Studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych

 

 

 

 

 

 

Cel i charakterystyka studiów

 

Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności.


Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

 

Adresaci studiów

Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.


Program studiów obejmuje zagadnienia:

 

 • Trening interpersonalny
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Ewaluacja szkoleń
 • Projektowanie szkoleń
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie
 • Rozwój kompetencji trenerskich
 • Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym
 • Warsztat procesu grupowego, Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami
 • Zarządzanie zmianą
 • Kultura organizacyjna
 • Trening twórczości
 • Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji
 • Prowadzenie zajęć - narzędzia pracy trenerskiej
 • Prowadzenie zajęć - sytuacje trudne w pracy trenera
 • Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera
 • Zarzadzanie sobą, zarządzanie grupą
 • Wypalenie zawodowe
 • Projektowanie własnego szkolenia
 • Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych

 

Kadra nauczająca

 

Grono wykładowców stanowić będą trenerzy JAK-MARKETING DIALOG – firmy szkoleniowej, specjalizującej się w kompleksowej edukacji trenerów biznesu - praktycy biznesowi, psychologowie i pedagodzy z wieloletnim stażem trenerskim, oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania specjalizujący się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów.


Czas trwania studiów

 

 • studia trwają dwa semestry 220 godzin (60 ECTS)
 • studia rozpoczynają się w październiku 2022 r. i kończą się w czerwcu 2023 r.

 

Świadectwo ukończenia studiów

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studium oraz uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z godłem państwowym) oraz certyfikat potwierdzenia kompetencji trenerskich według metodologii JAK-MD.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

 

Zasady rekrutacji

 

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 20 czerwca do 30 września 2022 r.

Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie oraz przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

Szanowni Państwo, w związku z brakiem możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w budynku Wydziału Zarządzania wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy o ich przesłanie tradycyjną pocztą listem poleconym na dane sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę danego kierunku.

 

 

 

Dodatkowo do pobrania


Opłata za studia

Czesne wynosi 5900 zł za cały program.


Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w trzech transzach.

 • I transza w wysokości 2100 zł (termin wpłaty - I zjazd)
 • II transza 1900,00 zł
 • III transza w wysokości 1900,00 zł

 

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.

 

 

 


Kierownik studiów

dr Małgorzata Kołodziejczak
Katedra Zarządzania UŁ
pokój 312
e-mail: malgorzata.kolodziejczak@uni.lodz.pl

tel. 42 635 51 67

 

Koordynator Studiów:

Katarzyna Kasicka
Katedra Zarządzania UŁ

p. 337
e-mail: kz.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 52 34

Godziny pracy

 

Dane kontaktowe

Wszelkich informacji dotyczących procesu i organizacji studiów udzielają:

 • Agnieszka Grys
 • Katarzyna Kasicka

 

 

Po godz. 15.30 oraz w weekendy kontakt pod numerami telefonów:
tel. 502 514 765 – Agnieszka Grys
skype: akademiatrenera (poniedziałek - piątek w godz. 19.30-20.00)

 

Studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych

 

 

 

 

 

 

Cel i charakterystyka studiów

 

Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności.


Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

 

Adresaci studiów

Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.


Program studiów obejmuje zagadnienia:

 

 • Trening interpersonalny
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Ewaluacja szkoleń
 • Projektowanie szkoleń
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie
 • Rozwój kompetencji trenerskich
 • Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym
 • Warsztat procesu grupowego, Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami
 • Zarządzanie zmianą
 • Kultura organizacyjna
 • Trening twórczości
 • Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji
 • Prowadzenie zajęć - narzędzia pracy trenerskiej
 • Prowadzenie zajęć - sytuacje trudne w pracy trenera
 • Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera
 • Zarzadzanie sobą, zarządzanie grupą
 • Wypalenie zawodowe
 • Projektowanie własnego szkolenia
 • Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych

 

Kadra nauczająca

 

Grono wykładowców stanowić będą trenerzy JAK-MARKETING DIALOG – firmy szkoleniowej, specjalizującej się w kompleksowej edukacji trenerów biznesu - praktycy biznesowi, psychologowie i pedagodzy z wieloletnim stażem trenerskim, oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania specjalizujący się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów.


Czas trwania studiów

 

 • studia trwają dwa semestry 220 godzin (60 ECTS)
 • studia rozpoczynają się w październiku 2022 r. i kończą się w czerwcu 2023 r.

 

Świadectwo ukończenia studiów

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studium oraz uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z godłem państwowym) oraz certyfikat potwierdzenia kompetencji trenerskich według metodologii JAK-MD.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

 

Zasady rekrutacji

 

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 20 czerwca do 30 września 2022 r.

Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie oraz przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

Szanowni Państwo, w związku z brakiem możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w budynku Wydziału Zarządzania wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy o ich przesłanie tradycyjną pocztą listem poleconym na dane sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę danego kierunku.

 

 

 

Dodatkowo do pobrania


Opłata za studia

Czesne wynosi 5900 zł za cały program.


Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w trzech transzach.

 • I transza w wysokości 2100 zł (termin wpłaty - I zjazd)
 • II transza 1900,00 zł
 • III transza w wysokości 1900,00 zł

 

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób.

 

 

 


Kierownik studiów

dr Małgorzata Kołodziejczak
Katedra Zarządzania UŁ
pokój 312
e-mail: malgorzata.kolodziejczak@uni.lodz.pl

tel. 42 635 51 67

 

Koordynator Studiów:

Katarzyna Kasicka
Katedra Zarządzania UŁ

p. 337
e-mail: kz.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 52 34

Godziny pracy

 

Dane kontaktowe

Wszelkich informacji dotyczących procesu i organizacji studiów udzielają:

 • Agnieszka Grys
 • Katarzyna Kasicka

 

 

Po godz. 15.30 oraz w weekendy kontakt pod numerami telefonów:
tel. 502 514 765 – Agnieszka Grys
skype: akademiatrenera (poniedziałek - piątek w godz. 19.30-20.00)

 

 Drukuj