Dział Administracji i Komunikacji - pracownicy

Kierownik: mgr Karolina Lewandowska

Dział Administracji i Komunikacji
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Karolina Lewandowska
kierownik
108B  42 635 48 12 
dr Olga Drynia
zastępca kierownika
105  42 635 63 41 


Sekcja ds. gospodarczych
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Aneta Kowalczyk
koordynator ds. gosporadczych
108A  635 62 28 
mgr Marlena Borowiecka
specjalista
108  42 635 62 28 
mgr Agnieszka Simura
samodzielny referent
108b  42 635 48 12 
Uwagi: Nieobecna
Ariel Kamiński
starszy referent techniczny
108A  42 635 62 41, 518 521 458 
Krystian Kędzierski
pracownik gospodarczy
031  42 635 62 47 
Stanisław Przybyszewski
specjalista
108  42 635 62 30 
Andrzej Srogosz
samodzielny referent techniczny
108A  42 635 62 41, 518 521 458 
Cezary Stępień
pracownik gospodarczy
031  42 635 62 47 


Sekcja ds. promocji i kontaktów z biznesem
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Michał Wadzyński
specjalista ds. kontaktów z biznesem
112  42 635 47 91, 603 03 25 80 
mgr Agnieszka Wołowiec
specjalista
105  42 635 63 41 
Dariusz Duda
specjalista
107  42 635 63 31 


Sekcja ds. promocji oferty edukacyjnej i monitorowania karier
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Marta Górecka
specjalista
117  42 635 53 68 
mgr Aneta Żak
specjalista
117  42 635 53 68 
Ilona Talsma 117  42 635 53 68  


Praktycy oraz wykładowcy niebędący pracownikami WZ UŁ
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
dr Sebastian Wojczyk 112