Oferta edukacyjna na rok akademicki 2020/2021

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

   
Grupa kierunków Zarządzanie
W skład grupy wchodzą kierunki:
Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość
W skład grupy wchodzą kierunki:
   
   Analityka biznesu      Finanse i inwestycje
             
 

 Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

(tylko stacjonarne)

    Rachunkowość
             
   Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie      
             
   Logistyka   Kierunki w języku angielskim
             
   Marketing      Business Management (tylko stacjonarne)
             
   Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami      Management and Finance (tylko stacjonarne)
             
   Zarządzanie        
           
   Zarządzanie projektami      
             
   Zarządzanie miastem        
             
   Zarządzanie zasobami ludzkimi      Lingwistyka dla biznesu (tylko stacjonarne)

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia 2020/2021 - przejdź na stronę Zasady rekrutacji

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

* Formularz ankiety osobowej

* Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu)

* Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

 

Terminy składania dokumentów:

 

Dokumenty można wysyłać pocztą na adres: Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź lub dostarczyć osobiście w punkcie dyżurnym znajdującym się na wejściu głównym do budynku.

 

studia stacjonarne I stopnia:

11-15 września, w godz.: piątek, poniedziałek, wtorek – 13.00-17.00; sobota, niedziela – 10.00-13.00
studia stacjonarne II stopnia:

21-22 września, w godz.: poniedziałek, wtorek – 13.00-18.00
studia niestacjonarne I i II stopnia:

18-23 września, w godz.: piątek, poniedziałek, wtorek, środa – 14.00-18.00; sobota, niedziela – 10.00-13.00 

 

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Tel. 42 635 50 51 w godz. 9.00-13.00 codziennie, 42 665 56 40 w godz. dyżuru Podkomisji Rekrutacyjnej

 

>> >> Terminy dyżurów 

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2020/2021

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

   
Grupa kierunków Zarządzanie
W skład grupy wchodzą kierunki:
Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość
W skład grupy wchodzą kierunki:
   
   Analityka biznesu      Finanse i inwestycje
             
 

 Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

(tylko stacjonarne)

    Rachunkowość
             
   Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie      
             
   Logistyka   Kierunki w języku angielskim
             
   Marketing      Business Management (tylko stacjonarne)
             
   Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami      Management and Finance (tylko stacjonarne)
             
   Zarządzanie        
           
   Zarządzanie projektami      
             
   Zarządzanie miastem        
             
   Zarządzanie zasobami ludzkimi      Lingwistyka dla biznesu (tylko stacjonarne)

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia 2020/2021 - przejdź na stronę Zasady rekrutacji

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

* Formularz ankiety osobowej

* Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu)

* Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

 

Terminy składania dokumentów:

 

Dokumenty można wysyłać pocztą na adres: Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź lub dostarczyć osobiście w punkcie dyżurnym znajdującym się na wejściu głównym do budynku.

 

studia stacjonarne I stopnia:

11-15 września, w godz.: piątek, poniedziałek, wtorek – 13.00-17.00; sobota, niedziela – 10.00-13.00
studia stacjonarne II stopnia:

21-22 września, w godz.: poniedziałek, wtorek – 13.00-18.00
studia niestacjonarne I i II stopnia:

18-23 września, w godz.: piątek, poniedziałek, wtorek, środa – 14.00-18.00; sobota, niedziela – 10.00-13.00 

 

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Tel. 42 635 50 51 w godz. 9.00-13.00 codziennie, 42 665 56 40 w godz. dyżuru Podkomisji Rekrutacyjnej

 

>> >> Terminy dyżurów 

 Print