Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

 

Celem specjalności Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa jest kształcenie specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami podmiotów gospodarczych. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę z zakresu polskich i międzynarodowych regulacji sprawozdawczości finansowej, jak również z zakresu operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do pełnienia kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach lub wykonywania zawodu biegłego rewidenta po zdobyciu dodatkowych uprawnień. Potrafią  współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi z wykorzystaniem metod oraz narzędzi operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami, brać udział w sporządzaniu i analizie sprawozdań finansowych i innych raportów biznesowych tych podmiotów, a także budować w przyszłości własną karierę zawodową, prowadzącą do wykonywania zawodu, np. głównego księgowego, kierownika (właściciela) biura rachunkowego, kierownika działu finansowego, dyrektora finansowego lub biegłego rewidenta.

 

Atuty specjalności - zwolnienia z egzaminów!

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy naszym wydziałem i ACCA w wyniku otrzymanej akredytacji studenci otrzymują 5 zwolnień z egzaminów z poziomu Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, FR). Mogą także skorzystać z Programu Accelerate pozwalającego na rejestrację w ACCA ze zniżką opłaty za zwolnienia i zwolnieniem z pierwszej opłaty rocznej. Certyfikat ACCA to jeden z najbardziej prestiżowych dyplomów potwierdzających kwalifikacje z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, honorowany na całym świecie. 

Więcej informacji na stronie: https://accapolska.pl/39742-acca-accelerate-scholarship

 

Sprawdź, jakie są warunki kwalifikacji ACCA dla studentów! czytaj więcej...

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


  • Standardy i procedury rewizji finansowej
  • Strategiczna rachunkowość zarządcza
  • Rachunkowość sektora publicznego
  • Rachunkowość podatkowa
  • Instrumenty finansowe w zarządzaniu finansami


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w firmach sektora MŚP, dużych przedsiębiorstwach różnych branż oraz jednostkach sektora finansów publicznych jako specjaliści w zakresie finansów i rachunkowości (np. specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. rachunkowości zarządczej/controller, główny księgowy, specjalista ds. zarządzania finansami, analityk finansowy, specjalista ds. ekonomicznych). Często podejmują także samozatrudnienie, prowadząc usługowo księgi rachunkowe, wykonując zawód biegłego rewidenta (po zdobyciu wymaganych uprawnień) lub świadcząc usługi doradztwa biznesowego.

 

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: prof. dr hab. Anna Szychta
Koordynator specjalności: dr Przemysław Czajor
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Irena Sobańska

Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

 

Celem specjalności Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa jest kształcenie specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami podmiotów gospodarczych. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę z zakresu polskich i międzynarodowych regulacji sprawozdawczości finansowej, jak również z zakresu operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do pełnienia kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach lub wykonywania zawodu biegłego rewidenta po zdobyciu dodatkowych uprawnień. Potrafią  współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi z wykorzystaniem metod oraz narzędzi operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami, brać udział w sporządzaniu i analizie sprawozdań finansowych i innych raportów biznesowych tych podmiotów, a także budować w przyszłości własną karierę zawodową, prowadzącą do wykonywania zawodu, np. głównego księgowego, kierownika (właściciela) biura rachunkowego, kierownika działu finansowego, dyrektora finansowego lub biegłego rewidenta.

 

Atuty specjalności - zwolnienia z egzaminów!

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy naszym wydziałem i ACCA w wyniku otrzymanej akredytacji studenci otrzymują 5 zwolnień z egzaminów z poziomu Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, FR). Mogą także skorzystać z Programu Accelerate pozwalającego na rejestrację w ACCA ze zniżką opłaty za zwolnienia i zwolnieniem z pierwszej opłaty rocznej. Certyfikat ACCA to jeden z najbardziej prestiżowych dyplomów potwierdzających kwalifikacje z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, honorowany na całym świecie. 

Więcej informacji na stronie: https://accapolska.pl/39742-acca-accelerate-scholarship

 

Sprawdź, jakie są warunki kwalifikacji ACCA dla studentów! czytaj więcej...

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


  • Standardy i procedury rewizji finansowej
  • Strategiczna rachunkowość zarządcza
  • Rachunkowość sektora publicznego
  • Rachunkowość podatkowa
  • Instrumenty finansowe w zarządzaniu finansami


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w firmach sektora MŚP, dużych przedsiębiorstwach różnych branż oraz jednostkach sektora finansów publicznych jako specjaliści w zakresie finansów i rachunkowości (np. specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. rachunkowości zarządczej/controller, główny księgowy, specjalista ds. zarządzania finansami, analityk finansowy, specjalista ds. ekonomicznych). Często podejmują także samozatrudnienie, prowadząc usługowo księgi rachunkowe, wykonując zawód biegłego rewidenta (po zdobyciu wymaganych uprawnień) lub świadcząc usługi doradztwa biznesowego.

 

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: prof. dr hab. Anna Szychta
Koordynator specjalności: dr Przemysław Czajor
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Irena Sobańska

 Drukuj