Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność Menedżer finansowy

 

Program tej specjalności koncentruje się na problematyce z zakresu praktycznego zarządzania finansami - zarządzania portfelem inwestycji, szeroko rozumianego doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów wartościowych i prognozowania sytuacji na rynkach finansowych. Pozwala to na zdobycie wiedzy i umiejętności, które predysponują absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistów w instytucjach finansowych i doradczych oraz komórkach finansowych przedsiębiorstw. W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne, oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych, które pozwalają lepiej zrozumieć praktyczny mechanizm zarządzania inwestycjami i podejmowania decyzji finansowych. Program specjalności jest realizowany przy wsparciu praktyków z instytucji finansowych i doradczych. Specjalność jest szczególnie adresowana do osób, które planują w przyszłości uzyskać certyfikaty i licencje w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi.

Atuty specjalności - zwolnienia z egzaminów!

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy naszym wydziałem i ACCA w wyniku otrzymanej akredytacji studenci otrzymują 5 zwolnień z egzaminów z poziomu Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, FM). Mogą także skorzystać z Programu Accelerate pozwalającego na rejestrację w ACCA ze zniżką opłaty za zwolnienia i zwolnieniem z pierwszej opłaty rocznej. Certyfikat ACCA to jeden z najbardziej prestiżowych dyplomów potwierdzających kwalifikacje z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, honorowany na całym świecie. 

Więcej informacji na stronie: https://accapolska.pl/39742-acca-accelerate-scholarship

 

Sprawdź, jakie są warunki kwalifikacji ACCA dla studentów! czytaj więcej...

Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA), ponieważ program nauczania obejmuje zagadnienia znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

 

Miło nam zakomunikować, iż od roku akademickiego 2021/2022 przedmiot „Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics”, został objęty systemem akredytacji zajęć dydaktycznych Predictive Solutions [dawniej: SPSS Polska]. 

 

Numer certyfikatu: AKR090/W1/05_2021. 

 

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia, na Wydziale Zarządzania, kierunek: Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność: Menedżer finansowy przez: dr Dorotę Starzyńską oraz dr Martę Baraniak i obejmuje 16 godzin ćwiczeń praktycznych z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics. Zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert pod patronatem IBM Polska.


 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

  • Portfel inwestycyjny
  • Zarządzanie finansami osobistymi
  • Analiza techniczna
  • Wycena przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie strategiczne


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności Menedżer finansowy znajdują zatrudnienie jako eksperci w zakresie zarządzania finansami, w szczególności wykonując takie zawody jak: dyrektor finansowy, analityk giełdowy, specjalista zarządzania ryzykiem, dealer aktywów finansowych.

  

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
Koordynator specjalności: dr Paweł Sekuła
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jerzy Różański, dr hab. Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Krzysztof Garbacz (PKO BP S.A.)

Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność Menedżer finansowy

 

Program tej specjalności koncentruje się na problematyce z zakresu praktycznego zarządzania finansami - zarządzania portfelem inwestycji, szeroko rozumianego doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów wartościowych i prognozowania sytuacji na rynkach finansowych. Pozwala to na zdobycie wiedzy i umiejętności, które predysponują absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistów w instytucjach finansowych i doradczych oraz komórkach finansowych przedsiębiorstw. W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne, oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych, które pozwalają lepiej zrozumieć praktyczny mechanizm zarządzania inwestycjami i podejmowania decyzji finansowych. Program specjalności jest realizowany przy wsparciu praktyków z instytucji finansowych i doradczych. Specjalność jest szczególnie adresowana do osób, które planują w przyszłości uzyskać certyfikaty i licencje w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi.

Atuty specjalności - zwolnienia z egzaminów!

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy naszym wydziałem i ACCA w wyniku otrzymanej akredytacji studenci otrzymują 5 zwolnień z egzaminów z poziomu Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, FM). Mogą także skorzystać z Programu Accelerate pozwalającego na rejestrację w ACCA ze zniżką opłaty za zwolnienia i zwolnieniem z pierwszej opłaty rocznej. Certyfikat ACCA to jeden z najbardziej prestiżowych dyplomów potwierdzających kwalifikacje z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, honorowany na całym świecie. 

Więcej informacji na stronie: https://accapolska.pl/39742-acca-accelerate-scholarship

 

Sprawdź, jakie są warunki kwalifikacji ACCA dla studentów! czytaj więcej...

Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatów w zakresie zarządzania inwestycjami kapitałowymi (makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA), ponieważ program nauczania obejmuje zagadnienia znajdujące się w wymaganiach stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie egzaminów na licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

 

Miło nam zakomunikować, iż od roku akademickiego 2021/2022 przedmiot „Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics”, został objęty systemem akredytacji zajęć dydaktycznych Predictive Solutions [dawniej: SPSS Polska]. 

 

Numer certyfikatu: AKR090/W1/05_2021. 

 

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia, na Wydziale Zarządzania, kierunek: Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność: Menedżer finansowy przez: dr Dorotę Starzyńską oraz dr Martę Baraniak i obejmuje 16 godzin ćwiczeń praktycznych z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics. Zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert pod patronatem IBM Polska.


 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

  • Portfel inwestycyjny
  • Zarządzanie finansami osobistymi
  • Analiza techniczna
  • Wycena przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie strategiczne


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności Menedżer finansowy znajdują zatrudnienie jako eksperci w zakresie zarządzania finansami, w szczególności wykonując takie zawody jak: dyrektor finansowy, analityk giełdowy, specjalista zarządzania ryzykiem, dealer aktywów finansowych.

  

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
Koordynator specjalności: dr Paweł Sekuła
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jerzy Różański, dr hab. Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Krzysztof Garbacz (PKO BP S.A.)

 Drukuj