Studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych

 

 

 

 

Cel i charakterystyka studiów

 

Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności.


Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

 

Adresaci studiów

Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.


Program studiów obejmuje zagadnienia:

 

 • Trening interpersonalny
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Ewaluacja szkoleń
 • Projektowanie szkoleń
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie
 • Rozwój kompetencji trenerskich
 • Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym
 • Warsztat procesu grupowego, Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami
 • Zarządzanie zmianą
 • Kultura organizacyjna
 • Trening twórczości
 • Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji
 • Prowadzenie zajęć - narzędzia pracy trenerskiej
 • Prowadzenie zajęć - sytuacje trudne w pracy trenera
 • Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera
 • Zarzadzanie sobą, zarządzanie grupą
 • Wypalenie zawodowe
 • Projektowanie własnego szkolenia
 • Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych

 

Kadra nauczająca

 

Grono wykładowców stanowić będą trenerzy JAK-MARKETING DIALOG – firmy szkoleniowej, specjalizującej się w kompleksowej edukacji trenerów biznesu - praktycy biznesowi, psychologowie i pedagodzy z wieloletnim stażem trenerskim, oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania specjalizujący się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów.


Czas trwania studiów

 

 • studia trwają dwa semestry 220 godzin (60 ECTS)
 • studia rozpoczynają się w październiku 2018 r. i kończą się w czerwcu 2019 r.

 

Świadectwo ukończenia studiów

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studium oraz uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z godłem państwowym) oraz certyfikat potwierdzenia kompetencji trenerskich według metodologii JAK-MD.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

Harmonogram zajęć

 

Przedmiot/ Temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Trening interpersonalny

27-28.10.2018

9.00

18.15

Autoprezentacja w pracy trenera

17-18.11.2018

9.00

17.00

Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych

15-16.12

9.00

16.15

Projektowanie szkoleń

12.01

9.00

17.45

Ewaluacja szkoleń

13.01

9.00

17.45

Rozwój kompetencji

02.02

9.00

16.15

Zarządzanie zmianą/kultura organizacyjna

03.02

09.00

16.15

Filozofia jako element budowania wyobraźni

02-03.03

9.00

16.15

Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera

- praca z moderacją grupową

23-24.03

9.00

16.15

Narzędzia pracy trenerskiej

13-14.04.2019

9.00

16.15

Warsztat procesu grupowego

11.05.2019

8,30

16.00

Inteligencja emocjonalna

11.05.2019

16.15

18.00

Inteligencja emocjonalna

12.05.2019

8,30

10.00

Zarządzanie sobą

12.05.2019

10.15

13.30

Zarzadzanie grupą

12.05.2019

14.00

18.00

Wypalenie zawodowe

08.06.2019

09.00

12.15

Sytuacje trudne w pracy trenera

08.06.2019

13.00

16.30

Sytuacje trudne w pracy trenera

09.06.2019

9.00

17.30

Egzamin

29.06-30.06

9.00

18.00


Zasady rekrutacji

Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.

Rekrutacja trwa do 22 października 2018 r.

 

Wymagane dokumenty


Opłata za studia

Czesne wynosi 5900 zł za cały program.


Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w trzech transzach.

 • I transza w wysokości 2100 zł (termin wpłaty - I zjazd)
 • II transza 1900,00 zł
 • III transza w wysokości 1900,00 zł

 

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.


Kierownik studiów

dr Małgorzata Kołodziejczak
Katedra Zarządzania
pokój 312
tel. 42 635 51 67
mkolodziejczak@uni.lodz.pl

 

Koordynator Studiów:

Barbara Zagórska
Wydział Zarządzania UŁ, p.312
e-mail: akademiatrenera@uni.lodz.pl
tel. 791 171 234

 

Dane kontaktowe

Wszelkich informacji dotyczących procesu i organizacji studiów udzielają:

 • p. B. Zagórska
 • p. Agnieszka Grys

 

 

Po godz. 15.30 oraz w weekendy kontakt pod numerami telefonów:
tel. 791 171 234 – Barbara Zagórska
tel. 502 514 765 – Agnieszka Grys
e-mail: akademiatrenera@uni.lodz.pl
skype: akademiatrenera (poniedziałek - piątek w godz. 19.30-20.00)

 

Studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych

 

 

 

 

Cel i charakterystyka studiów

 

Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności.


Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

 

Adresaci studiów

Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.


Program studiów obejmuje zagadnienia:

 

 • Trening interpersonalny
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Ewaluacja szkoleń
 • Projektowanie szkoleń
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie
 • Rozwój kompetencji trenerskich
 • Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym
 • Warsztat procesu grupowego, Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami
 • Zarządzanie zmianą
 • Kultura organizacyjna
 • Trening twórczości
 • Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji
 • Prowadzenie zajęć - narzędzia pracy trenerskiej
 • Prowadzenie zajęć - sytuacje trudne w pracy trenera
 • Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera
 • Zarzadzanie sobą, zarządzanie grupą
 • Wypalenie zawodowe
 • Projektowanie własnego szkolenia
 • Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych

 

Kadra nauczająca

 

Grono wykładowców stanowić będą trenerzy JAK-MARKETING DIALOG – firmy szkoleniowej, specjalizującej się w kompleksowej edukacji trenerów biznesu - praktycy biznesowi, psychologowie i pedagodzy z wieloletnim stażem trenerskim, oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania specjalizujący się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów.


Czas trwania studiów

 

 • studia trwają dwa semestry 220 godzin (60 ECTS)
 • studia rozpoczynają się w październiku 2018 r. i kończą się w czerwcu 2019 r.

 

Świadectwo ukończenia studiów

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studium oraz uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z godłem państwowym) oraz certyfikat potwierdzenia kompetencji trenerskich według metodologii JAK-MD.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

Harmonogram zajęć

 

Przedmiot/ Temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Trening interpersonalny

27-28.10.2018

9.00

18.15

Autoprezentacja w pracy trenera

17-18.11.2018

9.00

17.00

Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych

15-16.12

9.00

16.15

Projektowanie szkoleń

12.01

9.00

17.45

Ewaluacja szkoleń

13.01

9.00

17.45

Rozwój kompetencji

02.02

9.00

16.15

Zarządzanie zmianą/kultura organizacyjna

03.02

09.00

16.15

Filozofia jako element budowania wyobraźni

02-03.03

9.00

16.15

Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera

- praca z moderacją grupową

23-24.03

9.00

16.15

Narzędzia pracy trenerskiej

13-14.04.2019

9.00

16.15

Warsztat procesu grupowego

11.05.2019

8,30

16.00

Inteligencja emocjonalna

11.05.2019

16.15

18.00

Inteligencja emocjonalna

12.05.2019

8,30

10.00

Zarządzanie sobą

12.05.2019

10.15

13.30

Zarzadzanie grupą

12.05.2019

14.00

18.00

Wypalenie zawodowe

08.06.2019

09.00

12.15

Sytuacje trudne w pracy trenera

08.06.2019

13.00

16.30

Sytuacje trudne w pracy trenera

09.06.2019

9.00

17.30

Egzamin

29.06-30.06

9.00

18.00


Zasady rekrutacji

Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.

Rekrutacja trwa do 22 października 2018 r.

 

Wymagane dokumenty


Opłata za studia

Czesne wynosi 5900 zł za cały program.


Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w trzech transzach.

 • I transza w wysokości 2100 zł (termin wpłaty - I zjazd)
 • II transza 1900,00 zł
 • III transza w wysokości 1900,00 zł

 

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.


Kierownik studiów

dr Małgorzata Kołodziejczak
Katedra Zarządzania
pokój 312
tel. 42 635 51 67
mkolodziejczak@uni.lodz.pl

 

Koordynator Studiów:

Barbara Zagórska
Wydział Zarządzania UŁ, p.312
e-mail: akademiatrenera@uni.lodz.pl
tel. 791 171 234

 

Dane kontaktowe

Wszelkich informacji dotyczących procesu i organizacji studiów udzielają:

 • p. B. Zagórska
 • p. Agnieszka Grys

 

 

Po godz. 15.30 oraz w weekendy kontakt pod numerami telefonów:
tel. 791 171 234 – Barbara Zagórska
tel. 502 514 765 – Agnieszka Grys
e-mail: akademiatrenera@uni.lodz.pl
skype: akademiatrenera (poniedziałek - piątek w godz. 19.30-20.00)

 

 Drukuj