Studia podyplomowe

 

 

 

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, zarówno z tytułem licencjata jak i magistra, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę. Profil kończonych studiów nie jest kryterium naboru, tak więc uczestnikami studiów podyplomowych mogą być zarówno osoby, które ukończyły studia ekonomiczne, jak też absolwenci studiów innych niż ekonomiczne np. technicznych, przyrodniczych, medycznych czy humanistycznych.

 

 

STUDIA KONTAKT  

 Akademia Trenera Biznesu

- rozwój umiejętności profesjonalnych


 


Tel.: 42 635 52 34

E-mail: kz.wz@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Akademia Zarządzania

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce

- studia realizowane przy współpracy z Polskim

Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW)

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

eCommerce

 

Tel.: 42 635 52 05

E-mail: km.wz@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Postgraduate Studies in Finance and Accounting

- studia z zakresu rachunkowości i finansów

z akredytacją ACCA 

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

 

czytaj więcej...

 

Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe

w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Rachunkowość Zarządcza/Controlling

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Zarządzanie Oświatą

 

Tel.: 42 635 51 98, 42 635 62 89

E-mail: justyna.danielewicz@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Zarządzanie Procesami Logistycznymi

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

Tel.: 42 635 52 34

E-mail: kzzl.wz@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Zintegrowane Zarządzanie Rozwojem na Poziomie
Lokalnym i Regionalnym

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Zwinne Zarządzanie w Świecie VUCA - NOWOŚĆ !!!

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA MENEDŻERSKIE KONTAKT  

 

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA   

- 2 letnie studia realizowane wspólnie

z College of Business, Minot State University, USA

 

Tel.: 519 646 572   

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Polsko-Francuski Program Studiów

w zakresie zarządzania typu MBA

(wspólnie z Uniwersytetem Lyon III)

 

Tel.: 42 665 58 33

E-mail: cbsful@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

  

Przypominamy, że Urzędy Pracy dysponują środkami dla pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzonego na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki te pracodawcy mogą przeznaczyć m. in. na studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Programem mogą być objęci pracownicy, którzy ukończyli 45 rok życia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach Urzędów Pracy m.in. WUP Łódź.
 

Szkolenia i kursy zewnętrzne

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oferuje, oprócz tradycyjnej oferty edukacyjnej, również szkolenia i kursy dla firm. W ramach tego obszaru współpracy istnieje m.in. możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników firmy, jak również możliwość skorzystania z bazy specjalistów WZ UŁ w zakresie realizacji projektów konsultingowych. Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb – stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

 

"W dobie kształcenia ustawicznego i nieustannego dążenia do podnoszenia umiejętności współpraca z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest niezmiernie istotna dla firmy, którą reprezentuję. Szkolenia, organizowane dla naszych pracowników przez Wydział Zarządzania, stanowią niezwykle cenne źródło informacji, a wiedza przekazywana w ich trakcie jest dopasowana do potrzeb naszej firmy. Godne pochwały są takze profesjonalizm i dbałość o najdrobniejsze szczegóły począwszy od organizacji szkoleń, poprzez ich serwisowanie, prowadzenie, aż po ich ewaluację. Wydział Zarządzania uczestniczy w procesie intensywnej kooperacji na linii: ośrodki naukowe – przedsiębiorstwa i moze w tym obszarze słuzyć jako przykład dla innych uczelni. Władze Wydziału oraz jego kadra skutecznie łączą misję jednostki naukowo-badawczej ze współpracą z przedstawicielami świata biznesu, w czym niewątpliwie pomaga bogata oferta edukacyjna WZ oraz doświadczenie jego pracowników w pracy naukowo-badawczej. Serdecznie rekomenduję Wydział Zarządzania jako rzetelnego i profesjonalnego Partnera." Dariusz Łukaszewski, Dyrektor PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi.

  

Dowiedz się więcej OFERTA SZKOLEŃ

 

Informator o studiach podyplomowych (.pdf)

 

Regulamin studiów podyplomowych  (.pdf)

 

Uchwała (.pdf)


Studia podyplomowe

 

 

 

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, zarówno z tytułem licencjata jak i magistra, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę. Profil kończonych studiów nie jest kryterium naboru, tak więc uczestnikami studiów podyplomowych mogą być zarówno osoby, które ukończyły studia ekonomiczne, jak też absolwenci studiów innych niż ekonomiczne np. technicznych, przyrodniczych, medycznych czy humanistycznych.

 

 

STUDIA KONTAKT  

 Akademia Trenera Biznesu

- rozwój umiejętności profesjonalnych


 


Tel.: 42 635 52 34

E-mail: kz.wz@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Akademia Zarządzania

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce

- studia realizowane przy współpracy z Polskim

Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW)

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

eCommerce

 

Tel.: 42 635 52 05

E-mail: km.wz@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Postgraduate Studies in Finance and Accounting

- studia z zakresu rachunkowości i finansów

z akredytacją ACCA 

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

 

czytaj więcej...

 

Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe

w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Rachunkowość Zarządcza/Controlling

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Zarządzanie Oświatą

 

Tel.: 42 635 51 98, 42 635 62 89

E-mail: justyna.danielewicz@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Zarządzanie Procesami Logistycznymi

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

Tel.: 42 635 52 34

E-mail: kzzl.wz@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Zintegrowane Zarządzanie Rozwojem na Poziomie
Lokalnym i Regionalnym

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Zwinne Zarządzanie w Świecie VUCA - NOWOŚĆ !!!

 

Tel.: 42 635 62 57

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA MENEDŻERSKIE KONTAKT  

 

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA   

- 2 letnie studia realizowane wspólnie

z College of Business, Minot State University, USA

 

Tel.: 519 646 572   

E-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

 

Polsko-Francuski Program Studiów

w zakresie zarządzania typu MBA

(wspólnie z Uniwersytetem Lyon III)

 

Tel.: 42 665 58 33

E-mail: cbsful@uni.lodz.pl

czytaj więcej...

  

Przypominamy, że Urzędy Pracy dysponują środkami dla pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzonego na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki te pracodawcy mogą przeznaczyć m. in. na studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Programem mogą być objęci pracownicy, którzy ukończyli 45 rok życia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach Urzędów Pracy m.in. WUP Łódź.
 

Szkolenia i kursy zewnętrzne

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oferuje, oprócz tradycyjnej oferty edukacyjnej, również szkolenia i kursy dla firm. W ramach tego obszaru współpracy istnieje m.in. możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników firmy, jak również możliwość skorzystania z bazy specjalistów WZ UŁ w zakresie realizacji projektów konsultingowych. Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb – stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

 

"W dobie kształcenia ustawicznego i nieustannego dążenia do podnoszenia umiejętności współpraca z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest niezmiernie istotna dla firmy, którą reprezentuję. Szkolenia, organizowane dla naszych pracowników przez Wydział Zarządzania, stanowią niezwykle cenne źródło informacji, a wiedza przekazywana w ich trakcie jest dopasowana do potrzeb naszej firmy. Godne pochwały są takze profesjonalizm i dbałość o najdrobniejsze szczegóły począwszy od organizacji szkoleń, poprzez ich serwisowanie, prowadzenie, aż po ich ewaluację. Wydział Zarządzania uczestniczy w procesie intensywnej kooperacji na linii: ośrodki naukowe – przedsiębiorstwa i moze w tym obszarze słuzyć jako przykład dla innych uczelni. Władze Wydziału oraz jego kadra skutecznie łączą misję jednostki naukowo-badawczej ze współpracą z przedstawicielami świata biznesu, w czym niewątpliwie pomaga bogata oferta edukacyjna WZ oraz doświadczenie jego pracowników w pracy naukowo-badawczej. Serdecznie rekomenduję Wydział Zarządzania jako rzetelnego i profesjonalnego Partnera." Dariusz Łukaszewski, Dyrektor PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi.

  

Dowiedz się więcej OFERTA SZKOLEŃ

 

Informator o studiach podyplomowych (.pdf)

 

Regulamin studiów podyplomowych  (.pdf)

 

Uchwała (.pdf)

 Print