Oferta edukacyjna na rok akademicki 2019/2020

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

   
Grupa kierunków Zarządzanie
W skład grupy wchodzą kierunki:
Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość
W skład grupy wchodzą kierunki:
   
   Analityka biznesu      Finanse i inwestycje
             
   Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie      Rachunkowość
             
   Logistyka   Kierunki w języku angielskim
             
   Marketing      Business Management (tylko stacjonarne)
             
   Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami      Management and Finance (tylko stacjonarne)
             
   Zarządzanie        
           
   Zarządzanie projektami      
             
   Zarządzanie miastem        
             
   Zarządzanie zasobami ludzkimi      Lingwistyka dla biznesu (tylko stacjonarne)

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia 2019/2020 [.pdf]

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

* Formularz ankiety osobowej

* Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu)

* Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

* Deklaracja wyboru kierunku/specjalności/lektoratu [.pdf]

 

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów

 

Wydział Zarządzania UŁ

90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26  sala 115 (I piętro)

 

Studia niestacjonarne

19.09.2019 r. (czwartek) godz. 14:00-17:30 

20.09.2019 r. (piątek) godz. 14:00-17:30

21.09.2019 r. (sobota) godz. 10:00-13:00

23.09.2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00-17:30 

24.09.2019 r. (wtorek) godz. 14:00-17:30

25.09.2019 r. (środa) godz. 14:00-17:30

 

 

Informacji udziela:

Sekcja ds. rekrutacji i studiów podyplomowych

Aleksandra Lizińczyk (42) 635-50-51

rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2019/2020

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

   
Grupa kierunków Zarządzanie
W skład grupy wchodzą kierunki:
Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość
W skład grupy wchodzą kierunki:
   
   Analityka biznesu      Finanse i inwestycje
             
   Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie      Rachunkowość
             
   Logistyka   Kierunki w języku angielskim
             
   Marketing      Business Management (tylko stacjonarne)
             
   Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami      Management and Finance (tylko stacjonarne)
             
   Zarządzanie        
           
   Zarządzanie projektami      
             
   Zarządzanie miastem        
             
   Zarządzanie zasobami ludzkimi      Lingwistyka dla biznesu (tylko stacjonarne)

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia 2019/2020 [.pdf]

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

* Formularz ankiety osobowej

* Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu)

* Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

* Deklaracja wyboru kierunku/specjalności/lektoratu [.pdf]

 

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów

 

Wydział Zarządzania UŁ

90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26  sala 115 (I piętro)

 

Studia niestacjonarne

19.09.2019 r. (czwartek) godz. 14:00-17:30 

20.09.2019 r. (piątek) godz. 14:00-17:30

21.09.2019 r. (sobota) godz. 10:00-13:00

23.09.2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00-17:30 

24.09.2019 r. (wtorek) godz. 14:00-17:30

25.09.2019 r. (środa) godz. 14:00-17:30

 

 

Informacji udziela:

Sekcja ds. rekrutacji i studiów podyplomowych

Aleksandra Lizińczyk (42) 635-50-51

rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

 Print