Katedra Rachunkowości - pracownicy

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Walińska

Zakład Rachunkowości Zarządczej
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel
profesor UŁ
253  42 635 52 43  Sr.: Konsultacje dla studentów godzina 11:30-13:00

dr hab. Jan Michalak, prof. UŁ
profesor UŁ, Koordynator Programu Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
251  42 635 62 76  Sr.: 10:30-12:00

Uwagi: Podane w ogłoszeniach. W czasie sesji terminy w ogłoszeniach.
dr hab. Wojciech A. Nowak, prof. UŁ
profesor UŁ
257  42 635 52 24 / sekr. Katedry  Sr.: 12:00-13:00
Sb.: 07.03, g.10.40-11.40
Nd.: 15.03, g.11.40-12.40

dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ
profesor UŁ
157  42 635 62 72  Sr.: 10.45

dr Jacek Kalinowski
adiunkt
249  42 635 62 75 
dr Żaneta Kielanowicz
adiunkt
251  42 635 62 76  Cz.: 13:00 - 14:00 stacjonarnie, p.251

Uwagi: konsultacje zdalne: środa, od 16:30 (proszę o wcześniejszą informację mailową)
mgr Marta Kawczyńska
asystent
246  42 635 62 77 
Uwagi: najbliższe konsultacje 30.05 godzina 11.45
mgr Beata Mazuchowska
wykładowca
255  42 635 52 28 


Zakład Rachunkowości Międzynarodowej
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ
profesor UŁ
158  (+48) 42 635 5073  Pn.: 12:00 - 13:30 W sesji tylko po wcześniejszym umówieniu

dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ
profesor UŁ
257  42 635 52 26 
dr Przemysław Czajor
adiunkt
159  42 635 62 73 
Uwagi: Terminy konsultacji na stronie: https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/przemyslaw-czajor
dr Zuzanna Firkowska-Jakobsze
adiunkt
153  42 635 52 33 
dr Maciej Frendzel
adiunkt
253  606 12 95 33 
Uwagi: Konsultacje w czasie wakacji i sesji oraz dodatkowe konsultacje podawane w ogłoszeniach.
dr Marcin Michalak
adiunkt
159  48 42 635-62-73 
Uwagi: Terminy konsultacji podane są w ogłoszeniach. Istnieje możliwość umówienia innych terminów drogą mailową.


Zakład Teorii Rachunkowości
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
prof. dr hab. Anna Szychta
profesor UŁ
248  42 635 52 23  Pn.: godz. 13.30-15.00: dn. 12.09.22; 19.09.22, 26.09.22 - pok. 248
Sr.: godz. 10.00-11.30: dn. 07.09.22; godz. 11.30-13.00 dn. 5.10; 19.10; 9.11; 23.11; 7.12. 22 - pok. 248
Sb.: godz. 9.00-10.00 dn. 24.09.22; godz. 11.00-12.00 dn. 8.10; 15.10; - pok. 248

dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ
profesor UŁ
261  42 635 62 77  Pn.: Zobacz ogłoszenia. ///Please see ads.

dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ
profesor UŁ
155  42 635 62 71  Pn.: 15.00
Sb.: wybrane terminy zjazdowe

dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ
profesor UŁ
157  42 635 62 72  Wt.: 12.15-13.15
Sr.: 12.00-13.00

Uwagi: kontakt przez pocztę e-mail
mgr Joanna Żurawska
wykładowca
255  42 635 52 28  Cz.: 13.00-14.00 w dniu 26.05.2022r. konsultacje nie odbędą sięZakład Rachunkowości Finansowej
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
prof. dr hab. Ewa Walińska
profesor zwyczajny, Prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Zarządzania
258  42 635 62 54  Wt.: 9.00 - 10.00 zapraszam na konsultacje w MS TEAMS
Sr.: 15.30 - 16.30 Zapraszam na konsultacje w MS TEAMS

Uwagi: link do konsultacji - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afd261bfa0f704fa0b30513b38e8d5acb%40thread.tacv2/conversations?groupId=55e787fd-2b87-4850-a889-d7ad77df26f6&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b
dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ
profesor UŁ
247  42 635 62 74  Cz.: godz. 8.30-9.30 Konsultacje za pośrednictwem MS Teams
Sb.: 19.03.2022 r., godz. 9.40-10.40; 02.04.2022 r., godz. 10.35-11.35; 09.04.2022 r., godz. 10.35-11.35; 23.04.2022 r., godz. 10.35-11.35; 07.05.2022 r., godz. 10.00-11.00 Konsultacje za pośrednictwem MS Teams

dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ
profesor UŁ, Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Studenckich
252  42 635 50 65  Pn.: 14.00 - 15.00 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUD9jqJtU3kPWAv7ncQP9wxQQ7BpJ-ZsXhz0Mi1_B27I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff83b6c2-edce-4ff7-8811-4e66a9ea9a99&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b
Sb.: 26.02.2022 w godz. 10.45-11.45, 26.03.2022 w godz. 13.30-14.30, 23.04.2022 w godz. 10.45-11.45, 21.05.2022 w godz. 10.45-11.45, 11.06.2022 w godz. 10.45-11.45 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZXW08N5RGz6BdUqsI-N1ej0DjjJ_nXvtQk58NQjhRRk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a652d1ca-ba96-4973-8109-3905ed34c149&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b

dr Sławomir Jędrzejewski
adiunkt
261    Sr.: 18.00-19.00
Nd.: 8.00-9.00

dr Joanna Stępień-Andrzejewska
adiunkt
247  42 635 62 74  Sr.: 14.00-15.00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMyZTdhODktZGQ0Zi00NDhkLTgwOWUtYjdlMmU3YmRmYjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%220f925b3c-bacb-4b2b-86e5-313c3a2324b0%22%7d

dr Agnieszka Wencel
adiunkt
249  42 635 62 75  Pn.: 20 czerwca godz. 9.00-11.00 pokój 249

dr Michał Wiatr
adiunkt
246  42 635 62 77  Sr.: 15.30 - 17.00 (kontakt przez MS Teams - proszę wdzwaniać się na rozmowę)

mgr inż. Izabella Szudrowicz
asystent
130  635-63-42  Wt.: 9.30 - 10.30 (dotyczy sesji poprawkowej, tj. 20.09.2022 i 27.09.2022) Zapraszam na spotkania w aplikacji MS TEAMS. Konsultacje stacjonarne należy umówić drogą mailową.

mgr Katarzyna Kępa
asystent
261  42-635-63-08  Pt.: 10.30-11.30 od 25.04.2022r. konsultacje stacjonarne
Nd.: 10:30-11:30 Konsultacje odbywają się w niedziele zjazdowe.
Dla studentów WPiA konsultacje w trybie online. Link do spotkania na MSTeams znajduje się w ogłoszeniach.
Dla studentów WZ konsultacje odbywają się w dowolnej formie (online lub stacjonarnie).

mgr Joanna Piłacik
asystent
246  42 635 62 77 
Uwagi: W czasie trwania sesji poprawkowej proszę o kontakt mailowy w sprawie konsultacji. W terminie 17-30.09.2022 przebywam na urlopie.
mgr Joanna Szwajcar
asystent
153  42 635 52 33  Sr.: 11.30 - 13.05 W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.Doktoranci
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Maciej Mróz
doktorant
   
mgr Andrzej Piech
doktorant
   


Doktoranci SDNS UŁ
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Adrianna Lisowska
doktorant
   


Praktycy oraz wykładowcy niebędący pracownikami WZ UŁ
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
dr Anna Jurewicz    
dr Anna Rzetelska 261  635 63 08 
mgr Piotr Jabłoński    
mgr Norbert Krupiński    


Sekretariat
Imię i nazwisko Pokój Telefon Godziny przyjęć
mgr Agnieszka Skotowska
specjalista
259   42635-52-24  Pn.: 8:00- 15:00
Wt.: sekretariat nieczynny
Sr.: 8:00-15:00
Cz.: 8:00-15:00
Pt.: 8:00-15:00
Sb.: sekretariat nieczynny
Nd.: sekretariat nieczynny