Ankieta skłonności zawodowych

 

Instrukcja:

 

Za pomocą tego testu możesz sprawdzić jaki zakres pracy jest dla ciebie odpowiedni.
Wybierz jedno z dwóch twierdzeń. Co wolisz?


1a. Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny.
1b. Obsługiwać maszyny np. maszynę do szycia.


2a. Opiekować się osobą chorą, dbać o przyjmowanie przez nią leków.
2b. Wykonywać wykresy, zestawienia, schematy lub proste programy komputerowe.


3a. Wyrażać na piśmie swoje myśli – pisać pamiętnik, wiersze, opowiadania.
3b. Obserwować rozwój roślin i zwierząt.


4a. Wykonywać różne przedmioty, wyroby np. z drewna, metalu.
4b. Sprzedawać lub reklamować towary.


5a. Uczyć się języka obcego, tłumaczyć teksty.
5b. Mieć do czynienia z wydawnictwami artystycznymi o muzyce, plastyce, teatrze.


6a. Zajmować się zwierzętami.
6b. Tłumaczyć innym jak mają coś robić.


7a. Organizować wystawę prac, konkurs recytatorski, dyskotekę, pokaz mody, wycieczkę.
7b. Obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, różne pojazdy, maszyny.


8a. Udzielać rad i informacji.
8b. Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki.


9a. Naprawiać różne rzeczy.
9b. Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, tablicach, rysunkach.


10a. Prowadzić prace doświadczalne z biologii.
10b. Robić obliczenia, rachunki.


11a. Pracować w sadzie, ogrodzie, na działce.
11b. Analizować schematy budowy odbiorników radiowych itelewizyjnych, wykroje odzieży, przepisy kulinarne.


12a. Rozwiązywać zaistniałe między ludźmi konflikty.
12b. Wykonywać rysunki techniczne.


13a. Robić zdjęcia artystyczne, malować, tańczyć.
13b. Przeprowadzać doświadczenia z roślinami.


14a. Naprawiać urządzenia i aparaturę.
14b. Nieść poszkodowanym w wypadkach.


15a. Skrupulatnie wykonywać powierzoną pracę.
15b. Wyrażać własne przeżycia poprzez rysunek muzykę, wiersze.


16a. wykonywać analizy laboratoryjne.
16b. Przyjmować i leczyć chorych, rozmawiać z nimi.


17a. Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje otoczenie.
17b. Montować i naprawiać różne mechanizmy, przyrządy, maszyny.


18a. Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum, rajdy samochodowe.
18b. Dyskutować na tematy związane z architekturą i sztuką.


19a. Reperować uszkodzoną zabawkę, żelazko lub inny drobny sprzęt.
19b. Przerysowywać rysunki, mapy.


20a. Walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin.
20b. Obsługiwać komputery, pisać na maszynie.


21a. Przebywać wśród ludzi, świadczyć im pomoc.
21b. Składać różne urządzenia, majsterkować.


22a. Planować wydatki, sporządzać bilans kosztów.
22b. Być na wsi i brać udział w zajęciach gospodarskich.


23a. Lepić z gliny lub Modliny.

23b. Wędrować i obserwować naturę.


24a. Porządkować notatki, dokumenty, rachunki.

24b. Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej.


25a. Zawierać nowe znajomości.
25b. Rysować, grać na instrumencie, deklamować.


KLUCZ:
 

Przenieś swoje odpowiedzi do tabelki

 

I II III IV V
1a 1b 2a 2b 3a
3b 4a 4b 5a 5b
6b - 6b - 7a
- 7b 8a - 8b
- 9a - 9b -
10a - - 10b -
11a 11b 12a 12b 13a
13b 14a 14b 15a 15b
16a - 16b - 17a
- 17b 18a - 18b
- 19a - 19b -
20a - - 20b -
- - 21a - -
- 21b - 22a -
22b - - - 23a
23b - - 24a -
- 24b 25a - 25b
= = = = =
P T C D A

 

Podsumuj ilość wyborów

 

W której z kolumn miałeś najwięcej wybranych twierdzeń?


P – Człowiek – Przyroda
T – Człowiek – Technika
C – Człowiek – Człowiek
D – Człowiek – Dane
A – Człowiek – Działalność artystyczna

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat twojego profilu skłonności zawodowych oraz poznać najbardziej odpowiednie dla Ciebie zawody? Wypełnij formularz i poznaj interpretację wyników. W rubryczce "Odpowiedzi" wpisz uzyskany przez Ciebie wynik (np.: Człowiek-Przyroda).

 

Źródło: http://www.abc-doradztwo.pl/autotesty
 

Ankieta skłonności zawodowych

 

Instrukcja:

 

Za pomocą tego testu możesz sprawdzić jaki zakres pracy jest dla ciebie odpowiedni.
Wybierz jedno z dwóch twierdzeń. Co wolisz?


1a. Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny.
1b. Obsługiwać maszyny np. maszynę do szycia.


2a. Opiekować się osobą chorą, dbać o przyjmowanie przez nią leków.
2b. Wykonywać wykresy, zestawienia, schematy lub proste programy komputerowe.


3a. Wyrażać na piśmie swoje myśli – pisać pamiętnik, wiersze, opowiadania.
3b. Obserwować rozwój roślin i zwierząt.


4a. Wykonywać różne przedmioty, wyroby np. z drewna, metalu.
4b. Sprzedawać lub reklamować towary.


5a. Uczyć się języka obcego, tłumaczyć teksty.
5b. Mieć do czynienia z wydawnictwami artystycznymi o muzyce, plastyce, teatrze.


6a. Zajmować się zwierzętami.
6b. Tłumaczyć innym jak mają coś robić.


7a. Organizować wystawę prac, konkurs recytatorski, dyskotekę, pokaz mody, wycieczkę.
7b. Obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, różne pojazdy, maszyny.


8a. Udzielać rad i informacji.
8b. Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki.


9a. Naprawiać różne rzeczy.
9b. Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, tablicach, rysunkach.


10a. Prowadzić prace doświadczalne z biologii.
10b. Robić obliczenia, rachunki.


11a. Pracować w sadzie, ogrodzie, na działce.
11b. Analizować schematy budowy odbiorników radiowych itelewizyjnych, wykroje odzieży, przepisy kulinarne.


12a. Rozwiązywać zaistniałe między ludźmi konflikty.
12b. Wykonywać rysunki techniczne.


13a. Robić zdjęcia artystyczne, malować, tańczyć.
13b. Przeprowadzać doświadczenia z roślinami.


14a. Naprawiać urządzenia i aparaturę.
14b. Nieść poszkodowanym w wypadkach.


15a. Skrupulatnie wykonywać powierzoną pracę.
15b. Wyrażać własne przeżycia poprzez rysunek muzykę, wiersze.


16a. wykonywać analizy laboratoryjne.
16b. Przyjmować i leczyć chorych, rozmawiać z nimi.


17a. Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje otoczenie.
17b. Montować i naprawiać różne mechanizmy, przyrządy, maszyny.


18a. Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum, rajdy samochodowe.
18b. Dyskutować na tematy związane z architekturą i sztuką.


19a. Reperować uszkodzoną zabawkę, żelazko lub inny drobny sprzęt.
19b. Przerysowywać rysunki, mapy.


20a. Walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin.
20b. Obsługiwać komputery, pisać na maszynie.


21a. Przebywać wśród ludzi, świadczyć im pomoc.
21b. Składać różne urządzenia, majsterkować.


22a. Planować wydatki, sporządzać bilans kosztów.
22b. Być na wsi i brać udział w zajęciach gospodarskich.


23a. Lepić z gliny lub Modliny.

23b. Wędrować i obserwować naturę.


24a. Porządkować notatki, dokumenty, rachunki.

24b. Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej.


25a. Zawierać nowe znajomości.
25b. Rysować, grać na instrumencie, deklamować.


KLUCZ:
 

Przenieś swoje odpowiedzi do tabelki

 

I II III IV V
1a 1b 2a 2b 3a
3b 4a 4b 5a 5b
6b - 6b - 7a
- 7b 8a - 8b
- 9a - 9b -
10a - - 10b -
11a 11b 12a 12b 13a
13b 14a 14b 15a 15b
16a - 16b - 17a
- 17b 18a - 18b
- 19a - 19b -
20a - - 20b -
- - 21a - -
- 21b - 22a -
22b - - - 23a
23b - - 24a -
- 24b 25a - 25b
= = = = =
P T C D A

 

Podsumuj ilość wyborów

 

W której z kolumn miałeś najwięcej wybranych twierdzeń?


P – Człowiek – Przyroda
T – Człowiek – Technika
C – Człowiek – Człowiek
D – Człowiek – Dane
A – Człowiek – Działalność artystyczna

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat twojego profilu skłonności zawodowych oraz poznać najbardziej odpowiednie dla Ciebie zawody? Wypełnij formularz i poznaj interpretację wyników. W rubryczce "Odpowiedzi" wpisz uzyskany przez Ciebie wynik (np.: Człowiek-Przyroda).

 

Źródło: http://www.abc-doradztwo.pl/autotesty
 

 Drukuj