Warsztat przygotowujący do Certyfikacji IPMA-C


Liczba godzin: 16h

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Prowadzący: Marcin Opas – autoryzowany trener IPMA

 

Cena: 1500 PLN - Możliwość dofinansowania do 80% całkowitych kosztów dla pracowników z sektora MŚP*

 

 

W odpowiedzi na duże zainteresowanie tematem zarządzania projektami, zapraszamy posiadaczy certyfikatu IPMA-D do skorzystania z oferty specjalnej Wydziału Zarządzania i Biura Certyfikacji IPMA Polska:
Każda osoba, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami niezłożonymi i w ciągu 12 miesięcy od zdania egzaminu certyfikacyjnego na poziomie IPMA-D zgłosi się na egzamin certyfikacyjny IPMA-C, będzie zwolniona z egzaminu pisemnego, czyli przejdzie tylko warsztat i rozmowę indywidualną. Oferta dotyczy osób, które otrzymały certyfikat IPMA-D Certified Project Management Associate i spełniają wymagania wejściowe certyfikacji IPMA-C.

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ

NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Warsztat IPMA C

 

*Szczegółowe informacje związane z ubieganiem się o dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów studium i egzaminu znajdziecie Państwo na stronie PARP, www.przepisnarozwoj.eu lub pod numerem telefonu: +48 515-352-170

 

Kontakt:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117
Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

 

 

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY - rozmowa:

 

Cena: 5 700 zł brutto

 

Miejsce – Warsaw Trade Tower, centrum szkoleniowe Golden Floor Plaza 32-gie piętro

 

Adres: ul. Chłodna 51, Warszawa


Liczba godzin: 1h


Egzamin jest przeprowadzany w formie rozmowy. Ma na celu sprawdzenie wiedzy, doświadczenia i predyspozycji osobowych kandydata w zakresie zarządzania projektami.
Na rozmowę prosimy przynieść ze sobą oryginały dyplomu uczelni, świadectw czy certyfikatów.
Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski.
Szczegółowa procedura związana z przygotowaniem do certyfikacji IPMA C na stronie:
https://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma/poziom-c-certified-project-manager

 

Wymagania wejściowe:
• Przynajmniej trzyletnie doświadczenie (min. 36 miesięcy) w zarządzaniu projektami. Odpowiedzialność za funkcje kierownicze w projektach o ograniczonej złożoności
Podstawowe kompetencje:
• Kandydat powinien być w stanie zarządzać projektami o ograniczonej złożoności lub zarządzać podprojektem złożonego przedsięwzięcia we wszystkich elementach kompetencji w zarządzaniu projektami
Wymagania dodatkowe:
• Kandydat odpowiada za zarządzanie projektem o ograniczonej złożoności we wszystkich jego aspektach lub za zarządzanie podprojektem złożonego przedsięwzięcia.
• Kandydat stosuje powszechnie używane procesy, metody, techniki
i narzędzia zarządzania projektami
Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
• Zgłoszenie do certyfikacji IPMA
• Lista Projektów w pliku Excel:
Kandydat wypełnia arkusze: „Lista projektów”, gdzie wymienia prowadzone przez siebie projekty z ostatnich lat oraz arkusze od 1 do X odpowiadające wymienionym projektom,
ze szczegółowym ich opisem (patrz: komentarz w arkuszu „Lista projektów”).
Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów (w formacie edytowalnym, nie skany) drogą elektroniczną na adres sylwia.skonecka@ipma.pl


Warsztat przygotowujący do Certyfikacji IPMA-C


Liczba godzin: 16h

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Prowadzący: Marcin Opas – autoryzowany trener IPMA

 

Cena: 1500 PLN - Możliwość dofinansowania do 80% całkowitych kosztów dla pracowników z sektora MŚP*

 

 

W odpowiedzi na duże zainteresowanie tematem zarządzania projektami, zapraszamy posiadaczy certyfikatu IPMA-D do skorzystania z oferty specjalnej Wydziału Zarządzania i Biura Certyfikacji IPMA Polska:
Każda osoba, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami niezłożonymi i w ciągu 12 miesięcy od zdania egzaminu certyfikacyjnego na poziomie IPMA-D zgłosi się na egzamin certyfikacyjny IPMA-C, będzie zwolniona z egzaminu pisemnego, czyli przejdzie tylko warsztat i rozmowę indywidualną. Oferta dotyczy osób, które otrzymały certyfikat IPMA-D Certified Project Management Associate i spełniają wymagania wejściowe certyfikacji IPMA-C.

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ

NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Warsztat IPMA C

 

*Szczegółowe informacje związane z ubieganiem się o dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów studium i egzaminu znajdziecie Państwo na stronie PARP, www.przepisnarozwoj.eu lub pod numerem telefonu: +48 515-352-170

 

Kontakt:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117
Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

 

 

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY - rozmowa:

 

Cena: 5 700 zł brutto

 

Miejsce – Warsaw Trade Tower, centrum szkoleniowe Golden Floor Plaza 32-gie piętro

 

Adres: ul. Chłodna 51, Warszawa


Liczba godzin: 1h


Egzamin jest przeprowadzany w formie rozmowy. Ma na celu sprawdzenie wiedzy, doświadczenia i predyspozycji osobowych kandydata w zakresie zarządzania projektami.
Na rozmowę prosimy przynieść ze sobą oryginały dyplomu uczelni, świadectw czy certyfikatów.
Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski.
Szczegółowa procedura związana z przygotowaniem do certyfikacji IPMA C na stronie:
https://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma/poziom-c-certified-project-manager

 

Wymagania wejściowe:
• Przynajmniej trzyletnie doświadczenie (min. 36 miesięcy) w zarządzaniu projektami. Odpowiedzialność za funkcje kierownicze w projektach o ograniczonej złożoności
Podstawowe kompetencje:
• Kandydat powinien być w stanie zarządzać projektami o ograniczonej złożoności lub zarządzać podprojektem złożonego przedsięwzięcia we wszystkich elementach kompetencji w zarządzaniu projektami
Wymagania dodatkowe:
• Kandydat odpowiada za zarządzanie projektem o ograniczonej złożoności we wszystkich jego aspektach lub za zarządzanie podprojektem złożonego przedsięwzięcia.
• Kandydat stosuje powszechnie używane procesy, metody, techniki
i narzędzia zarządzania projektami
Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
• Zgłoszenie do certyfikacji IPMA
• Lista Projektów w pliku Excel:
Kandydat wypełnia arkusze: „Lista projektów”, gdzie wymienia prowadzone przez siebie projekty z ostatnich lat oraz arkusze od 1 do X odpowiadające wymienionym projektom,
ze szczegółowym ich opisem (patrz: komentarz w arkuszu „Lista projektów”).
Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów (w formacie edytowalnym, nie skany) drogą elektroniczną na adres sylwia.skonecka@ipma.pl


 Drukuj