Dział Administracji i Komunikacji - pracownicy

Kierownik: mgr Karolina Lewandowska

Dział Administracji i Komunikacji
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Karolina Lewandowska
kierownik
108B  42 635 48 12 
dr Olga Drynia
zastępca kierownika
105  42 635 63 41 


Sekcja ds. gospodarczych
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Aneta Kowalczyk
koordynator ds. gospodarczych
108A  635 62 37 
mgr Marlena Borowiecka
specjalista
108  42 635 62 28 
mgr Agnieszka Simura
specjalista
108B  42 635 48 12 
Ariel Kamiński
specjalista
108A  42 635 62 41, 518 521 458 
Krystian Kędzierski
pracownik gospodarczy
031  42 635 62 47 
Andrzej Srogosz
specjalista
108A  42 635 62 41, 518 521 458 
Leszek Stasiak
specjalista
108A  42 635 62 30 
Cezary Stępień
pracownik gospodarczy
031  42 635 62 47 


Sekcja ds. promocji i relacji z otoczeniem
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Marta Górecka
koordynator
117  42 635 53 68, 504 606 860 
mgr Jakub Sokołowski
specjalista
105  42 635 63 41 
mgr Michał Wadzyński
specjalista ds. kontaktów z biznesem
112  42 635 47 91, 603 03 25 80 
mgr Agnieszka Wołowiec
specjalista
105  42 635 63 41 
Dariusz Duda
specjalista
107  42 635 63 31 


Praktycy oraz wykładowcy niebędący pracownikami WZ UŁ
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
dr Sebastian Wojczyk 112