Lingwistyka dla biznesu

 

 

Informacje ogólne

 

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Filologiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak „L4B”. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.

 

Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: pracownik administracyjny; pracownik biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zrządzania w firmach o charakterze międzynarodowym, zróżnicowanych kulturowo; tłumacz.


Studia na kierunku „L4B” oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (3-letnie licencjackie)


Orientacyjny limit miejsc - 90 - 4 grupy językowe

 

Zasady rekrutacji:

Kategoria przedmiotu: Przedmioty:

1
maksymalnie jeden (wymagany)

PP x 1,5
PR x 4

język angielski

2
maksymalnie jeden (wymagany)

PP x 1
PR x 3

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

3
maksymalnie jeden (wymagany)

PP x 0,5
PR x 1

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

 

Minimum kadrowe (pracownicy Wydziału Zarządzania):

  • prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kaczmarek,
  • dr Joanna Stępień-Andrzejewska

 

Przymowanie dokumentów: 

Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Tel.: (48) (42) 665 52 54 

 

Lingwistyka dla biznesu

 

 

Informacje ogólne

 

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Filologiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak „L4B”. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.

 

Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: pracownik administracyjny; pracownik biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zrządzania w firmach o charakterze międzynarodowym, zróżnicowanych kulturowo; tłumacz.


Studia na kierunku „L4B” oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (3-letnie licencjackie)


Orientacyjny limit miejsc - 90 - 4 grupy językowe

 

Zasady rekrutacji:

Kategoria przedmiotu: Przedmioty:

1
maksymalnie jeden (wymagany)

PP x 1,5
PR x 4

język angielski

2
maksymalnie jeden (wymagany)

PP x 1
PR x 3

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

3
maksymalnie jeden (wymagany)

PP x 0,5
PR x 1

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

 

Minimum kadrowe (pracownicy Wydziału Zarządzania):

  • prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kaczmarek,
  • dr Joanna Stępień-Andrzejewska

 

Przymowanie dokumentów: 

Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Tel.: (48) (42) 665 52 54 

 Print