Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania   
ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Sekcja ds. rekrutacji i monitorowania karier
e-mail: rekrutacjawz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51

 • rekrutacja na studia licencjackie oraz magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Rekrutacja na studia doktoranckie

pok. 7

e-mail: mkrysiak@uni.lodz.pl

tel. 42 635 62 42

 • stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie

 

Sekcja ds. promocji i kontaktów z biznesem

pok. 105, 108 B, 107
e-mail: promocja@wz.uni.lodz.pl
tel. 42 635 63 41; 42 635 48 12; 42 635 63 31

 • zgłoszenia na wydarzenia
 • reklama na terenie WZ UŁ
 • obsługa strony internetowej
 • organizacja wydarzeń

 

Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania   
ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Sekcja ds. rekrutacji i monitorowania karier
e-mail: rekrutacjawz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51

 • rekrutacja na studia licencjackie oraz magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Rekrutacja na studia doktoranckie

pok. 7

e-mail: mkrysiak@uni.lodz.pl

tel. 42 635 62 42

 • stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie

 

Sekcja ds. promocji i kontaktów z biznesem

pok. 105, 108 B, 107
e-mail: promocja@wz.uni.lodz.pl
tel. 42 635 63 41; 42 635 48 12; 42 635 63 31

 • zgłoszenia na wydarzenia
 • reklama na terenie WZ UŁ
 • obsługa strony internetowej
 • organizacja wydarzeń

 

 Print