Współpraca z instytucjami edukacyjnymi

Wydział Zarządzania UŁ stara się wypełniać misję edukacyjno-szkoleniową jednostki naukowo-badawczej i nawiązywać trwałe relacje z innymi ośrodkami edukacyjnymi m.in. poprzez realizację projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • Pracownicy Wydziału Zarządzania cyklicznie prowadzą bezpłatne szkolenia dostosowane do potrzeb uczniów przygotowujących się do matury oraz rekrutacji na studia wyższe, uczestniczą również w akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty, w ramach której zorganizowane grupy licealistów i gimnazjalistów w dogodnym terminie odwiedzają Wydział Zarządzania. Podczas takiej wyprawy prezentujemy nasz obiekt, opowiadamy o studiach na Wydziale Zarządzania, ale przede wszystkim dajemy możliwość uczestnictwa w wybranych przez grupy zajęciach z tematyki finansowej, zarządzania zasobami ludzkimi czy też marketingu.
 • W ramach projektu doradztwa zawodowego zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do zorganizowania bezpłatnych lekcji prowadzonych w szkołach. Oferujemy pięć tematów lekcyjnych, z których każdy wpisuje się w zakres obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego oraz piętnaście tematów lekcji wyjazdowych. Po dokonaniu wyboru jednego z tematów przez nauczyciela, pracownicy Wydziału Zarządzania UŁ przygotowują i przeprowadzają lekcję w szkole.
 • Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty bezpłatnych lekcji prowadzonych w szkołach przez wykładowców Wydziału Zarządzania UŁ.
 • Pracownicy i studenci Wydziału Zarządzania co roku angażują się także w wydarzenia organizowane przez władze miasta i uczelni dedykowane uczniom szkół ponadgimnazjalnych, takie jak np.: Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 
 • W ostatnich latach pracownicy Wydziału Zarządzania regularnie uczestniczyli w targach edukacyjnych i imprezach wystawienniczych, a w latach 2010, 2012, 2014, 2017 Wydział Zarządzania był gospodarzem Targów Edukacyjnych Salon Maturzystów Perspektywy. Wydarzenie to jest skierowane do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą porównać ofertę edukacyjną szkół i uczelni wyższych zarówno z regionu łódzkiego, jak i z całej Polski.

Klasy patronackie

 • Ważną inicjatywą edukacyjną jest projekt patronackiej klasy licealnej z programem rozszerzonym o elementy zarządzania, który ruszył w listopadzie 2010 roku. Projekt został wdrożony we współpracy z XV LO im. Jana Kasprowicza w Łodzi. Zajęcia dla klasy patronackiej są prowadzone przez trzy lata. Program obejmuje trzy bloki tematyczne: pierwszy rozszerzający wiedzę o zarządzaniu, drugi kształtujący umiejętności menedżerskie oraz trzeci wzbogacający umiejętności językowe przyszłych adeptów zarządzania w biznesie. Projekt zebrał bardzo pozytywne opinie, zarówno ze strony pracowników Wydziału, jak również uczniów, rodziców oraz wychowawców. W 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z XII LO w Łodzi, zaś od 2016 roku objęliśmy także patronad nad jedną z klas ZSP Poddębice.

Akademia Młodego Ekonomisty

W 2015 roku zainaugurowaliśmy zajęcia w ramach Akademii Młodego Ekonomisty. Jest to ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej, którego pomysłodawcą jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Zadaniem Akademii jest popularyzacja przedsiębiorczości i zagadnień ekonomicznych wśród młodzieży oraz kształtowanie proaktywnej postawy.

Plener malarski

Kolejnym wydarzeniem cyklicznie realizowanym na Wydziale Zarządzania jest plener malarski. Jest to otwarta impreza organizowana we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Uczestnicy pleneru mają za zadanie ukazanie w dowolnej formie plastycznej budynku Wydziału Zarządzania lub jego okolicy. Różnorodne pod względem formy i techniki wykonania prace są następnie oceniane przez jury, zaś zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Wydział Zarządzania i partnerów wydarzenia. Plener malarski odbywa się na naszym Wydziale od 2010 roku.

Od roku akademickiego 2013/2014 Wydział Zarządzania nawiązał współpracę z PWSZ w Skierniewicach. Współpraca obejmuje aspekty ogólnorozwojowe m.in. kontakty pomiędzy kołami naukowymi działającymi na Wydziale Zarządzania oraz w PWSZ, które owocują wspólnymi projektami edukacyjnymi.

 

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi

Wydział Zarządzania UŁ stara się wypełniać misję edukacyjno-szkoleniową jednostki naukowo-badawczej i nawiązywać trwałe relacje z innymi ośrodkami edukacyjnymi m.in. poprzez realizację projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • Pracownicy Wydziału Zarządzania cyklicznie prowadzą bezpłatne szkolenia dostosowane do potrzeb uczniów przygotowujących się do matury oraz rekrutacji na studia wyższe, uczestniczą również w akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty, w ramach której zorganizowane grupy licealistów i gimnazjalistów w dogodnym terminie odwiedzają Wydział Zarządzania. Podczas takiej wyprawy prezentujemy nasz obiekt, opowiadamy o studiach na Wydziale Zarządzania, ale przede wszystkim dajemy możliwość uczestnictwa w wybranych przez grupy zajęciach z tematyki finansowej, zarządzania zasobami ludzkimi czy też marketingu.
 • W ramach projektu doradztwa zawodowego zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do zorganizowania bezpłatnych lekcji prowadzonych w szkołach. Oferujemy pięć tematów lekcyjnych, z których każdy wpisuje się w zakres obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego oraz piętnaście tematów lekcji wyjazdowych. Po dokonaniu wyboru jednego z tematów przez nauczyciela, pracownicy Wydziału Zarządzania UŁ przygotowują i przeprowadzają lekcję w szkole.
 • Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty bezpłatnych lekcji prowadzonych w szkołach przez wykładowców Wydziału Zarządzania UŁ.
 • Pracownicy i studenci Wydziału Zarządzania co roku angażują się także w wydarzenia organizowane przez władze miasta i uczelni dedykowane uczniom szkół ponadgimnazjalnych, takie jak np.: Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 
 • W ostatnich latach pracownicy Wydziału Zarządzania regularnie uczestniczyli w targach edukacyjnych i imprezach wystawienniczych, a w latach 2010, 2012, 2014, 2017 Wydział Zarządzania był gospodarzem Targów Edukacyjnych Salon Maturzystów Perspektywy. Wydarzenie to jest skierowane do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą porównać ofertę edukacyjną szkół i uczelni wyższych zarówno z regionu łódzkiego, jak i z całej Polski.

Klasy patronackie

 • Ważną inicjatywą edukacyjną jest projekt patronackiej klasy licealnej z programem rozszerzonym o elementy zarządzania, który ruszył w listopadzie 2010 roku. Projekt został wdrożony we współpracy z XV LO im. Jana Kasprowicza w Łodzi. Zajęcia dla klasy patronackiej są prowadzone przez trzy lata. Program obejmuje trzy bloki tematyczne: pierwszy rozszerzający wiedzę o zarządzaniu, drugi kształtujący umiejętności menedżerskie oraz trzeci wzbogacający umiejętności językowe przyszłych adeptów zarządzania w biznesie. Projekt zebrał bardzo pozytywne opinie, zarówno ze strony pracowników Wydziału, jak również uczniów, rodziców oraz wychowawców. W 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z XII LO w Łodzi, zaś od 2016 roku objęliśmy także patronad nad jedną z klas ZSP Poddębice.

Akademia Młodego Ekonomisty

W 2015 roku zainaugurowaliśmy zajęcia w ramach Akademii Młodego Ekonomisty. Jest to ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej, którego pomysłodawcą jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Zadaniem Akademii jest popularyzacja przedsiębiorczości i zagadnień ekonomicznych wśród młodzieży oraz kształtowanie proaktywnej postawy.

Plener malarski

Kolejnym wydarzeniem cyklicznie realizowanym na Wydziale Zarządzania jest plener malarski. Jest to otwarta impreza organizowana we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Uczestnicy pleneru mają za zadanie ukazanie w dowolnej formie plastycznej budynku Wydziału Zarządzania lub jego okolicy. Różnorodne pod względem formy i techniki wykonania prace są następnie oceniane przez jury, zaś zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Wydział Zarządzania i partnerów wydarzenia. Plener malarski odbywa się na naszym Wydziale od 2010 roku.

Od roku akademickiego 2013/2014 Wydział Zarządzania nawiązał współpracę z PWSZ w Skierniewicach. Współpraca obejmuje aspekty ogólnorozwojowe m.in. kontakty pomiędzy kołami naukowymi działającymi na Wydziale Zarządzania oraz w PWSZ, które owocują wspólnymi projektami edukacyjnymi.