Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

 

 

Kierownik studiów

Dr Sławomir Jędrzejewski
 

Sekretariat studiów

Dagmara Krupińska
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 133
tel. 42 635 62 57
 

Adresaci studiów

Osoby posiadające wykształcenie wyższe zarówno pierwszego (licencjat, inżynier), jak i drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny np. lekarz) przede wszystkim do księgowych i głównych księgowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych, oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych.
 

Cel studiów

Przekazanie wiedzy z zakresu:
 • Zarządzania spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi
 • Uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Obowiązków podatkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Zasad prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych
 • Zasad rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych w księgach rachunkowych
 • Zasad rozliczeń z członkami wspólnoty mieszkaniowej metodą kasową i memoriałową
 • Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych spółdzielni mieszkaniowych
 • Zasad sporządzania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych i ich prezentacja na Walnym Zgromadzeniu
 • Zasad sporządzania sprawozdań rocznych wspólnot mieszkaniowych i ich prezentacja na Walnym Zgromadzeniu
 

Program studiów

 • Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (z elementami prawa cywilnego)
 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Ewidencja księgowa i pozaksięgowa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Sprawozdawczość spółdzielni mieszkaniowych
 • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Finansowe aspekty funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Analiza sytuacji finansowej i niefinansowej 

 

Zajęcia na studiach podyplomowych w edycji roku akademickiego 2022/2023 odbywać się będą w formie zdalnej.

 

Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Uniwersytetu Łódzkiego (z godłem państwowym). Łącznie 175 godzin zajęć dydaktycznych

 

Organizacja zajęć

Studia trwają 2 semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym (26.11.2022 r.). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.
 

Koszt uczestnictwa

3 800 zł. płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia.
 

Rekrutacja:

Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w terminie do 31.10.2022 r. oraz przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.
 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

 

Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

 

 

Kierownik studiów

Dr Sławomir Jędrzejewski
 

Sekretariat studiów

Dagmara Krupińska
90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 133
tel. 42 635 62 57
 

Adresaci studiów

Osoby posiadające wykształcenie wyższe zarówno pierwszego (licencjat, inżynier), jak i drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny np. lekarz) przede wszystkim do księgowych i głównych księgowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych, oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych.
 

Cel studiów

Przekazanie wiedzy z zakresu:
 • Zarządzania spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi
 • Uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Obowiązków podatkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Zasad prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych
 • Zasad rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych w księgach rachunkowych
 • Zasad rozliczeń z członkami wspólnoty mieszkaniowej metodą kasową i memoriałową
 • Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych spółdzielni mieszkaniowych
 • Zasad sporządzania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych i ich prezentacja na Walnym Zgromadzeniu
 • Zasad sporządzania sprawozdań rocznych wspólnot mieszkaniowych i ich prezentacja na Walnym Zgromadzeniu
 

Program studiów

 • Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (z elementami prawa cywilnego)
 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Ewidencja księgowa i pozaksięgowa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Sprawozdawczość spółdzielni mieszkaniowych
 • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Finansowe aspekty funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Analiza sytuacji finansowej i niefinansowej 

 

Zajęcia na studiach podyplomowych w edycji roku akademickiego 2022/2023 odbywać się będą w formie zdalnej.

 

Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Uniwersytetu Łódzkiego (z godłem państwowym). Łącznie 175 godzin zajęć dydaktycznych

 

Organizacja zajęć

Studia trwają 2 semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym (26.11.2022 r.). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.
 

Koszt uczestnictwa

3 800 zł. płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia.
 

Rekrutacja:

Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w terminie do 31.10.2022 r. oraz przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.
 

Wymagane dokumenty:

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

 

 Drukuj