Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami


Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami to odpowiedź na aktualne potrzeby i oczekiwania studentów. Wielu z nich interesuje się planowaniem kariery zawodowej, myśli o założeniu własnej firmy, śledzi innowacyjne i kreatywne rozwiązania w biznesie. Wybierając studia na tym kierunku, zostaniecie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie zdobędziecie wiedzę, jak skutecznie zarządzać innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Nauczycie się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy. Dzięki współpracy z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii czy Niemiec będziecie zdobywać kontakty i umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Innowacje w rozwoju biznesu
Język obcy w biznesie
Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Źródła finansowania innowacji
Kreowanie zachowań przedsiębiorczych
Biznes plan
Eko-innowacje
 

Aktywność naszych studentów

 

Przy Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej działa Studenckie Koło Naukowe GLOBALNI. Towarzyszy mu motto „Świat jest bliżej niż myślisz”. Poprzez przynależność do koła studenci rozwijają swoją wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości i zarządzania międzynarodowego, spotykają się ze znanymi osobistościami z życia politycznego i społecznego, wspierają procesy integracji społecznej, współpracując m.in. ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi. Nabywają doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami innych krajów i podejmują zagraniczne staże. globalni.eu/

 

Możliwości zatrudnienia


Absolwent jest przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Ponadto studia otwierają perspektywy zatrudnienia jako specjalista ds. konsultingu, menedżer innowacji, specjalista ds. pozyskiwania funduszy, animator ds. przedsiębiorczości, animator gospodarczy ds. rozwoju technologicznego czy animator gospodarczy ds. rozwoju regionalnego, w instytucjach transferu technologii, parkach technologicznych, instytucjach otoczenia biznesu, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych.

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

 

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS
• Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

 

Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami należy do grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

 

Zasady rekrutacji:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
• Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

Sylwetka absolwenta [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]


Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Jarosław Ropęga
Koordynator kierunku: dr Monika Fabińska
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ, dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ, dr Magdalena Ratalewska, dr Jerzy Tuszyński, mgr Tomasz Miszczak

 

 

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami


Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami to odpowiedź na aktualne potrzeby i oczekiwania studentów. Wielu z nich interesuje się planowaniem kariery zawodowej, myśli o założeniu własnej firmy, śledzi innowacyjne i kreatywne rozwiązania w biznesie. Wybierając studia na tym kierunku, zostaniecie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie zdobędziecie wiedzę, jak skutecznie zarządzać innowacjami i korzystać ze środków unijnych. Nauczycie się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy. Dzięki współpracy z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii czy Niemiec będziecie zdobywać kontakty i umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Innowacje w rozwoju biznesu
Język obcy w biznesie
Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Źródła finansowania innowacji
Kreowanie zachowań przedsiębiorczych
Biznes plan
Eko-innowacje
 

Aktywność naszych studentów

 

Przy Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej działa Studenckie Koło Naukowe GLOBALNI. Towarzyszy mu motto „Świat jest bliżej niż myślisz”. Poprzez przynależność do koła studenci rozwijają swoją wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości i zarządzania międzynarodowego, spotykają się ze znanymi osobistościami z życia politycznego i społecznego, wspierają procesy integracji społecznej, współpracując m.in. ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi. Nabywają doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami innych krajów i podejmują zagraniczne staże. globalni.eu/

 

Możliwości zatrudnienia


Absolwent jest przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Ponadto studia otwierają perspektywy zatrudnienia jako specjalista ds. konsultingu, menedżer innowacji, specjalista ds. pozyskiwania funduszy, animator ds. przedsiębiorczości, animator gospodarczy ds. rozwoju technologicznego czy animator gospodarczy ds. rozwoju regionalnego, w instytucjach transferu technologii, parkach technologicznych, instytucjach otoczenia biznesu, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych.

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

 

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, WOS
• Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

 

Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami należy do grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

 

Zasady rekrutacji:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
• Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

Sylwetka absolwenta [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]


Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Jarosław Ropęga
Koordynator kierunku: dr Monika Fabińska
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ, dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ, dr Magdalena Ratalewska, dr Jerzy Tuszyński, mgr Tomasz Miszczak

 

 Drukuj