języku angielskim

 

 Zarządzanie w administracji publicznej

 Business Management

 (tylko stacjonarne)

     
 Prawo podatkowe i rachunkowość
 (tylko niestacjonarne)
 
     
     

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia 2019/2020 [.pdf]

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

*Formularz ankiety osobowej

*Kserokopia dyplomu i suplementu do dyplomu (oryginał dyplomu do wglądu)

*Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

*Deklaracja wyboru kierunku/specjalności/lektoratu [.pdf]

 

 

Informacji udziela:

Sekcja ds. rekrutacji i studiów podyplomowych

Aleksandra Lizińczyk (42) 635-50-51

rekrutacja.wz@uni.lodz.pl


 Zarządzanie    Rachunkowość i zarządzanie finansami
Specjalności wybierane w trakcie studiów:   Specjalności wybierane w trakcie studiów:
 Marketing    Menedżer finansowy
       
 Przedsiębiorczość i doradztwo   biznesowe    Rachunkowość i sprawozdawczość   finansowa
       
 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa    Rachunkowość z akredytacją ACCA
       
 Zarządzanie zasobami ludzkimi    Rachunkowość zarządcza/controlling
           
 Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)    Logistyka w biznesie
Specjalności wybierane w trakcie studiów:   Specjalności wybierane w trakcie studiów:
 Zarządzanie firmą    Informatyka w logistyce
       
 Zarządzanie zasobami IT    Zarządzanie łańcuchem dostaw

 

 

 Kierunki w języku angielskim

 

 Zarządzanie w administracji publicznej

 Business Management

 (tylko stacjonarne)

     
 Prawo podatkowe i rachunkowość
 (tylko niestacjonarne)
 
     
     

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia 2019/2020 [.pdf]

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

*Formularz ankiety osobowej

*Kserokopia dyplomu i suplementu do dyplomu (oryginał dyplomu do wglądu)

*Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

*Deklaracja wyboru kierunku/specjalności/lektoratu [.pdf]

 

 

Informacji udziela:

Sekcja ds. rekrutacji i studiów podyplomowych

Aleksandra Lizińczyk (42) 635-50-51

rekrutacja.wz@uni.lodz.pl


 Print