Oferta edukacyjna na rok akademicki 2022/2023
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

 

 

 Drukuj   
 Zarządzanie    Rachunkowość i zarządzanie finansami
Specjalności wybierane w trakcie studiów:   Specjalności wybierane w trakcie studiów:
 Marketing    Menedżer finansowy
       
Startup Lab - kreowanie nowoczesnego biznesu    Rachunkowość i sprawozdawczość   finansowa
       
 Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa    Rachunkowość z akredytacją ACCA
       
 Zarządzanie zasobami ludzkimi    Rachunkowość zarządcza/controlling
           
 Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)    Logistyka w biznesie
Specjalności wybierane w trakcie studiów:   Specjalności wybierane w trakcie studiów:
 Zarządzanie firmą    Informatyka w logistyce
       
 Zarządzanie zasobami IT    Zarządzanie łańcuchem dostaw

 

                                                                                                Kierunki w języku angielskim 

 

   Zarządzanie w administracji publicznej      Business and Digital Analytics

 (tylko stacjonarne)

 

   Prawo podatkowe i rachunkowość
 (tylko niestacjonarne)
     Business Management

 (tylko stacjonarne)

 

         

 Environmental Management

 (tylko stacjonarne)


 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia 2022/2023 - przejdź na stronę Zasady rekrutacji

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

*Formularz ankiety osobowej

*Oryginał i kserokopia dyplomu i suplementu do dyplomu

*Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

 

Kontakt:

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Tel.: 42 635 50 51 w godz. 9.00-13.00 od poniedziałku do piątku

 

Terminy dyżurów podkomisji oraz danych kontaktowych z podkomisjami dla kandydatów dla wszystkich kierunków WZ UŁ >> >>

 


 

Rekrutacja na kierunek Prawo podatkowe i rachunkowość - e-mail: zwardak@wpia.uni.lodz.pl

 

 

 Drukuj