Podyplomowe Studia Zarządzanie procesami logistycznymi

 

 

Charakterystyka i cel studiów:

Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw.

Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.

 

Adresaci studiów:

Pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki oraz osoby chcące podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz).

 

Program studiów:

Program zajęć składa się z następujących bloków tematycznych:

 

 1. Zarządzanie operacjami logistycznymi (5 pkt. ECTS)
 2. Logistyka zaopatrzenia i produkcji (3 pkt. ECTS)
 3. Współczesne koncepcje w systemach logistycznych (3 pkt. ECTS)
 4. Infrastruktura logistyczna (3 pkt. ECTS)
 5. Transport i spedycja (3 pkt. ECTS)
 6. Systemy informatyczne w logistyce (4 pkt. ECTS)
 7. E-logistyka (3 pkt. ECTS)
 8. Marketing w logistyce (3 pkt. ECTS)
 9. Logistyczna obsługa klienta (3 pkt. ECTS)
 10. Logistyka dystrybucji (3 pkt. ECTS)
 11. Logistyka w e-commerce (3 pkt. ECTS)
 12. Controling i audyt logistyczny (3 pkt. ECTS)
 13. Seminarium (5 pkt. ECTS)

 

Łącznie blisko 190 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie).
 

Opłata za studia:

3900 zł (możliwość płatności w ratach)

Z Kartą Absolwenta UŁ rabat 10%!

 

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

 

Warunki ukończenia studiów:

Wniesienie obowiązkowych opłat, złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu końcowego uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów (z godłem państwowym).

 

Kontakt:

Katedra Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Sekretariat (pok. 114): czynny godz. 9.00 - 15.00 (przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny) Marta Jasińska tel.: +48 42 635 62 57 e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl.

 

Kierownik Studiów (pok. 228): Dr Mariusz Woźniakowski tel.: +48 42 635 51 10 e-mail: mariusz.wozniakowski@uni.lodz.pl

Podyplomowe Studia Zarządzanie procesami logistycznymi

 

 

Charakterystyka i cel studiów:

Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw.

Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.

 

Adresaci studiów:

Pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki oraz osoby chcące podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz).

 

Program studiów:

Program zajęć składa się z następujących bloków tematycznych:

 

 1. Zarządzanie operacjami logistycznymi (5 pkt. ECTS)
 2. Logistyka zaopatrzenia i produkcji (3 pkt. ECTS)
 3. Współczesne koncepcje w systemach logistycznych (3 pkt. ECTS)
 4. Infrastruktura logistyczna (3 pkt. ECTS)
 5. Transport i spedycja (3 pkt. ECTS)
 6. Systemy informatyczne w logistyce (4 pkt. ECTS)
 7. E-logistyka (3 pkt. ECTS)
 8. Marketing w logistyce (3 pkt. ECTS)
 9. Logistyczna obsługa klienta (3 pkt. ECTS)
 10. Logistyka dystrybucji (3 pkt. ECTS)
 11. Logistyka w e-commerce (3 pkt. ECTS)
 12. Controling i audyt logistyczny (3 pkt. ECTS)
 13. Seminarium (5 pkt. ECTS)

 

Łącznie blisko 190 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie).
 

Opłata za studia:

3900 zł (możliwość płatności w ratach)

Z Kartą Absolwenta UŁ rabat 10%!

 

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

 

Warunki ukończenia studiów:

Wniesienie obowiązkowych opłat, złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu końcowego uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów (z godłem państwowym).

 

Kontakt:

Katedra Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Sekretariat (pok. 114): czynny godz. 9.00 - 15.00 (przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny) Marta Jasińska tel.: +48 42 635 62 57 e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl.

 

Kierownik Studiów (pok. 228): Dr Mariusz Woźniakowski tel.: +48 42 635 51 10 e-mail: mariusz.wozniakowski@uni.lodz.pl

 Drukuj