Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu

 

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, wsparte wiedzą z obszaru finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Program studiów doktoranckich na naszym Wydziale uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w nauce i praktyce zarządzania, stwarzając doktorantom szanse rozwoju naukowego oraz poszerzenia wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania.

 

Wydział Zarządzania zapewnia szeroką ofertę seminariów doktorskich. Doktoranci przygotowują rozprawy obejmujące zróżnicowane zagadnienia:

 • zarządzanie (np.: zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie miastem i regionem)
 • marketing
 • finanse
 • rachunkowość
 • przedsiębiorczość
 • logistyka
 • informatyka.

 


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapewnia uczestnikom studiów doktoranckich opiekę promotorską i pomoc w uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów doktorskich oraz uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu albo dyscyplinie finanse.


Studia trwają 4 lata (osiem semestrów). Prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Zajęcia na stacjonarnych studiach doktoranckich odbywają się w dni robocze (głównie w piątki). Zajęcia na niestacjonarnych studiach doktoranckich odbywają się w soboty.

 

 

 

Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu

 

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, wsparte wiedzą z obszaru finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Program studiów doktoranckich na naszym Wydziale uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w nauce i praktyce zarządzania, stwarzając doktorantom szanse rozwoju naukowego oraz poszerzenia wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania.

 

Wydział Zarządzania zapewnia szeroką ofertę seminariów doktorskich. Doktoranci przygotowują rozprawy obejmujące zróżnicowane zagadnienia:

 • zarządzanie (np.: zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie miastem i regionem)
 • marketing
 • finanse
 • rachunkowość
 • przedsiębiorczość
 • logistyka
 • informatyka.

 


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapewnia uczestnikom studiów doktoranckich opiekę promotorską i pomoc w uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów doktorskich oraz uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu albo dyscyplinie finanse.


Studia trwają 4 lata (osiem semestrów). Prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Zajęcia na stacjonarnych studiach doktoranckich odbywają się w dni robocze (głównie w piątki). Zajęcia na niestacjonarnych studiach doktoranckich odbywają się w soboty.

 

 

 

 Drukuj