Rekrutacja 2020/2021

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

Opłaty za studia

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu 60
Automatyzacja procesów biznesowych - BPA 60
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie* 35
Finanse i inwestycje  60
Logistyka  80
Marketing  60
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  60
Rachunkowość  80

Zarządzanie

 60
Zarządzanie miastem  35
Zarzadzanie zasobami ludzkimi  60
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management*  35
Management and Finance  35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingiwstyka dla biznesu*  80

 * wykaz przedmiotów wymaganych (uchwała nr 452 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.)

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4

język obcy nowożytny

 

język angielski (dla kierunku Automatyzacja procesów biznesowych - BPA)

2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

biologia, fizyka, historia, matematyka (dla kierunku Business Management)*

 

matematyka, informatyka, fizyka (dla kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie)*

 

matematyka, informatyka, geografia, język obcy nowożytny poza językiem angielskim

(dla kierunku Automatyzacja procesów biznesowych - BPA)

 

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka, fizyka, biologia, chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.06.-3.09.2020

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 7.09.2020
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 10.09.2020

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

11-15.09.2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 15.09.2020)

do 18.09.2020
Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu do 22.09.2020
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 24.09.2020

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Rachunkowość i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

 110

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

80

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

145

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

specjalność Zarządzanie zasobami IT

80
Zarządzanie w administracji publicznej 35
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management 35

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.06.-10.09.2020

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 14.09.2020

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć...” dla określonych kierunków

15 i 16.09.2020
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 20.09.2020

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

21-22.09.2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 22.09.2020)

do 24.09.2020
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 25.09.2020


 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 80
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

140
 
 
 
 

 Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie*
Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

Zarządzanie miastem
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

60

Rachunkowość

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 3.08.-15.09.2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 17.09.2020

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniajace wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

10-17.09.2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 17.09.2020)

do 21.09.2020
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 25.09.2020

 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 120

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

 specjalność Zarządzanie zasobami IT

60
Zarządzanie w administracji publicznej 35

Rachunkowość  i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

90

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Prawo podatkowe i rachunkowość 150

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 3.08.-15.09.2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 17.09.2020

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

10-17.09.2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 23.09.2020)

do 21.09.2020
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 25.09.2020

 

Rekrutacja 2020/2021

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

Opłaty za studia

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu 60
Automatyzacja procesów biznesowych - BPA 60
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie* 35
Finanse i inwestycje  60
Logistyka  80
Marketing  60
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  60
Rachunkowość  80

Zarządzanie

 60
Zarządzanie miastem  35
Zarzadzanie zasobami ludzkimi  60
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management*  35
Management and Finance  35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingiwstyka dla biznesu*  80

 * wykaz przedmiotów wymaganych (uchwała nr 452 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.)

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4

język obcy nowożytny

 

język angielski (dla kierunku Automatyzacja procesów biznesowych - BPA)

2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

biologia, fizyka, historia, matematyka (dla kierunku Business Management)*

 

matematyka, informatyka, fizyka (dla kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie)*

 

matematyka, informatyka, geografia, język obcy nowożytny poza językiem angielskim

(dla kierunku Automatyzacja procesów biznesowych - BPA)

 

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka, fizyka, biologia, chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.06.-3.09.2020

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 7.09.2020
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 10.09.2020

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

11-15.09.2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 15.09.2020)

do 18.09.2020
Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu do 22.09.2020
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 24.09.2020

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Rachunkowość i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

 110

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

80

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

145

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

specjalność Zarządzanie zasobami IT

80
Zarządzanie w administracji publicznej 35
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management 35

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.06.-10.09.2020

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 14.09.2020

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć...” dla określonych kierunków

15 i 16.09.2020
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 20.09.2020

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

21-22.09.2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 22.09.2020)

do 24.09.2020
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 25.09.2020


 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 80
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

140
 
 
 
 

 Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie*
Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

Zarządzanie miastem
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

60

Rachunkowość

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 3.08.-15.09.2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 17.09.2020

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniajace wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

10-17.09.2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 17.09.2020)

do 21.09.2020
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 25.09.2020

 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 120

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

 specjalność Zarządzanie zasobami IT

60
Zarządzanie w administracji publicznej 35

Rachunkowość  i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

90

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Prawo podatkowe i rachunkowość 150

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 3.08.-15.09.2020

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 17.09.2020

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

- deklaracja wyboru specjalności

10-17.09.2020

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 23.09.2020)

do 21.09.2020
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 25.09.2020

 

 Print