Rekrutacja 2019/2020

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu  60
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie* 35
Finanse i inwestycje  60
Logistyka  80
Marketing  60
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  60
Rachunkowość  80

Zarządzanie

 60
Zarządzanie miastem  35
Zarzadzanie zasobami ludzkimi  60
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management*  35
Management and Finance  35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingiwstyka dla biznesu*  90

 * wykaz przedmiotów wymaganych (uchwała nr 246 Senatu UŁ) z dnia 14 maja 2018 r. ze zm. z dnia 17.09.2018 r. oraz z dnia 17.09.2018 r. (uchwała nr 312)

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
Język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3

Matematyka, Geografia, Historia, WOS, Informatyka

 

Biologia, Fizyka, Historia, Matematyka (dla kierunku Business Management)*

 

Matematyka, Informatyka, Fizyka (dla kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie)*

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Matematyka, Geografia, Historia, WOS
Informatyka, Fizyka, Biologia, Chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Terminarz rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 8.05.2019-8.07.2019

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 11.07.2019
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 16.07.2019

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

17.07.2019-20.07.2019

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.07.2019)

do 23.07.2019
Publikacja list osób przyjętych na studia do 26.07.2019

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Rachunkowość i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

 110

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

80

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

145

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

specjalność Zarządzanie zasobami IT

80
Zarządzanie w administracji publicznej 35
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management 35

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 8.05.2019-15.07.2019

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 18.07.2019

Rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć” dla kierunku

Business Management

19.07.2019  oraz 22.07.2019
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 24.07.2019

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

25.07.2019-29.07.2019

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 29.07.2019)

do 1.08.2019
Publikacja list osób przyjętych na studia do 2.08.2019


 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 80
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

140
 
 
 
 

 Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie*
Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

Zarządzanie miastem
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

60

Rachunkowość

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2019-13.09.2019

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 16.09.2019
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 18.09.2019

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniajace wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

19.09.2019-25.09.2019

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 25.09.2019)

do 27.09.2019
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 30.09.2019

 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 120

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

 specjalność Zarządzanie zasobami IT

60
Zarządzanie w administracji publicznej 35

Rachunkowość  i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

90

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Prawo podatkowe i rachunkowość 150

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2019-13.09.2019

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 16.09.2019
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 18 września 2019

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

19.09.2019-25.09.2019

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 25.09.2019)

do 27.09.2019
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 30.09.2019

 

Rekrutacja 2019/2020

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu  60
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie* 35
Finanse i inwestycje  60
Logistyka  80
Marketing  60
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  60
Rachunkowość  80

Zarządzanie

 60
Zarządzanie miastem  35
Zarzadzanie zasobami ludzkimi  60
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management*  35
Management and Finance  35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingiwstyka dla biznesu*  90

 * wykaz przedmiotów wymaganych (uchwała nr 246 Senatu UŁ) z dnia 14 maja 2018 r. ze zm. z dnia 17.09.2018 r. oraz z dnia 17.09.2018 r. (uchwała nr 312)

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
Język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3

Matematyka, Geografia, Historia, WOS, Informatyka

 

Biologia, Fizyka, Historia, Matematyka (dla kierunku Business Management)*

 

Matematyka, Informatyka, Fizyka (dla kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie)*

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Matematyka, Geografia, Historia, WOS
Informatyka, Fizyka, Biologia, Chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Terminarz rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 8.05.2019-8.07.2019

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 11.07.2019
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 16.07.2019

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

17.07.2019-20.07.2019

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.07.2019)

do 23.07.2019
Publikacja list osób przyjętych na studia do 26.07.2019

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Rachunkowość i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

 110

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

80

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

145

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

specjalność Zarządzanie zasobami IT

80
Zarządzanie w administracji publicznej 35
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management 35

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 8.05.2019-15.07.2019

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 18.07.2019

Rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć” dla kierunku

Business Management

19.07.2019  oraz 22.07.2019
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 24.07.2019

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

25.07.2019-29.07.2019

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 29.07.2019)

do 1.08.2019
Publikacja list osób przyjętych na studia do 2.08.2019


 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 80
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

140
 
 
 
 

 Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie*
Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

Zarządzanie miastem
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

60

Rachunkowość

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2019-13.09.2019

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 16.09.2019
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 18.09.2019

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniajace wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

19.09.2019-25.09.2019

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 25.09.2019)

do 27.09.2019
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 30.09.2019

 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 120

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

 specjalność Zarządzanie zasobami IT

60
Zarządzanie w administracji publicznej 35

Rachunkowość  i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

90

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Prawo podatkowe i rachunkowość 150

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2019-13.09.2019

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 16.09.2019
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 18 września 2019

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

19.09.2019-25.09.2019

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 25.09.2019)

do 27.09.2019
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 30.09.2019

 

 Print