Dział Nauki i Studiów Doktoranckich - pracownicy

Kierownik: mgr inż. Renata Tyrpiał

Kierownik
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr inż. Renata Tyrpiał
kierownik
42 635 62 19 


Stanowisko ds. naukowo-badawczych
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr inż. Magdalena Kufel
specjalista
42 635 62 17 
mgr Agnieszka Grzelak
specjalista
42 635 62 17 
mgr Monika Mysiakowska
specjalista
42 635 62 14 


Stanowisko ds. studiów doktoranckich
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr inż. Małgorzata Krysiak
specjalista
42 635 62 14