Studia podyplomowe Komercjalizacji Nauki i Technologii
 
Umiejętność szybkiego komercjalizowania innowacji produktowych, organizacyjnych i nowych technologii jest niezwykle ważna z punktu widzenia budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw i organizacji zarówno sektora prywatnego jak i publicznego.
Niestety tylko 2% genialnych pomysłów pracowników firm i indywidualnych pomysłodawców udaje się doprowadzić do fazy wdrożenia rynkowego.
W polsko–amerykańskim programie uczymy jak szybko i skutecznie przekształcać innowacyjne pomysły w nowe produkty lub nowe usługi, jak efektywnie wdrażać usprawnienia organizacyjne oraz jak mając innowacyjny pomysł lub technologię stworzyć i rozwijać nowe przedsięwzięcia i firmy.
W odróżnieniu od programów, które uczą jak administrować firmą my uczymy jak kreować i dodawać wartość poprzez transfer innowacyjnych pomysłów i nowych technologii.
 
Kierownik studiów
dr hab. Jarosław Ropęga

tel.: 0 609-909-348

 
Sekretariat studiów
Aleksandra Twardowska
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26, pok. 236, II piętro
e-mail: msstc@uni.lodz.pl
tel.: 0 42 635 52 05
godz. 09:00-13:00
 
Adresaci studiów
Roczny program studiów jest idealny dla:
 • przedstawicieli banków i instytucji finansowych zajmujących się oceną ryzyka związanego z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii
 • pracowników firm, które wdrażają innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne nastawionych na rozwój swojej kariery zawodowej i awans
 • pracowników działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
 • osób, które mają własne innowacyjne pomysły lub technologie i na ich bazie planują założenie własnej firmy
 • uczelni i instytutów opracowujących nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.
 
Absolwent programu posiada umiejętności:
 • oceny potencjału rynkowego innowacji lub technologii unikalnymi metodami opracowanymi przez NASA i University of Texas
 • przeprowadzania analizy strategicznej i tworzenia optymalnych strategii wdrażania innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii
 • przygotowania planu finansowania wdrożenia innowacji lub technologii
 • przygotowania planu operacyjnego wdrażania innowacyjnego przedsięwzięcia
 • prezentowania opracowanych koncepcji przed przełożonymi, inwestorami, itp.
Ponadto:
 • Rozumie problemy ochrony własności intelektualnej
 • Łatwiej (wyposażony w odpowiednią wiedzę) podejmuje decyzje i wprowadza innowacyjne zmiany w firmie, w której pracuje.
 
Program studiów
Program studiów realizowany jest w ciągu jednego roku kalendarzowego w wersji stacjonarnej lub online. 282 godziny są rozłożone na trzy kolejne trymestry. Proponujemy następujące kursy:
 
Trymestr I:
Ocena innowacji/technologii z punktu widzenia ich przydatności ekonomicznej
Studenci uczą się oszacowywania potencjału rynkowego innowacji/technologii. Tworzone są zespoły komercjalizacyjne, z których każdy ocenia kilka realnych innowacji lub technologie korzystając z metody Quicklook, zmodyfikowaną wersją procesu o tej samej nazwie opracowanego i wykorzystywanego przez NASA Mid-Continent Technology Transfer Center. Studenci przeznaczają 40-80 godzin na realizację tego procesu. Efektem prac jest kilkustronicowy raport zawierający ocenę potencjału rynkowego wybranych innowacji i technologii zawierający rekomendacje dotyczące dalszych działań. W oparciu o przygotowane raporty, każdy zespół dokonuje następnie wyboru jednej innowacji i technologii, którą ocenia metodą In-Depth., opracowaną przez IC2 Institute, w The University of Texas w Austin, zabezpieczoną prawami autorskimi.
Przedmioty w ramach tego trymestru:
 • Zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji/technologii
 • Marketing innowacji organizacyjnych/ produktowych/technologicznych
 • Zarządzanie innowacją/technologią i transferem innowacji/technologii – teoria i praktyka
 • Finansowanie nowych przedsięwzięć
 
Trymestr 2:
Strategia komercjalizacji i planowanie przedsięwzięć
Studenci pracują nad przygotowaniem strategii i planu biznesowego komercjalizacji wybranej i ocenionej innowacji lub nowej technologii. Poznają metody analizy strategicznej innowacyjnych przedsięwzięć. Analizują problemy prawne związane z wdrażaniem nowych technologii i innowacyjnych pomysłów. Pogłębiają umiejętności tworzenia projektów i zarządzania projektami oraz analizują i planują przepływ procesów związanych z wdrażaniem innowacji lub technologii. Analizują metody wypracowania wartości dodanej przedsięwzięcia/innowacji/technologii dla przedsiębiorców i inwestorów.
Przedmioty w ramach tego trymestru:
 • Strategia komercjalizacji
 • Problemy prawne procesu komercjalizacji
 • Zarządzanie procesami i produktem
 • Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo
 
Trymestr 3:
Tworzenie biznes-planów dla nowych przedsięwzięć
Studenci pracują nad przygotowaniem strategii i planu wdrożenia wybranej i ocenionej innowacji/technologii. Analizują ryzyko związane z wprowadzaniem zmian lub nowych produktów/technologii. Tworzą plan zarządzania ryzykiem. Ustalają główne zadania do wykonania na etapie rozruchu i wstępnej fazy wzrostu przedsięwzięcia.
Przedmioty w ramach tego trymestru:
 • Zarządzanie kreatywne i innowacyjne,
 • Umiędzynarodowienie innowacji/technologii,
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego,
 • Zarządzanie ryzykiem.
 
Studia Podyplomowe kończą się egzaminem w grupach (3-5 osobowych), które przygotowały biznes plan dla realnej technologii lub wyników.
 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

 

Studia podyplomowe Komercjalizacji Nauki i Technologii
 
Umiejętność szybkiego komercjalizowania innowacji produktowych, organizacyjnych i nowych technologii jest niezwykle ważna z punktu widzenia budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw i organizacji zarówno sektora prywatnego jak i publicznego.
Niestety tylko 2% genialnych pomysłów pracowników firm i indywidualnych pomysłodawców udaje się doprowadzić do fazy wdrożenia rynkowego.
W polsko–amerykańskim programie uczymy jak szybko i skutecznie przekształcać innowacyjne pomysły w nowe produkty lub nowe usługi, jak efektywnie wdrażać usprawnienia organizacyjne oraz jak mając innowacyjny pomysł lub technologię stworzyć i rozwijać nowe przedsięwzięcia i firmy.
W odróżnieniu od programów, które uczą jak administrować firmą my uczymy jak kreować i dodawać wartość poprzez transfer innowacyjnych pomysłów i nowych technologii.
 
Kierownik studiów
dr hab. Jarosław Ropęga

tel.: 0 609-909-348

 
Sekretariat studiów
Aleksandra Twardowska
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26, pok. 236, II piętro
e-mail: msstc@uni.lodz.pl
tel.: 0 42 635 52 05
godz. 09:00-13:00
 
Adresaci studiów
Roczny program studiów jest idealny dla:
 • przedstawicieli banków i instytucji finansowych zajmujących się oceną ryzyka związanego z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii
 • pracowników firm, które wdrażają innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne nastawionych na rozwój swojej kariery zawodowej i awans
 • pracowników działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
 • osób, które mają własne innowacyjne pomysły lub technologie i na ich bazie planują założenie własnej firmy
 • uczelni i instytutów opracowujących nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.
 
Absolwent programu posiada umiejętności:
 • oceny potencjału rynkowego innowacji lub technologii unikalnymi metodami opracowanymi przez NASA i University of Texas
 • przeprowadzania analizy strategicznej i tworzenia optymalnych strategii wdrażania innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii
 • przygotowania planu finansowania wdrożenia innowacji lub technologii
 • przygotowania planu operacyjnego wdrażania innowacyjnego przedsięwzięcia
 • prezentowania opracowanych koncepcji przed przełożonymi, inwestorami, itp.
Ponadto:
 • Rozumie problemy ochrony własności intelektualnej
 • Łatwiej (wyposażony w odpowiednią wiedzę) podejmuje decyzje i wprowadza innowacyjne zmiany w firmie, w której pracuje.
 
Program studiów
Program studiów realizowany jest w ciągu jednego roku kalendarzowego w wersji stacjonarnej lub online. 282 godziny są rozłożone na trzy kolejne trymestry. Proponujemy następujące kursy:
 
Trymestr I:
Ocena innowacji/technologii z punktu widzenia ich przydatności ekonomicznej
Studenci uczą się oszacowywania potencjału rynkowego innowacji/technologii. Tworzone są zespoły komercjalizacyjne, z których każdy ocenia kilka realnych innowacji lub technologie korzystając z metody Quicklook, zmodyfikowaną wersją procesu o tej samej nazwie opracowanego i wykorzystywanego przez NASA Mid-Continent Technology Transfer Center. Studenci przeznaczają 40-80 godzin na realizację tego procesu. Efektem prac jest kilkustronicowy raport zawierający ocenę potencjału rynkowego wybranych innowacji i technologii zawierający rekomendacje dotyczące dalszych działań. W oparciu o przygotowane raporty, każdy zespół dokonuje następnie wyboru jednej innowacji i technologii, którą ocenia metodą In-Depth., opracowaną przez IC2 Institute, w The University of Texas w Austin, zabezpieczoną prawami autorskimi.
Przedmioty w ramach tego trymestru:
 • Zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji/technologii
 • Marketing innowacji organizacyjnych/ produktowych/technologicznych
 • Zarządzanie innowacją/technologią i transferem innowacji/technologii – teoria i praktyka
 • Finansowanie nowych przedsięwzięć
 
Trymestr 2:
Strategia komercjalizacji i planowanie przedsięwzięć
Studenci pracują nad przygotowaniem strategii i planu biznesowego komercjalizacji wybranej i ocenionej innowacji lub nowej technologii. Poznają metody analizy strategicznej innowacyjnych przedsięwzięć. Analizują problemy prawne związane z wdrażaniem nowych technologii i innowacyjnych pomysłów. Pogłębiają umiejętności tworzenia projektów i zarządzania projektami oraz analizują i planują przepływ procesów związanych z wdrażaniem innowacji lub technologii. Analizują metody wypracowania wartości dodanej przedsięwzięcia/innowacji/technologii dla przedsiębiorców i inwestorów.
Przedmioty w ramach tego trymestru:
 • Strategia komercjalizacji
 • Problemy prawne procesu komercjalizacji
 • Zarządzanie procesami i produktem
 • Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo
 
Trymestr 3:
Tworzenie biznes-planów dla nowych przedsięwzięć
Studenci pracują nad przygotowaniem strategii i planu wdrożenia wybranej i ocenionej innowacji/technologii. Analizują ryzyko związane z wprowadzaniem zmian lub nowych produktów/technologii. Tworzą plan zarządzania ryzykiem. Ustalają główne zadania do wykonania na etapie rozruchu i wstępnej fazy wzrostu przedsięwzięcia.
Przedmioty w ramach tego trymestru:
 • Zarządzanie kreatywne i innowacyjne,
 • Umiędzynarodowienie innowacji/technologii,
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego,
 • Zarządzanie ryzykiem.
 
Studia Podyplomowe kończą się egzaminem w grupach (3-5 osobowych), które przygotowały biznes plan dla realnej technologii lub wyników.
 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatkowo do pobrania

 
 Drukuj