Zarządzanie, specjalność zarządzanie projektami

 

Celem studiów na specjalności Zarządzanie projektami jest przekazanie wiedzy na temat metod i technik zarządzania  projektami oraz nabycie umiejętności do wykorzystania tej wiedzy w praktyce zarządzania. W ramach specjalności przygotowuje się przyszłego absolwenta do analizy i diagnozy organizacji oraz działań mających na celu jej doskonalenie i rozwój. Specjalność ta adresowana jest szczególnie do osób zainteresowanych realizacją projektów związanych z analizą organizacji, jej elementów i relacji między nimi, diagnozowaniem dysfunkcji i projektowaniem działań naprawczych. Specjalność zainteresuje również osoby pracujące w innych obszarach, które są członkami zespołów projektowych.
 
Certyfikat International Project Management Association - Student (IPMA-Student)

W 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Certyfikaty te są rozpoznawane na całym świecie i stanowią ważny dokument potwierdzający kompetencje.

 

 

Studenci specjalności Zarządzanie projektami realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student, dzięki czemu po zakończeniu studiów mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży.  Uprawnia do posługiwania się tytułem certyfikowanego członka zespołu projektowego w ramach kompetencji projektowych IPMA, a także znacznie zwiększa szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów. ipma-student.pl 

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Kompetencje w zespole projektowym

Pomiar efektywności organizacyjnej

Metody optymalizacji w zarządzaniu projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zespole projektowym

Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów

Twórczość i podejmowanie decyzji

Doskonalenie i rozwój organizacji

 

Możliwości zatrudnienia

 

Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze członka zespołu projektowego realizującego działania w zakresie projektowania i doskonalenia organizacji, w tym w szczególności: projektowania rozwiązań organizacyjnych, koordynacji czynności przebiegających w organizacji, sprawdzania zgodności działania z procedurami, analizy ich poprawności i adekwatności do założonych celów, reorganizacji działania, wdrażania zmian organizacyjnych, przeciwdziałania dysfunkcjom i patologiom, modelowania warunków pracy zgodnie z zasadami higieny pracy i w trosce o jakość życia.
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie na stanowisku specjalisty, doradcy lub konsultanta. Są przygotowani do pracy w charakterze członka zespołu projektowego jak również na samodzielnym stanowisku.

  

Prezentacja specjalności zarządzanie projektami [.pdf]

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr Izabela Bednarska-Wnuk
Koordynator specjalności: mgr Maria Szymankiewicz
Członkowie Rady Programowej: dr hab. inż. Magdalena Zalewska-Turzyńska, prof. UŁ, dr Małgorzata Kołodziejczak

Zarządzanie, specjalność zarządzanie projektami

 

Celem studiów na specjalności Zarządzanie projektami jest przekazanie wiedzy na temat metod i technik zarządzania  projektami oraz nabycie umiejętności do wykorzystania tej wiedzy w praktyce zarządzania. W ramach specjalności przygotowuje się przyszłego absolwenta do analizy i diagnozy organizacji oraz działań mających na celu jej doskonalenie i rozwój. Specjalność ta adresowana jest szczególnie do osób zainteresowanych realizacją projektów związanych z analizą organizacji, jej elementów i relacji między nimi, diagnozowaniem dysfunkcji i projektowaniem działań naprawczych. Specjalność zainteresuje również osoby pracujące w innych obszarach, które są członkami zespołów projektowych.
 
Certyfikat International Project Management Association - Student (IPMA-Student)

W 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Certyfikaty te są rozpoznawane na całym świecie i stanowią ważny dokument potwierdzający kompetencje.

 

 

Studenci specjalności Zarządzanie projektami realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student, dzięki czemu po zakończeniu studiów mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży.  Uprawnia do posługiwania się tytułem certyfikowanego członka zespołu projektowego w ramach kompetencji projektowych IPMA, a także znacznie zwiększa szanse zdobycia pracy wkrótce po zakończeniu studiów. ipma-student.pl 

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Kompetencje w zespole projektowym

Pomiar efektywności organizacyjnej

Metody optymalizacji w zarządzaniu projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zespole projektowym

Komercjalizacja innowacyjnych pomysłów

Twórczość i podejmowanie decyzji

Doskonalenie i rozwój organizacji

 

Możliwości zatrudnienia

 

Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze członka zespołu projektowego realizującego działania w zakresie projektowania i doskonalenia organizacji, w tym w szczególności: projektowania rozwiązań organizacyjnych, koordynacji czynności przebiegających w organizacji, sprawdzania zgodności działania z procedurami, analizy ich poprawności i adekwatności do założonych celów, reorganizacji działania, wdrażania zmian organizacyjnych, przeciwdziałania dysfunkcjom i patologiom, modelowania warunków pracy zgodnie z zasadami higieny pracy i w trosce o jakość życia.
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie na stanowisku specjalisty, doradcy lub konsultanta. Są przygotowani do pracy w charakterze członka zespołu projektowego jak również na samodzielnym stanowisku.

  

Prezentacja specjalności zarządzanie projektami [.pdf]

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr Izabela Bednarska-Wnuk
Koordynator specjalności: mgr Maria Szymankiewicz
Członkowie Rady Programowej: dr hab. inż. Magdalena Zalewska-Turzyńska, prof. UŁ, dr Małgorzata Kołodziejczak

 Drukuj